Keynote Upper-Intermediate - UNIT5

 0    73 schede    mrzepecki
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
corporation
inizia ad imparare
korporacja
current
inizia ad imparare
aktualny
huff and puff
inizia ad imparare
dostawać zadyszki, tracić oddech (z wysiłku)
humanistic
inizia ad imparare
humanistyczny
inventive
inizia ad imparare
innowacyjny
long-term
inizia ad imparare
długoterminowy
out-of-the-box
inizia ad imparare
nieszablonowy
prevalent
inizia ad imparare
częściej występujący, bardziej powszechny
productive
inizia ad imparare
produktywny
reframe
inizia ad imparare
przeformułować
stats (statistics)
inizia ad imparare
statystyki (statystyki)
steady
inizia ad imparare
stabilny
sustainable
inizia ad imparare
dający się utrzymać
widespread
inizia ad imparare
szeroko rozpowszechniony
(medical) condition (n)
inizia ad imparare
(medyczny) stan (n)
anxiety (n)
inizia ad imparare
lęk (n)
be tied to (something) (phr)
inizia ad imparare
być przywiązanym do (czegoś) (phr)
diabetes
inizia ad imparare
cukrzyca
doable
inizia ad imparare
wykonalny
equivalent
inizia ad imparare
ekwiwalent
inactivity
inizia ad imparare
brak aktywności
incompatible
inizia ad imparare
niezgodny, niepasujący
kind of odd (phr)
inizia ad imparare
raczej dziwne
lifestyle (n)
inizia ad imparare
styl życia (n)
mutually exclusive (phr)
inizia ad imparare
wzajemnie się wykluczające (phr)
overweight (adj)
inizia ad imparare
nadwaga (przym.)
physical activity (n)
inizia ad imparare
aktywność fizyczna (n)
recommended (adj)
inizia ad imparare
zalecane (przym.)
social interaction (n)
inizia ad imparare
kontakty towarzyskie
the bottom line (n)
inizia ad imparare
kluczowa kwestia
to the tune of (something) (phr)
inizia ad imparare
w liczbie (czegoś)
impact (n)
inizia ad imparare
wpływ (n)
minor surgery (n)
inizia ad imparare
drobna operacja (n)
presenter (n)
inizia ad imparare
prezenter (n)
pull a muscle (phr)
inizia ad imparare
naciągnąć mięsień
put on weight (phr)
inizia ad imparare
przybrać na wadze (phr)
retire (from a game/sport) (v)
inizia ad imparare
przejść na emeryturę (z gry / sportu) (v)
round (n)
inizia ad imparare
runda
sporty (adj)
inizia ad imparare
usportowiony
target (n)
inizia ad imparare
cel (n)
triathlete (n)
inizia ad imparare
triatlonista
warm up (phr v)
inizia ad imparare
rozgrzać się
withdraw from (a competition) (phr)
inizia ad imparare
wycofać się z (konkurencji) (phr)
(happen) on a global scale (phr)
inizia ad imparare
(zachodzić) w skali globalnej
a row over (something) (phr)
inizia ad imparare
spór w sprawie (czegoś)
balance the books (phr)
inizia ad imparare
zbilansować księgi
be behind (creating/causing something) (phr)
inizia ad imparare
stać za czymś (tworząc/powodując coś)
control your finances (phr)
inizia ad imparare
kontrolować finanse
form a partnership (phr)
inizia ad imparare
zawiązać spółkę
get into debt (phr)
inizia ad imparare
zaciągnąć długi
in the years to come (phr)
inizia ad imparare
w nadchodzących latach (phr)
invest money (phr)
inizia ad imparare
inwestować pieniądze
make a deal (phr)
inizia ad imparare
zawrzeć umowę (phr)
make an offer (phr)
inizia ad imparare
złożyć ofertę
minority-interest (adj)
inizia ad imparare
cieszący się małym zainteresowaniem
raise awareness across (something) (phr)
inizia ad imparare
zwiększać świadomość (czegoś) w (czymś)
react with anger (phr)
inizia ad imparare
zareagować gniewem
sponsor (n)
inizia ad imparare
sponsor
sponsor an event (phr)
inizia ad imparare
sponsorować wydarzenie
sponsorship (n)
inizia ad imparare
sponsorowanie
the extent to which (phr)
inizia ad imparare
zakres, w którym
work out a budget (phr)
inizia ad imparare
wypracować budżet
accumulate (v)
inizia ad imparare
gromadzić
angel investor (n)
inizia ad imparare
anioł biznesu
borrow money (phr)
inizia ad imparare
pożyczać pieniądze (od kogoś)
charge interest (phr)
inizia ad imparare
naliczać odsetki
crowd funding (n)
inizia ad imparare
finansowanie społecznościowe
personal savings (n)
inizia ad imparare
osobiste oszczędności
private investor (n)
inizia ad imparare
inwestor prywatny (n)
Q&A session (n)
inizia ad imparare
Sesja pytań i odpowiedzi (n)
see a return on your money (phr)
inizia ad imparare
uzyskać zwrot z zainwestowanych pieniędzy
stage (n)
inizia ad imparare
etap
start up (a business) (phr v)
inizia ad imparare
założyć (biznes)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.