KHANG'S ENGLISH VOCABULARY

 0    102 schede    khangquach
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Banana
inizia ad imparare
Trái chuối
Apple
Is this apple delicious?
inizia ad imparare
Táo
Yes, it is.
Car
inizia ad imparare
Xe hơi
Miss
inizia ad imparare
Bỏ lỡ, Nhớ
Love
n, v
I love you very much!
inizia ad imparare
Yêu
Tôi yêu bạn rất nhiều
Cat
n
I love cats
inizia ad imparare
Con mèo
Tôi yêu những con mèo
Crazy
inizia ad imparare
Khùng
Argument
I have a argument.
inizia ad imparare
Tranh luận
Tôi có một cuộc tranh luận
Next to
(n)
My house is next to the school
inizia ad imparare
Ở cạnh
Nhà tôi ở cạnh trường học
Take out the garbage
(v)
My responsibility is taking out the garbage
inizia ad imparare
Vứt rác
Nhiệm vụ của tôi là đi vứt rác
Teacher
(n)
The teacher talk too fast for me to understand
inizia ad imparare
Giáo viên
Giáo viên nói nhanh đến nỗi tôi không thể hiểu
Data
(n)
inizia ad imparare
Dữ liệu
University
(n)
inizia ad imparare
trường đại học
International
(a)
inizia ad imparare
Quốc tế
Homeless
(a)
I'm homeless now
inizia ad imparare
Vô gia cư
Tôi đang bị vô gia cư bây giờ
Native
(a)
inizia ad imparare
Tự nhiên
Hot
inizia ad imparare
Nóng bức
Window
(n)
inizia ad imparare
Cửa sổ
potato
(n)
inizia ad imparare
khoai tây
Pour
(v)
inizia ad imparare
Đổ
Position
(v)
inizia ad imparare
Chức vụ, vị trí
Polite
(n)
inizia ad imparare
Lịch sự
Possession
(n)
inizia ad imparare
Quyền sở hữu
Possible
(a)
inizia ad imparare
Khả thi
Politely
(adv)
I said hello to her politely
inizia ad imparare
Lịch sự
Tôi chào cô ấy một cách lịch sự
Phonetic
(a)
inizia ad imparare
Ngữ âm
Japan
(n)
inizia ad imparare
Nhật Bản
The United State
(n)
inizia ad imparare
Nước Mỹ
Pear
(n)
inizia ad imparare
Quả Lê
Rope
inizia ad imparare
Dây thừng
Need
inizia ad imparare
Nhu cầu
Wish
(v, n)
inizia ad imparare
Ước
Obtain
(v)
inizia ad imparare
Đạt được
Obvious
(a)
inizia ad imparare
Rõ ràng
Ocean
inizia ad imparare
đại dương
October
(n)
inizia ad imparare
Tháng Mười
Office
(n)
inizia ad imparare
Văn phòng
Occasion
inizia ad imparare
Dịp
Occur
(v)
inizia ad imparare
Xảy ra
Object
inizia ad imparare
Vật
Keen on
inizia ad imparare
Ham mê
Knowledge
inizia ad imparare
Hiểu biết
Know
(v)
inizia ad imparare
Biết
Knife
inizia ad imparare
Dao
Kiss
(v, n)
inizia ad imparare
Hôn
Joke
(n, v)
inizia ad imparare
Đùa cợt
Job
(n)
inizia ad imparare
Việc làm
Jam
(n)
inizia ad imparare
Mứt
Journey
(n)
inizia ad imparare
Hành trình
Judge
(n, v)
inizia ad imparare
Thẩm phán
Juice
(n)
inizia ad imparare
Nước ép
I promise not to tell anyone the story
inizia ad imparare
Tôi hứa sẽ không kể cho ai nghe câu chuyện
I'll give you all that you want.
inizia ad imparare
Tôi sẽ cho bạn tất cả những gì bạn muốn.
Keep a promise!
(v)
inizia ad imparare
Giữ lời hứa!
Jelly
(n)
inizia ad imparare
Thạch
Popular
(a)
inizia ad imparare
Phổ biến
Population
inizia ad imparare
Dân số
Port
inizia ad imparare
Hải cảng
Powder
inizia ad imparare
Bột
Preparation
inizia ad imparare
Sự chuẩn bị
Previous
(a)
inizia ad imparare
Trước
Show
(v, n)
inizia ad imparare
Cho thấy
Life
(n)
inizia ad imparare
Đời sống
Book
inizia ad imparare
Sách
Picture
inizia ad imparare
Hình ảnh
Photo
inizia ad imparare
Ảnh
Meet
inizia ad imparare
Gặp
Laugh
(v, n)
inizia ad imparare
Cười
Hate
inizia ad imparare
Ghét bỏ
When
inizia ad imparare
Khi nào
Where?
inizia ad imparare
Ở đâu?
Time
inizia ad imparare
Thời gian
King
inizia ad imparare
nhà vua
Queen
inizia ad imparare
nữ hoàng
Prince
inizia ad imparare
Hoàng tử
Princess
inizia ad imparare
công chúa
Hell
inizia ad imparare
Địa ngục
Hand
inizia ad imparare
Tay
Eye
inizia ad imparare
Mắt
Paper
inizia ad imparare
Giấy
President
inizia ad imparare
chủ tịch
Director
inizia ad imparare
Giám đốc
Film
inizia ad imparare
Phim ảnh
Chicken
inizia ad imparare
Lie
inizia ad imparare
Nói dối
Truth
inizia ad imparare
Sự thật
Nothing
inizia ad imparare
Không có gì
Household
inizia ad imparare
Hộ gia đình
Homework
inizia ad imparare
Bài tập về nhà
Full name
inizia ad imparare
Họ và tên
Sweet
inizia ad imparare
Ngọt
Another person
inizia ad imparare
Một Người khác
Fame
inizia ad imparare
danh tiếng
Famous
inizia ad imparare
Nổi danh
Interactive
inizia ad imparare
Tương tác
Medicine
inizia ad imparare
Dược phẩm
Nurse
inizia ad imparare
Y tá
Doctor
inizia ad imparare
Bác sĩ
Farmer
inizia ad imparare
Nông dân
Comedy
inizia ad imparare
Phim hài
Shut up!
inizia ad imparare
Câm miệng!
Between
(a)
inizia ad imparare
Giữa

Devi essere accedere per pubblicare un commento.