Kl. 4 Unit 2

 0    24 schede    adi0
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Nie jest sprytny, ale jest bardzo miły
inizia ad imparare
He isn't clever but he's very kind
Wojtek też jest sportowy, ale nie jest cichy
inizia ad imparare
Wojtek is sporty too but he isn't quiet
Jest nieśmiały, ale jest bardzo pomocny
inizia ad imparare
He's shy but he isn't very helpful
flaga Japonii jest biała.
inizia ad imparare
the flag of japan is white.
Ma czerwone kółko
inizia ad imparare
It has a red circle in it
Ma na sobie symbol królewski
inizia ad imparare
It has a royal symbol on it
przyjdź i pobaw się z moimi przyjaciółmi
inizia ad imparare
come and play with my friends
Jesteśmy na Plebiscytowej
inizia ad imparare
We are at the Plebiscytowa
Jak piszesz zabawnie
inizia ad imparare
How do you spell funny
Myślę, że Adrian jest sprytny
inizia ad imparare
I think adrian is clever
Tato, twoje wynalazki są niebezpieczne.
inizia ad imparare
Dad, your inventions are dangerous.
Czas na bezpieczny wynalazek
inizia ad imparare
Is's time to make a safe invention
to jest niesamowite
inizia ad imparare
that's incredible
Kim ona jest?
inizia ad imparare
Who is she?
Nie, on nie jest
inizia ad imparare
No, he isn't
Inne popularne kolory to czarny i żółty
inizia ad imparare
Other popular colours are black and yellow
niektóre flagi mają symbole
inizia ad imparare
some flags have symbols
Mogę wziąć twój tornister
inizia ad imparare
I can take your schoolbag
Twoja odpowiedź jest poprawna.
inizia ad imparare
Your answer is correct.
Marek ma tylko jednego przyjaciela
inizia ad imparare
Mark has only one friend
skąd pochodzi ta kredka?
inizia ad imparare
where is this crayon from?
Czy jesteś pomocny?
inizia ad imparare
Are you helpful?
Skąd pochodzi Hugo?
inizia ad imparare
Where is Hugo from?
Jakie jest jego nazwisko?
inizia ad imparare
What is his surname?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.