klasa 8 roz. 5 B

 0    40 schede    Kajtolinibaranski2004
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
lotnisko
Lotnisko Heathrow w Londynie należy do najbardziej ruchliwych na świecie.
inizia ad imparare
an airport
London Heathrow Airport is one of the busiest in the world.
galeria sztuki
Jego obrazy wiszą w galeriach sztuki na całym świecie.
inizia ad imparare
art gallery
His pictures hang in art galleries around the world.
piekarnia
inizia ad imparare
baker`s
bank
Ona trzyma pieniądze w banku.
inizia ad imparare
a bank
She keeps money in the bank.
ksiegarnia
Odwiedzam księgarnię osiedlową przynajmniej raz w tygodniu.
inizia ad imparare
bookshop
I visit my local bookshop at least once a week.
sklep miesny
W osiedlowym sklepie mięsnym można kupić polską kiełbasę.
inizia ad imparare
butchers
In the local butcher's you can buy Polish sausages.
kawiarnia
Kawiarnia na 5. piętrze będzie zamknięta z powodu remontu.
inizia ad imparare
a café
The cafeteria on the 5th floor will be closed due to renovation.
szpital
Tom miał atak serca i został zabrany do szpitala.
inizia ad imparare
a hospital
Tom had a heart attack and was taken to hospital.
hotel
Maria zatrzymała się w hotelu Hilton.
inizia ad imparare
a hotel
Mary stayed at the Hilton hotel.
sąd
inizia ad imparare
law court
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.
inizia ad imparare
a library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
muzeum
Wystawę będzie można obejrzeć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
inizia ad imparare
a museum
The exhibition will be available for viewing at the Museum of Modern Art.
biuro
inizia ad imparare
an office
poczta
Gdzie jest najbliższa poczta?
inizia ad imparare
Post Office
Where's the nearest post office?
więzienie
Życie w więzieniu jest niebezpieczne.
inizia ad imparare
a prison
Life in prison is dangerous.
restauracja
Pisarz miał zwyczaj spędzać każdy wieczór w małej, włoskiej restauracji.
inizia ad imparare
a restaurant
The writer used to spend every evening in a small Italian restaurant.
być z dala od domu
inizia ad imparare
to be away from home
telefonować, dzwonić
inizia ad imparare
call
nosić ciężki sprzęt
inizia ad imparare
carry heavy equipment
prowadzić pojazd
inizia ad imparare
drive vehicle
kształcić ludzi
inizia ad imparare
educate people
utrzymać w czystości
inizia ad imparare
keep clean
dbać o ludzi
inizia ad imparare
care about people
przyrządzić nowe potrawy
inizia ad imparare
make new dishes
wykonywać telefony
inizia ad imparare
make phone calls
zarządzać, kierować
inizia ad imparare
manage
spotkać ludzi
inizia ad imparare
meet people
chory, na zwolnieniu
inizia ad imparare
off sick
organizować spotkania
inizia ad imparare
organize meetings
zabierać pasażerów
inizia ad imparare
pick up passengers
przygotować żywność, jedzenie
inizia ad imparare
prepare food, food
ratować życie
inizia ad imparare
save lives
obsługiwać klientów
inizia ad imparare
serve customers
opieka społeczna
inizia ad imparare
social services
praca w opiece spopłecznej
inizia ad imparare
social work
rozmawiać z przestępcami
inizia ad imparare
talk to criminals
podróżować daleko
inizia ad imparare
to travel long distances
używać kożystać z komputera
inizia ad imparare
use a computer
pracować długo
Mój mąż jest pracoholikiem i długo pracuje.
inizia ad imparare
to work long hours
My husband is a workaholic and works long hours.
pracować w niepełnym / pełnym wymiarze godzin
inizia ad imparare
work part-time / full-time

Devi essere accedere per pubblicare un commento.