Kolokwium 1

 0    85 schede    mako07
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
continually
inizia ad imparare
ciągle, nieustannie
urgently
inizia ad imparare
pilnie
temporary
inizia ad imparare
czasowy / okresowy
shallow water
inizia ad imparare
płytkie wody
deep water
inizia ad imparare
głębokie wody
impact
inizia ad imparare
wpływ
further
inizia ad imparare
dalej
propulsion system
inizia ad imparare
Układ napędowy
propellers
inizia ad imparare
napędy
extern
inizia ad imparare
zewnętrzny
applications
inizia ad imparare
zastosowanie
device
inizia ad imparare
urządzenie
manufacturer
inizia ad imparare
producent / wytwórca
development
inizia ad imparare
rozwój
the primary application
inizia ad imparare
główna aplikacja
associated application
inizia ad imparare
pomocnicze stosowanie
features
inizia ad imparare
cechy
tracking system
inizia ad imparare
system śledzenia
man overboat
inizia ad imparare
człowiek za burtą
drift
inizia ad imparare
dryfować
related to
inizia ad imparare
powiązane z
delivery
inizia ad imparare
dostawa
accuracy
inizia ad imparare
dokładność
the main setting point
inizia ad imparare
coś zachęcającego do kupna
civil engineering
inizia ad imparare
budownictwo
avionics equipment
inizia ad imparare
wyposażenie lotnicze
maritime applications
inizia ad imparare
Aplikacje morskie
surface features
inizia ad imparare
cechy powierzchni
tracking
inizia ad imparare
śledzenie / monitorowanie / obserwowanie
allows to
inizia ad imparare
pozwala
enables
inizia ad imparare
Umożliwia
prevent
inizia ad imparare
zapobiec
permit
inizia ad imparare
pozwalać
enable
inizia ad imparare
umożliwiać
allow to
inizia ad imparare
umożliwiać
ensure
inizia ad imparare
zagwarantować
introduce
inizia ad imparare
wprowadzać
precise
inizia ad imparare
precyzyjny
at least
inizia ad imparare
przynajmniej / co najmniej
due to
inizia ad imparare
spowodowany
aimed at
inizia ad imparare
postawiony za cel / celem
environmentally
inizia ad imparare
środowiska
rockets
inizia ad imparare
rakiety
altitude
inizia ad imparare
wysokość
height
inizia ad imparare
wysokość
high
inizia ad imparare
wysoki
incredibly
inizia ad imparare
niesamowicie / niesłychanie
lightweight cable
inizia ad imparare
Lekki kabel
largely
inizia ad imparare
w dużej mierze
attached to
inizia ad imparare
dołączone do
fixed above a point on the equator
inizia ad imparare
ustalone powyżej punktu na równiku
raise
inizia ad imparare
podnieść
ascend
inizia ad imparare
wspiąć się
descend
inizia ad imparare
schodzić
powered
inizia ad imparare
napędzany
firmly
inizia ad imparare
mocno / stanowczo
fixed
inizia ad imparare
przymocowany
climb up
inizia ad imparare
wspiąć się
lift
inizia ad imparare
podnieść
external factors
inizia ad imparare
czynniki zewnętrzne
enhanced
inizia ad imparare
ulepszony / wzmocnione
system accuracy
inizia ad imparare
dokładność systemu
explaining
inizia ad imparare
wytłumaczenie
a space elevator
inizia ad imparare
Winda kosmiczna
challange
inizia ad imparare
wyzwanie
to face
inizia ad imparare
stawić czoła
seriously
inizia ad imparare
poważnie
a concept
inizia ad imparare
pomysł
compare to
inizia ad imparare
porównać do
takeoff
inizia ad imparare
start
launch
inizia ad imparare
wprowadzić (produkt na rynek)
generous
inizia ad imparare
hojny
prize fund
inizia ad imparare
fundusz nagród
several
inizia ad imparare
kilka
research project
inizia ad imparare
projekt badawczy
supplies
inizia ad imparare
zaopatrzenie / prowiant
significant
inizia ad imparare
znaczący
securely
inizia ad imparare
bezpiecznie
strenght to weight ratio
inizia ad imparare
stosunek siły do ​​masy
up cable
inizia ad imparare
w górę kabla
research stage
inizia ad imparare
etap badań
necessarily
inizia ad imparare
koniecznie / niezbędne
remotely
inizia ad imparare
zdalnie
payloads
inizia ad imparare
ładowność
payloads unmanned
inizia ad imparare
ładunki bezobsługowe

Devi essere accedere per pubblicare un commento.