Kolokwium Unit VI

 0    92 schede    gasienica998
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
udziały, akcje
inizia ad imparare
shares, stocks
rozkładać się
inizia ad imparare
decompose
rozkład
inizia ad imparare
decay
ekologiczny
inizia ad imparare
organic
środowisko
inizia ad imparare
environment
wzmacnia
inizia ad imparare
reinforces
zrównoważony
inizia ad imparare
sustainable
pomoc
inizia ad imparare
aid
pominięcie
inizia ad imparare
omission
wskazywać
inizia ad imparare
indicate
potwierdzić
inizia ad imparare
Confirm
celowo
inizia ad imparare
deliberately
podkreślać
inizia ad imparare
emphasize
podtrzymywać
inizia ad imparare
sustain
utrzymywać
inizia ad imparare
to maintain
zachować
inizia ad imparare
retain
wewnętrzny
inizia ad imparare
internal
rozwój
inizia ad imparare
a development
ciekawski
inizia ad imparare
inquisitive
przyznać
inizia ad imparare
to concede
ustalić
inizia ad imparare
to establish
marża
inizia ad imparare
margin
starać się
inizia ad imparare
strive
natychmiast
inizia ad imparare
promptly
dostawca
inizia ad imparare
supplier
przemyślany
inizia ad imparare
considered
godność
inizia ad imparare
dignity
wynagrodzenie, odszkodowanie
inizia ad imparare
compensation
uporządkowany
inizia ad imparare
orderly
spełniać
inizia ad imparare
fulfill
obywatelski
inizia ad imparare
civic
uprzywilejowany
inizia ad imparare
privileged
uczciwy zwrot
inizia ad imparare
fair-return
zaspokoić czyjeś potrzeby
inizia ad imparare
to meet sb's needs
poczucie obowiązku
inizia ad imparare
sense of duty
intersariusze
inizia ad imparare
stakeholders
upiększyć
inizia ad imparare
embellish
chętny
inizia ad imparare
eager
okaziciel
inizia ad imparare
a bearer
zaspokoić popyt
inizia ad imparare
meet demand
zrealizować zamówienie
inizia ad imparare
service order
poprzez
inizia ad imparare
through out
rozważać
inizia ad imparare
to consider (doing)
uznać
inizia ad imparare
to acknowledge
wynagrodzenie
inizia ad imparare
renumeration
obywatele
inizia ad imparare
citizens
dzieła
inizia ad imparare
works
ponosić odpowiedzialność
inizia ad imparare
bear responsibility
nie do zniesienia
inizia ad imparare
unbearable
solidny dochód
inizia ad imparare
sound profit
udogodnienia
inizia ad imparare
facilities
wprowadzać produkt na rynek
inizia ad imparare
lunch a product
hasło przewodnie
inizia ad imparare
Mission Statement
sądząc po
inizia ad imparare
judging by
zasługa
inizia ad imparare
merit
potwierdzać
inizia ad imparare
bear out
niezawodny
inizia ad imparare
reliable
dokładny
inizia ad imparare
accurate
godny zaufania
inizia ad imparare
trustworthy
zwodniczy
inizia ad imparare
deceptive
mylący
inizia ad imparare
confusing
wprowadzający w błąd
inizia ad imparare
misleading
wspierający
inizia ad imparare
supporting
myśleć długoterminowo
inizia ad imparare
think long-term
identyfikować się z
inizia ad imparare
to identify with
przyczyniać się
inizia ad imparare
contribute
przestrzegać prawa
inizia ad imparare
to obey the law
podtrzymywać
inizia ad imparare
uphold
uznając
inizia ad imparare
recognizing
ograniczyć wpływ
inizia ad imparare
limit the impact
uznać problem
inizia ad imparare
acknowledge the problem
rekompensować
inizia ad imparare
compensate
niebezpieczny
inizia ad imparare
dangerous, hazardous
przeszkadzać
inizia ad imparare
to disturb
peryferie miasta
inizia ad imparare
outskirts
szkarada, paskudztwo
inizia ad imparare
eyesore
łapówkarstwo
inizia ad imparare
bribery
korupcja
inizia ad imparare
corruption
technika
inizia ad imparare
technique
technologia
inizia ad imparare
technology
mieszkaniec
inizia ad imparare
resident
opór
inizia ad imparare
resistance
ponadto
inizia ad imparare
besides, moreover
na zakończenie, finalnie
inizia ad imparare
in conclusion, finally
zatem
inizia ad imparare
therefore, so
jednak
inizia ad imparare
but, however
innymi słowy
inizia ad imparare
in other words
na przykład
inizia ad imparare
for instance, such as
przeważnie
inizia ad imparare
in most cases, on the whole
głównie
inizia ad imparare
mainly, chiefly
naturalnie
inizia ad imparare
naturally, obviously
podsumowując
inizia ad imparare
to sum up, in balance

Devi essere accedere per pubblicare un commento.