Komunikacja w świecie zwierząt – zaliczenie końcowe

 0    120 schede    catpaws
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Sygnały multimodalne to
a) odbierane przez wielu odbiorców jednocześnie b) odbierane przez wiele zmysłów jednocześnie c) wysyłane przez wielu odbiorców d) występujące w różnych środowiskach
inizia ad imparare
ODBIERANE PRZEZ WIELE ZMYSŁÓW JEDNOCZEŚNIE
Jaka jest funkcja wysyłania sygnału przez zwierzę?
a) dostarczenie informacji innemu zwierzęciu b) wyrażenie emocji c) zwrócenie na siebie uwagi d) wyrażenie niezadowolenia
inizia ad imparare
DOSTARCZENIE INFORMACJI INNEMU ZWIERZĘCIU
Strydulacja to
a) wydawanie dźwięków używając różnych przedmiotów b) odgłosy młodych ptaków c) wydawanie dżwięków poprzez pocieranie różnych części ciała d) odgłosy godowe wielu gatunków
inizia ad imparare
WYDAWANIE DŻWIĘKÓW POPRZEZ POCIERANIE RÓŻNYCH CZĘŚCI CIAŁA
Karotenoidy to
a) sygnały dźwiękowe b) barwniki wykorzystywane w świecie zwierząt c) substancje niezbędne do funkcjonowania organizmów d) substancje zapachowe wydzielane przez zwierzęta
inizia ad imparare
BARWNIKI WYKORZYSTYWANE W ŚWIECIE ZWIERZĄT
Promieniowanie elektromagnetyczne jest falą:
a) podłużną b) pionową c) poprzeczną d) przerywaną
inizia ad imparare
POPRZECZNĄ
Prędkość dźwięku w powietrzu to
a) 1500m/s b) 344 m/s c) 5100m/s d) 240 m/s
inizia ad imparare
344 M/S
Wibracje u ptaków powstają w
a) statocystach b) w kanałach półkolistych c) w syrinxie d) w jamie brzusznej
inizia ad imparare
W SYRINXIE
W jakiej części zbiorników wodnych prędkość dźwięku jest największa?
a) na powierzchni b) wszędzie taka sama c) w środkowej części zbiornika d) na powierzchni i w głębinach
inizia ad imparare
NA POWIERZCHNI I W GŁĘBINACH
Które barwniki są charakterystyczne dla motyli?
a) karotenoidy b) melaniny c) papillochromy d) pterydyny
inizia ad imparare
PAPILLOCHROMY
Za jaki kolor odpowiadają cyjanofory?
a) zielony b) błękitny c) czarny d) biały
inizia ad imparare
BŁĘKITNY
Gdzie są zwykle magazynowane barwniki?
a) w skórze b) w piórach c) w mięśniach d) kropelkach tłuszczu
inizia ad imparare
KROPELKACH TŁUSZCZU
Z czego są wytwarzane melaniny?
a) z aminokwasów b) z tłuszczu c) z cukrów d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
inizia ad imparare
Z AMINOKWASÓW
Zakres światła widzialnego to
a) 200-800 nm b) 650-1000nm c) 300-800nm d) 20-350nm
inizia ad imparare
300-800NM
Z wymienionych zwierząt wizje termiczna posiada
a)żmija b) kot c) wielbłąd d) okoń
inizia ad imparare
ŻMIJA
Najstarszą metoda komunikacji jest
a) sygnalizacja chemiczna b) sygnalizacja dźwiękowa c) sygnalizacja wizualna d) sygnalizacja przez dotyk
inizia ad imparare
SYGNALIZACJA CHEMICZNA
Jak osiągnąć ruch cząsteczki?
a) bieżący przepływ powietrza lub wody b) poprzez dyfuzje c) przez bezpośredni kontakt d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
inizia ad imparare
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ POPRAWNE
a) bieżący przepływ powietrza lub wody b) poprzez dyfuzje c) przez bezpośredni kontakt
Ilość degradacji w odebranym sygnale może służyć do oszacowania
a) odległości b) zasięgu c) gęstości d) odpowiedzi a i b są prawidłowe
inizia ad imparare
ODPOWIEDZI A I B SĄ PRAWIDŁOWE
a) odległości b) zasięgu
Do oceny zmian prędkości i kierunku u skorupiaków służą:
a) kanały półkoliste b) statocysty c) narządy tympanalne d) otolity
inizia ad imparare
STATOCYSTY
Dyfuzja cząsteczek zapachowych podąża
c) nieregularnie ścieżką od punktu o niskiej do wysokiej koncentracji d) regularnie ścieżką od punktu o niskiej do wysokiej koncentracji
a) regularnie ścieżką od punktu o wysokiej do niskiej koncentracji b) nieregularnie ścieżką od punktu o wysokiej do niskiej koncentracji
inizia ad imparare
NIEREGULARNIE ŚCIEŻKĄ OD PUNKTU O WYSOKIEJ DO NISKIEJ KONCENTRACJI
Korzyści dla obu gatunków dają
a) kairomony b) synomony c) allomony d) żadne z powyższych
inizia ad imparare
SYNOMONY
Dźwięk ma największa prędkość w
a) w powietrzu b) w wodzie c) w ciele stałym d) prędkość nie zależy od ośrodka
inizia ad imparare
W CIELE STAŁYM
Rodzaj degradacji, któremu sygnał dźwiękowy może ulec podczas propagacji
a) tłumienie ogólne b) zniekształcenie składu częstotliwości c) maskowanie w czasie d) wszystkie odoowiedzi są prawidłowe
inizia ad imparare
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ PRAWIDŁOWE
a) tłumienie ogólne b) zniekształcenie składu częstotliwości c) maskowanie w czasie
Wszelkie wzorce czasowe nałożone na sygnał węchowy podczas emisji są
a) tracone b) pozyskiwane c) tracone w niewielkiej odleglości od źródła d) ignorowane
inizia ad imparare
TRACONE W NIEWIELKIEJ ODLEGLOŚCI OD ŹRÓDŁA
Refrakcja to inaczej
a) odbicie b) załamanie c) przerwanie d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
inizia ad imparare
ZAŁAMANIE
Propagacja zapachów
a) jest znacznie wolniejsza od propagacji dźwięku b) szybsza od propagacji dźwięku c) jest taka sama jak propagacja dźwięku d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
inizia ad imparare
JEST ZNACZNIE WOLNIEJSZA OD PROPAGACJI DŹWIĘKU
Opalizacja to
a) rodzaj wydawanego dźwięku przez zwierzę b) czułość barwna odbiorcy c) zjawisko mienienia się barwami tęczy d) kontrast w obrębie ciała zwierzęcia
inizia ad imparare
ZJAWISKO MIENIENIA SIĘ BARWAMI TĘCZY
Dwa chemicznie identyczne związki o różnych układach przestrzennych:
a) stereoizomery b) enancjomery c) feromony d) wszystkie wymienione
inizia ad imparare
STEREOIZOMERY
Feromony wodne muszą być
a) nierozpuszczalne w wodzie b) rozpuszczalne w wodzie c) unoszące się na wodzie d) opadające na dno naczynia/ zbiornika wodnego, w którym się znajdują
inizia ad imparare
ROZPUSZCZALNE W WODZIE
Co składa się na zniekształcenie wzoru częstotliwości:
a) utrata ciepła b) rozpraszanie c) efekty graniczne d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
inizia ad imparare
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ PRAWIDŁOWE
a) utrata ciepła b) rozpraszanie c) efekty graniczne
Feromony kontaktowe są
a) nierozpuszczalne w wodzie b) rozpuszczalne w wodzie c) związkami niepolarnymi d) odpowiedź a i c są prawidłowe
inizia ad imparare
ODPOWIEDŹ A I C SĄ PRAWIDŁOWE
a) Nierozpuszczalne w wodzie c) Związkami niepolarnymi
Taki sam związek wabiący posiadają
a) słonie i ćmy b) muchy i komary c) koty i psy d) każdy gatunek ma własne niepowtarzalne substancje wabiące
inizia ad imparare
SŁONIE I ĆMY
Promieniowanie elektromagnetyczne składa się z
a) oscylującego pola elektrycznego b) oscylującego pola magnetycznego c) odpowiedzi a i b są prawidłowe d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
inizia ad imparare
ODPOWIEDZI A I B SĄ PRAWIDŁOWE
a) oscylującego pola elektrycznego b) oscylującego pola magnetycznego
Fale elektromagnetyczne można opisać za pomocą
c) gęstości, która jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali d) gęstości, która jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości fali
a) częstotliwości, która jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali b) długości fali, która jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości
inizia ad imparare
CZĘSTOTLIWOŚCI, KTÓRA JEST ODWROTNIE PROPORCJONALNA DO DŁUGOŚCI FALI
Jakie to są gruczoły wydzielnicze
a) gruczoły dokrewne b) gruczoły zewnątrzwydzielnicze c)żadna odpowiedź nie jest prawidłowa d) odpowiedź a i b są prawidłowe
inizia ad imparare
ODPOWIEDŹ A I B SĄ PRAWIDŁOWE
a) Gruczoły dokrewne b) Gruczoły zewnątrzwydzielnicze
Co jest odpowiedzialne za m.in. Kolory skrzydeł Motyla (Collas Philodice)
a) pterydyny b) ksantofory c) plastydy d) leukofory
inizia ad imparare
PTERYDYNY
Różne częstotliwości światła postrzegamy jako różne
a) odcienie b) nasycenia c) kolory d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
inizia ad imparare
KOLORY
Ile gruczołów zewnątrzwydzielniczych ma mrówka- robotnica?
a) 9 b) 1 c) 2 d)3
inizia ad imparare
9
Światło zachowuje się jak
a) gwałtowny strumień b) przerywany strumień c) strumień bezmasowych cząstek d) odpowiedzi a i c są prawidłowe
inizia ad imparare
ODPOWIEDZI A I C SĄ PRAWIDŁOWE
a) gwałtowny strumień c) strumień bezmasowych cząstek
Przestrzenna długość pojedynczego cyklu fali dźwiękowej w danym ośrodku, jest znana jako
a) szerokość fali b) czas przepływu fali c)źródło fali d) długość fali
inizia ad imparare
DŁUGOŚĆ FALI
Zawiera fale o tej samej częstotliwości i tej samej fazie
a) światło monochromatyczne b) światło spolaryzowane c) światło złożone d) światło spójne
inizia ad imparare
ŚWIATŁO SPÓJNE
Utrata ciepła jest wtedy gdy
c) fala dźwiękowa przekształcana jest w ciepło (przypadkowe ruchy cząsteczek) d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
a) eneria dźwiękowa jest tracona (gdy cząsteczki zderzają się ze sobą). b)straty są większe, gdy cząsteczka koliduje z inną, która ma różne właściwości fizyczne.
inizia ad imparare
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ PRAWIDŁOWE
a) Eneria dźwiękowa jest tracona (gdy cząsteczki zderzają się ze sobą). b)Straty są większe, gdy cząsteczka koliduje z inną, która ma różne właściwości fizyczne. c) Fala dźwiękowa przekształcana jest w ciepło (przypadkowe ruchy cząsteczek)
Światło monochromatyczne
a) zawiera fale o różnych częstotliwościach, a zatem o różnych długościach fal b) zawiera fale o tej samej częstotliwości i tej samej fazie c) zawiera fale o tej samej częstotliwości, ale niekoniecznie w fazie d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
inizia ad imparare
ZAWIERA FALE O TEJ SAMEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, ALE NIEKONIECZNIE W FAZIE
Jakie gruczoły wydzielają sebum?
a)łojowe b) potowe c) mlekowe d)żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
inizia ad imparare
ŁOJOWE
Światło to rodzaj fali
a) mechanicznej b) elektrofizycznej c) elektromagnetycznej d) elektromechanicznej
inizia ad imparare
ELEKTROMAGNETYCZNEJ
Poruszanie się cząsteczek w przód i tył między zdarzeniami nazywane jest
a) oscylacją wiązań b) oscylacją translacyjną c) oscylacją obrotową d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
inizia ad imparare
OSCYLACJĄ TRANSLACYJNĄ
Pochodne hormonów steroidowych
a) testostern b) estrogen c) progesteron d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
inizia ad imparare
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ PRAWIDŁOWE
a) testosteron b) estrogen c) progesteron
Mechanizmem generowania sygnałów świetlnych jest
a) pigmenty b) strukturyzowane powierzchnie c) bioluminescencja d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
inizia ad imparare
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ PRAWIDŁOWE
a) pigmenty b) strukturyzowane powierzchnie c) bioluminescencja
Jakie zwierzę wydziela castoreum?
a) bóbr b) pies c) słoń d) pszczoła
inizia ad imparare
BÓBR
Psittakofulwiny to specyficzne barwniki u
a) ważek b) salamander c) motyli d) papug
inizia ad imparare
PAPUG
Gdzie wytwarzany jest gwajakol?
a) w jelicie b) w wątrobie c) w nadnerczach d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
inizia ad imparare
W JELICIE
Karotenoidy odpowiadają za kolor
a.żółty b) pomarańczowy c) niebieski d) odopwiedzi a, b i c są poprawne
inizia ad imparare
ODPOWIEDZI A, B I C SĄ POPRAWNE
a) Żółty b) Pomarańczowy
Filiform (włókienka) zmysłowe na karku?
a) słonia b)żaby c) karalucha d) wszystkie odpowiedzi poprawne
inizia ad imparare
KARALUCHA
Refrakcja (załamanie)- załamanie prędkości dźwięku mogą się różnic z powodu?
a) różnych temperatur b) ciśnienia c) prędkości prądu w ośrodku d) wszystkie odpowiedzi poprawne
inizia ad imparare
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI POPRAWNE
a) różnych temperatur b) ciśnienia c) prędkości prądu w ośrodku
Dodatkowe procesy propagacji?
a) pogłos b) dodanie modulacji c) dypersja d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
inizia ad imparare
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI PRAWIDŁOWE
a) pogłos b) dodanie modulacji c) dypersja
Chlorofil zawiera
a) żelazo b) chlor c) magnez d) wszystkie odpowiedzi sa poprawne
inizia ad imparare
MAGNEZ
Kluczową cecha sygnałów świetlnych jest
a) ich barwa b) ich dlugosc c) ich natezenie d) wszystkie odpowiedzi sa błędne
inizia ad imparare
ICH BARWA
Pterydyny odpowiadają za kolor
A. niebieski B. fioletowy C. różowy D. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
inizia ad imparare
ŻADNA Z ODPOWIEDZI NIE JEST POPRAWNA
A. Niebieski B. Fioletowy C. Różowy
Prędkość światła w próżni to
a) 5*10^8 m/s b) 5*10^-8 m/s c) 3*10^8 m/s d) 3*10^5 m/s
inizia ad imparare
3*10^8 m/s
Zmiana częstotliwości propagacji, gdy nadawca lub odbiorca porusza się względem drugiego to
a) strydulacja b) efekt dopplera c) dźwięki aerodynamiczne d) żadna odpowiedź nie jest poprawna
inizia ad imparare
EFEKT DOPPLERA
Syrinx leży
a) w przeponie b) w gardle c) między oskrzelami a tchawicą d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
inizia ad imparare
MIĘDZY OSKRZELAMI A TCHAWICĄ
Filtrowanie to
a) wzmacnianie poszczególnych częstotliwości b) tłumienie częstotliwości niedopasowanych c) zniekształcenie częstotliwości d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
inizia ad imparare
TŁUMIENIE CZĘSTOTLIWOŚCI NIEDOPASOWANYCH
Najrzadziej spotykany kolor w przyrodzie to
a) żółty b) pomarańczowy c) czarny d) niebieski
inizia ad imparare
NIEBIESKI
Charakterestycznym barwnikiem odpowiadającym za czerwonobrązową barwę u orangutanów jest
a) guanina b) feomelanina c) luteina d) krustocyjanina
inizia ad imparare
FEOMELANINA
Bioluminescencja możliwa jest dzięki
a) ultradźwiękom b) pochłonięciu promieniowania elektromagnetycznego c) odbijaniu światła od powierzchni ciała d) enzymatycznemu utlenianiu lucyferyny
inizia ad imparare
ENZYMATYCZNEMU UTLENIANIU LUCYFERYNY
Wydłużenie tchawicy u ptaków pozwala im na
a) wydawanie wyższych dźwięków b) wydawanie niższych dźwięków c) wydawanie zarówno wysokich jak i niskich dźwięków d) wydłużenie tchawicy nie wpływa na jakość dźwięku
inizia ad imparare
WYDAWANIE NIŻSZYCH DŹWIĘKÓW
Chrzęstna bulwa w obrębie syrinxu jest charakterystyczna dla samców
a) gołębi b) kur c) kaczek d) papug
inizia ad imparare
KACZEK
Trzy typy syrinx
a) tchawiczny, oskrzelowy, płucny b) tchawiczny, oskrzelowy, tchawiczno-oskrzelowy c) tchawiczny, ustny, płucny d) oskrzelowy, przeponowy, tchawiczno-oskrzelowy
inizia ad imparare
TCHAWICZNY, OSKRZELOWY, TCHAWICZNO-OSKRZELOWY
Fale podczerwone
a) zwiekszają energie wibracji b) zmniejszaja energie wibracji c) nie oddzialuja na energie wibracji d) czasem zmniejszaja, a czasem zwiekszaja energie wibracji
inizia ad imparare
ZWIEKSZAJĄ ENERGIE WIBRACJI
Porfiryny odpowiadają za kolor
A. zielony B. różowy C. czerwony D. odpowiedzi a i c są poprawne
inizia ad imparare
D. ODPOWIEDZI A I C SĄ POPRAWNE
A. Zielony C. Czerwony
Tłumienie długości fali wraz z odległością jest specyficzne dla
a) długości fali b) ośrodka c) częstotliwości d) odpowiedzi a i b sa poprawne
inizia ad imparare
ODPOWIEDZI A I B SA POPRAWNE
a) Długości fali b) ośrodka
Jaśniejszy brzuch i ciemny grzbiet u ryby to zjawisko
a) mimikry b) homochromii c) kontrcieniowania d) wzoru maskującego
inizia ad imparare
KONTRCIENIOWANIA
Celowe bodźce wytwarzane przez nadawcę i monitorowane przez odbiorcę to
a) znaki b) sygnały c) komunikaty d) wskazówki
inizia ad imparare
SYGNAŁY
Miara oporu jaki stawia ośrodek rozchodzącej się w nim fali dźwiękowej
a) współczynnik załamania b) refrakcja c) strydulacja d) impednacja akustyczna
inizia ad imparare
IMPEDNACJA AKUSTYCZNA
Sytuację w komunikacji, w której zarówno nadawca jak i odbiorca ponoszą straty nazywamy
a) ignorancją b) manipulacją c) podsłuchiwaniem c) żadna z powyższych
inizia ad imparare
IGNORANCJĄ
Rewerbalizacja to inaczej
a) echo b) odpowiedź c) nazwa odgłosu wydawanego przez słowiki d) poranny śpiew ptaków
inizia ad imparare
ECHO
Źródło różnorodności systemów komunikacji zwierząt to
a) fizyczne ograniczenia b) powiązanie taksonomiczne gatunków c) ekonomika komunikacji d) wszystkie poprawne
inizia ad imparare
WSZYSTKIE POPRAWNE
a) fizyczne ograniczenia b) powiązanie taksonomiczne gatunków c) ekonomika komunikacji
Dyfrakcja to:
a) szybkie rozchodzenie się fali b) zespół zjawisk związanych ze zmianą kierunku rozchodzenia się fali c) zależność prędkości fazowej i grupowej fali od jej częstotliwości d) żadna z odpowiedzi
inizia ad imparare
ZESPÓŁ ZJAWISK ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ KIERUNKU ROZCHODZENIA SIĘ FALI
Ekonomika komunikacji polega na tym że
a) zarówno nadawca jak i odbiorca powinni korzystać z komunikacji przynajmniej w stopniu średnim b) wysyłaniu jak najmniejszej ilości sygnałów c) wysyłaniu jak największej ilości sygnałów d) żadna z powyższych
inizia ad imparare
ZARÓWNO NADAWCA JAK I ODBIORCA POWINNI KORZYSTAĆ Z KOMUNIKACJI PRZYNAJMNIEJ W STOPNIU ŚREDNIM
Czym jest komunikacja?
a) przekaz informacji między nadawcą a odbiorcą b) rozmowa między zwierzętami c) sposób wyrażania emocji d) obserwacja otoczenia
inizia ad imparare
PRZEKAZ INFORMACJI MIĘDZY NADAWCĄ A ODBIORCĄ
Z jakich sygnałów składa się komunikacja?
a) dźwiękowych, wizyjnych, zapachowych, dotykowych b) fizycznych, chemicznych, biologicznych c) niewerbalnych, werbalnych d) odpowiedź b i c
inizia ad imparare
DŹWIĘKOWYCH, WIZYJNYCH, ZAPACHOWYCH, DOTYKOWYCH
Główne źródło różnorodności w systemach komunikacji zwierzęcej stanowi:
a) możliwość wielu kombinacji nośników i zmysłów b) różnica w trybie życia w zależności od gatunku c) różnica w środowisku życia d) odpowiedź a i c
inizia ad imparare
MOŻLIWOŚĆ WIELU KOMBINACJI NOŚNIKÓW I ZMYSŁÓW
Jakie znaczenie ma pszczeli taniec?
a) informuje pszczoły w ulu o obecności pożytku i jego położeniu b) informuje o zagrożeniu c) informuje o zmianach pogodowych d) wszystkie odp są prawidłowe
inizia ad imparare
INFORMUJE PSZCZOŁY W ULU O OBECNOŚCI POŻYTKU I JEGO POŁOŻENIU
Co jest prawą o komunikacji?
a) jest to akcja ze strony organizmu lub komórki b) zmienia wzorzec prawdopodobieństwa zachowania innego organizmu c) odbywa się w sposób adaptacyjny d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
inizia ad imparare
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ PRAWIDŁOWE
a) jest to akcja ze strony organizmu lub komórki b) zmienia wzorzec prawdopodobieństwa zachowania innego organizmu c) odbywa się w sposób adaptacyjny
Przez co jest tworzona struktura rezonansowa
a) jamę nosowo-ustną b) jamę nosowo-gardłową c) krtań d) przepona
inizia ad imparare
JAMĘ NOSOWO-USTNĄ
Nadawca:
a) celowo generuje sygnał do przekazywania do odbiorcy b) wysyła losowe sygnały c) tylko nadaje sygnały d) tylko odbiera wygnały
inizia ad imparare
CELOWO GENERUJE SYGNAŁ DO PRZEKAZYWANIA DO ODBIORCY
Co wpływa na lotność substancji zapachowej:
a) obecność związków aromatycznych b) obecość grupy karbonylowej c) masa cząsteczkowa d) medium
inizia ad imparare
MASA CZĄSTECZKOWA
Co jest warunkiem udanej komunikacji?
a) sygnał musi być dostrzegany przez odbiorę mimo tłumienia i degradacji sygnału b) musi odbywać się w ciszy c) odbiorca musi rozróżniać różne warianty sygnałów d) odpowiedzi a i c są prawidłowe
inizia ad imparare
ODPOWIEDZI A I C SĄ PRAWIDŁOWE
a) sygnał musi być dostrzegany przez odbiorę mimo tłumienia i degradacji sygnału c) Odbiorca musi rozróżniać różne warianty sygnałów
Wiewiórka oznacza swoją norę używając gruczołu
a) łojowego b) grzbietowego c) znajdującego się na kończynach d) nie posiada takiego gruczołu
inizia ad imparare
GRZBIETOWEGO
Co zwierzętom dostarczają narządy zmysłów?
a) określają położenie geograficzne zwierzęcia b) aktualne informacje na temat warunków fizycznych, ekologicznych i społecznych otaczających je c) dostarczają informacji na temat otaczającej roślinności d) pomagają zdobyć pożywienie
inizia ad imparare
AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW FIZYCZNYCH, EKOLOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH OTACZAJĄCYCH JE
Dotyk jest odbierany przez
a) fotoreceptory b) mechanoreceptory c) nocyceptory d) receptory elektromagnetyczne
inizia ad imparare
MECHANORECEPTORY
Medium to inaczej
a) odbiorca b) nadawca c) sygnał d) ośrodek
inizia ad imparare
OŚRODEK
Co nie jest fizycznym ograniczeniem komunikacji?
a) siedlisko b) rytm dobowy c) stopień w jakim nadawca i odbiorca mają współmierne interesy d) ruchliwość
inizia ad imparare
STOPIEŃ W JAKIM NADAWCA I ODBIORCA MAJĄ WSPÓŁMIERNE INTERESY
Dobre dopasowanie pomiędzy podstawowym zabarwieniem ciała a tłem to:
a) kryptyczność b) mimikra c) kontrast d) żadne z powyższych
inizia ad imparare
KRYPTYCZNOŚĆ
Dodatnia interferencja jest wtedy gdy:
a) fale są w fazie b) fale mają stałą częstotliwość c) fale rozchodzą się równomiernie d) fale docierają do odbiorcy
inizia ad imparare
FALE SĄ W FAZIE
Tremulacja to inaczej
a) bębnienie b) pocieranie c) drżenie d) brzęczenie
inizia ad imparare
DRŻENIE
Klasyfikować systemy sygnałów możemy w oparciu o:
a) wspólne wstępne adaptacje fizjologiczne b) wspólne adaptacje fizyczne c) informację ekonomiczną sygnałów d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
inizia ad imparare
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ PRAWIDŁOWE
a) wspólne wstępne adaptacje fizjologiczne b) wspólne adaptacje fizyczne c) informację ekonomiczną sygnałów
Klasyfikować systemy sygnałów możemy w oparciu o:
a) wspólne wstępne adaptacje fizjologiczne b) wspólne adaptacje fizyczne c) informację ekonomiczną sygnałów d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
inizia ad imparare
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ PRAWIDŁOWE
a) wspólne wstępne adaptacje fizjologiczne b) wspólne adaptacje fizyczne c) informację ekonomiczną sygnałów
Fale długie to fale
a) alfa i beta b) alfa i gamma c) fale kosmiczne d) gamma i kosmiczne
inizia ad imparare
ALFA I BETA
Hemoglobina to barwnik należący do grupy
a) karotenoidów b) porfiryn c) pterydyn d) melanin
inizia ad imparare
PORFIRYN
Melaniny odpowiadają za kolor
a) żółty zielony i biały b) żółty brązowy i czarny c) brązowy czarny i czerwony d) czarny brązowy i szary
inizia ad imparare
CZARNY BRĄZOWY I SZARY
Co stanowi główne źródło różnorodności w systemach komunikacji zwierząt?
a) zmysły b) wiele możliwych kombinacji nośników i nośników zmysłów c) nośniki d) wspólne adaptacje fizjologiczne i fizyczne
inizia ad imparare
WIELE MOŻLIWYCH KOMBINACJI NOŚNIKÓW I NOŚNIKÓW ZMYSŁÓW
Rozpraszanie to:
a) obicie i załamanie światła na granicach b) przepuszczanie światła przez przeźroczyste medium c) proces promieniowania pochłoniętego światła d) ograniczenia długości fali dźwięku
inizia ad imparare
PROCES PROMIENIOWANIA POCHŁONIĘTEGO ŚWIATŁA
Od czego zależy przejrzystość ośrodka?
a) od różnicy między częstotliwością światła a częstotliwością rezonansu ośrodka b) od gęstości ośrodka c) od załamania światła na granicy ośrodka d) od wnikania światła w strefę powierzchni ośrodka
inizia ad imparare
OD RÓŻNICY MIĘDZY CZĘSTOTLIWOŚCIĄ ŚWIATŁA A CZĘSTOTLIWOŚCIĄ REZONANSU OŚRODKA
Częstotliwość fal światła to:
a) prędkość światła razy długość fali b) prędkość światła przed długość fali c) stała planka przez długość fali d) energia kinetyczna razy prędkość światła
inizia ad imparare
PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA PRZED DŁUGOŚĆ FALI
Kontrast chromatyczny to kontrast:
a) wzorów b) ruchu c) barw d) dźwięków
inizia ad imparare
BARW
Odcień odnosi się do:
a) dominującej długości fali b) dominującej częstotliwości światła c) rozproszenia światła d) odpowiedzi a i b są prawidłowe
inizia ad imparare
ODPOWIEDZI A I B SĄ PRAWIDŁOWE
a) dominującej długości fali b) dominującej częstotliwości światła
Co nie jest procesem odbierania dźwięku?
a) sprzężenie b) modyfikacja c) propagowanie sygnałów d) analiza charakterystyczna
inizia ad imparare
PROPAGOWANIE SYGNAŁÓW
Zdolność odbiorcy do wychwycenia wykrywalnej ilości przechodzącej energii dźwiękowej zależy od:
a) względnych impedancji akustycznych odbiorcy b) ośrodka propagacji c) potencjału słyszenia d) odpowiedzi a i b są prawidłowe
inizia ad imparare
ODPOWIEDZI A I B SĄ PRAWIDŁOWE
a) względnych impedancji akustycznych odbiorcy b) ośrodka propagacji
Gdzie znajdują się statocysty u skorupiaków?
a) u nasady kończyn b) w egoszkielecie c) w głowotułowiu d) w odwłoku
inizia ad imparare
W EGOSZKIELECIE
Narząd lirokształtny występuje u:
a) ssaków b) ptaków c) pająków d) owadów
inizia ad imparare
PAJĄKÓW
Z czego skała się narząd lirokształtny?
a) z włosków czuciowych b) z ciałek dotykowych c) z narządów szczelinowych d) płasko położonych komórek zmysłowych
inizia ad imparare
Z NARZĄDÓW SZCZELINOWYCH
Prędkość dźwięku może różnić się z powodu?
a) różnych temperatur b) ciśnienia c) prędkością prądu w ośrodku d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
inizia ad imparare
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI SĄ PRAWIDŁOWE
a) różnych temperatur b) ciśnienia c) prędkością prądu w ośrodku
Prędkość dźwięku:
a) jest szybsza w cieplejszych warstwach b) jest szybsza w zimniejszych warstwach c) jest zawsze taka sama d) zmienia się tylko pod wpływem ciśnienia
inizia ad imparare
JEST SZYBSZA W CIEPLEJSZYCH WARSTWACH
Dlaczego ptakom najłatwiej komunikować się w nocy?
a) ponieważ spada temperatura b) ponieważ jest ciemno c) ponieważ ziemia oddaje ciepło i dźwięk dobrze się przy niej rozchodzi d) ponieważ jest wtedy ciszej niż za dnia
inizia ad imparare
PONIEWAŻ ZIEMIA ODDAJE CIEPŁO I DŹWIĘK DOBRZE SIĘ PRZY NIEJ ROZCHODZI
Granica w efekcie granicznym:
a) jest dużą przestrzenią między dwoma ośrodkami b) jest małą przestrzenią między dwoma ośrodkami c) dzieli ośrodki o znacząco różnych impedancjach akustycznych d) odpowiedzi a i c są prawidłowe
inizia ad imparare
ODPOWIEDZI A I C SĄ PRAWIDŁOWE
a) jest dużą przestrzenią między dwoma ośrodkami c) dzieli ośrodki o znacząco różnych impedancjach akustycznych
Dźwięk:
a) w ogóle nie traci ciepła b) traci ciepło podczas rozchodzenia się c) traci ciepło tylko w niektórych ośrodkach d) traci ciepło niezależnie od częstotliwości
inizia ad imparare
TRACI CIEPŁO PODCZAS ROZCHODZENIA SIĘ
Jakie małżowiny uszne spotykamy u małp?
a) małpy nie mają małżowin usznych b) półkoliste, przymocowane do ucha c) małżowiny z rurkowatą podstawą d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa
inizia ad imparare
PÓŁKOLISTE, PRZYMOCOWANE DO UCHA
Chromatoforem wytwarzającym kolory brązowe i czarne jest?
a) melanofor b) ksantofor c) erytrofor d) cyjanofor
inizia ad imparare
MELANOFOR
Fizjologiczna zmiana barwy u zwierząt:
a) jest zmianą wolną b) następuje z wiekiem c) jest zmianą szybką d) występuje przy zmianie etapu rozwojowego
inizia ad imparare
JEST ZMIANĄ SZYBKĄ
Zjawisko perkusji (bębnienia) wykorzystują:
a) słonie i konie b) dzięcioły i bociany c) żaby i pasikoniki d) stawonogi i kameleony
inizia ad imparare
DZIĘCIOŁY I BOCIANY

Devi essere accedere per pubblicare un commento.