kora nowa i wzrok

 0    47 schede    milioner90
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
388. Ogólne informacje: wielkość kory, typy kory.
inizia ad imparare
388. Ogólne informacje: wielkość kory, typy kory.
389. Budowa laminarna i kolumnowa kory
inizia ad imparare
jakie kolumny, jak duże, jaka jest ich rola?
390. Czy kora jest niezbędna do inteligencji?
inizia ad imparare
390. Czy kora jest niezbędna do inteligencji?
391. Co to jest kranioskopia, frenologia, fizjognomika, psychognomika?
inizia ad imparare
391. Co to jest kranioskopia, frenologia, fizjognomika, psychognomika?
392. Czym są pęczki, obręcze, spoidła, projekcje aferentne/eferentne?
inizia ad imparare
392. Czym są pęczki, obręcze, spoidła, projekcje aferentne/eferentne?
393. Lokalizacja niektórych funkcji psychicznych.
inizia ad imparare
393. Lokalizacja niektórych funkcji psychicznych.
394. Wymienić 3 najważniejsze funkcje kory mózgu.
inizia ad imparare
394. Wymienić 3 najważniejsze funkcje kory mózgu.
395. Jakie mamy pierwotne obszary zmysłowe? Jakie wtórne? Jaka jest ich rola?
inizia ad imparare
395. Jakie mamy pierwotne obszary zmysłowe? Jakie wtórne? Jaka jest ich rola?
396. Dlaczego najszybsze czasy reakcji mamy około 40 roku życia?
inizia ad imparare
396. Dlaczego najszybsze czasy reakcji mamy około 40 roku życia?
397. Co to jest hydorencefalia?
inizia ad imparare
397. Co to jest hydorencefalia?
398. Jakie ograniczenia ma neuroplastyczność i czym to jest uwarunkowane?
inizia ad imparare
398. Jakie ograniczenia ma neuroplastyczność i czym to jest uwarunkowane?
399. Czy nie mając kory mózgowej można normalnie funkcjonować?
inizia ad imparare
399. Czy nie mając kory mózgowej można normalnie funkcjonować?
400. Wymienić 4 kategorie bodźców czuciowych.
inizia ad imparare
400. Wymienić 4 kategorie bodźców czuciowych.
401. Jakich 5 receptorów odpowiedzialnych jest za czucie?
inizia ad imparare
401. Jakich 5 receptorów odpowiedzialnych jest za czucie?
402. Gdzie znajduje się pierwotna kora czuciowa i jakie informacje otrzymuje?
inizia ad imparare
402. Gdzie znajduje się pierwotna kora czuciowa i jakie informacje otrzymuje?
403. Jaka jest rola somatosensorycznych map topograficznych?
inizia ad imparare
403. Jaka jest rola somatosensorycznych map topograficznych?
404. Gdzie jest wtórna kora czuciowa i jaką pełni role?
inizia ad imparare
404. Gdzie jest wtórna kora czuciowa i jaką pełni role?
405. Gdzie leży dodatkowa kora czuciowa i jaka jest jej rola?
inizia ad imparare
405. Gdzie leży dodatkowa kora czuciowa i jaka jest jej rola?
406. Co to jest sterognozja? Dermoleksja? Ślepota ciała?
inizia ad imparare
406. Co to jest sterognozja? Dermoleksja? Ślepota ciała?
407. Skąd się biorą bóle fantomowe?
inizia ad imparare
407. Skąd się biorą bóle fantomowe?
408. Jak psy widzą kolory?
inizia ad imparare
408. Jak psy widzą kolory?
409. Dlaczego mózg Einsteina nic nam nie mówi na temat inteligencji?
inizia ad imparare
409. Dlaczego mózg Einsteina nic nam nie mówi na temat inteligencji?
410. Co to jest optyczna ataksja i z jakimi uszkodzeniami mózgu się wiąże?
inizia ad imparare
410. Co to jest optyczna ataksja i z jakimi uszkodzeniami mózgu się wiąże?
411. Co to jest i jak się przejawia asymbolia bólu?
inizia ad imparare
411. Co to jest i jak się przejawia asymbolia bólu?
412. W jaki sposób czuciowe mapy topograficzne mogą się zmieniać?
inizia ad imparare
412. W jaki sposób czuciowe mapy topograficzne mogą się zmieniać?
413. Na czym polega dysmorfia ciała i co może być jej przyczyną?
inizia ad imparare
413. Na czym polega dysmorfia ciała i co może być jej przyczyną?
414. Jakie rodzaje wzroku spotyka się u zwierząt różnych gatunków?
inizia ad imparare
414. Jakie rodzaje wzroku spotyka się u zwierząt różnych gatunków?
415. Na czym polega przewaga ośmiornic w budowie oczu?
inizia ad imparare
415. Na czym polega przewaga ośmiornic w budowie oczu?
416. Wymień sprzeczne wymagania jakie natura stawia widzeniu.
inizia ad imparare
416. Wymień sprzeczne wymagania jakie natura stawia widzeniu.
417. Komórki siatkówki.
inizia ad imparare
417. Komórki siatkówki.
418. Jak wygląda szlak wzrokowy od oka do kory? Uwzględnij podział na szlak wielkokomórkowy i drobnokomórkowy.
inizia ad imparare
418. Jak wygląda szlak wzrokowy od oka do kory? Uwzględnij podział na szlak wielkokomórkowy i drobnokomórkowy.
419. Dlaczego istnieją dwa szlaki, wielkokomórkowy i drobnokomórkowy?
inizia ad imparare
419. Dlaczego istnieją dwa szlaki, wielkokomórkowy i drobnokomórkowy?
420. Jakie obszary składają się na brzuszny szlak wzrokowy i jakie są jego funkcje?
inizia ad imparare
420. Jakie obszary składają się na brzuszny szlak wzrokowy i jakie są jego funkcje?
421. Jakie obszary składają się na grzbietowy szlak wzrokowy i jakie są jego funkcje?
inizia ad imparare
421. Jakie obszary składają się na grzbietowy szlak wzrokowy i jakie są jego funkcje?
422. Czemu nie widzimy obrazu odwrotnie?
inizia ad imparare
422. Czemu nie widzimy obrazu odwrotnie?
423. Czemu duchów nie widać w biały dzień?
inizia ad imparare
423. Czemu duchów nie widać w biały dzień?
424. W procesie widzenia jaki jest wpływ informacji z siatkówki a jaki z reszty mózgu na stan kory wzrokowej?
inizia ad imparare
424. W procesie widzenia jaki jest wpływ informacji z siatkówki a jaki z reszty mózgu na stan kory wzrokowej?
425. Hipoteza Ungerleidera
inizia ad imparare
Mishikna.
426. Hipoteza Milner
inizia ad imparare
Goodale.
427. Co to jest prozopagnozja i jakie uszkodzenia mózgu ją powodują.
inizia ad imparare
427. Co to jest prozopagnozja i jakie uszkodzenia mózgu ją powodują.
428. Na czym polega i z czym się wiążę agnozja kształtu? Symultagnozja?
inizia ad imparare
428. Na czym polega i z czym się wiążę agnozja kształtu? Symultagnozja?
429. Co to jest ślepota korowa?
inizia ad imparare
429. Co to jest ślepota korowa?
430. Na czym polega ślepowidzenie i dlaczego jest możliwe?
inizia ad imparare
430. Na czym polega ślepowidzenie i dlaczego jest możliwe?
431. Czym różni się achromatopsja od anomii barw?
inizia ad imparare
431. Czym różni się achromatopsja od anomii barw?
432. Jak przejawia się zespół Charlesa Bonneta? Komu się przydarza i z czego wynika?
inizia ad imparare
432. Jak przejawia się zespół Charlesa Bonneta? Komu się przydarza i z czego wynika?
433. Czemu ludzie widzą duchy tylko w ciemności?
inizia ad imparare
433. Czemu ludzie widzą duchy tylko w ciemności?
434. Czy niewidzialny człowiek sam mógłby widzieć? Czy mógłby słyszeć?
inizia ad imparare
ddd

Devi essere accedere per pubblicare un commento.