L.1. Are these ones organic? Teil 1

 0    28 schede    guest2050740
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
gdzie idziesz
inizia ad imparare
where are you going
Idę do mega Mart, żeby zrobić zakupy
inizia ad imparare
I am going to the mega Mart to do the shopping
Chyba o czymś zapomnieliśmy
inizia ad imparare
I think we forgot something
ale czas zacząć przygotowania!
inizia ad imparare
but it’s time to start making preparations!
nie martw się
inizia ad imparare
don’t Worry
co dokładnie chcesz kupić w supermarkecie?
inizia ad imparare
what exactly do you want to buy at the supermarket?
Chcę tylko wykonać dobrą robotę i upewnić się, że nasi goście są zadowoleni.
inizia ad imparare
I just want do a good job and make sure our guests are happy.
Nie chcę popełnić błędu! co jeśli powie nie?
inizia ad imparare
I don’t want to make a mistake! what if he says no?
zrobić zakupy
inizia ad imparare
to do the shopping
zrobić błąd
inizia ad imparare
to make a mistake
wykonywać dobrą robotę
inizia ad imparare
to do a good job
robić obiad
inizia ad imparare
to make dinner
podjąć decyzję
inizia ad imparare
to make a decision
jak najlepiej
inizia ad imparare
to do your best
robić przygotowania
inizia ad imparare
to make preparations
wykonywać prace domowe
inizia ad imparare
to do the housework
podjąć decyzję i wykonać prace domowe
inizia ad imparare
to make a decision and do the housework
muszę odrobić pracę domową
inizia ad imparare
I have to do my homework
ona robi kapelusz
inizia ad imparare
she is making a hat
chcesz coś zrobić dziś wieczorem?
inizia ad imparare
do you want to do something tonight?
robimy lasagne w każdy piątek wieczorem
inizia ad imparare
we make lasagna every Friday night
czy masz plany na weekend?
inizia ad imparare
have you made plans for the weekend?
Zmywam o 20:00
inizia ad imparare
I do the dishes at 8 PM
o której godzinie zrobisz obiad?
inizia ad imparare
what time will you make dinner?
zawsze robimy zakupy w sobotę?
inizia ad imparare
we always do the shopping on Saturday?
jeśli sędzia podejmie złą decyzję, nasza drużyna przegra.
inizia ad imparare
if the referee makes a bad decision our team will lose.
jeśli wykona dobrą robotę jako stażysta, zostanie zatrudniony.
inizia ad imparare
if he does a good job as an intern, he’ll get hired.
Nienawidzę prac domowych!
inizia ad imparare
I hate doing the housework!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.