łacinka 46-90

 0    45 schede    tentativeee
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
od, z, o
inizia ad imparare
de
faktycznie, w istocie, w rzeczywistości
inizia ad imparare
de facto
prawnie, formalnie; zgodnie z obowiązującym prawem
inizia ad imparare
de iure
co do przyszłego umormowania, co do prawa postulowanego
inizia ad imparare
de lege ferenda
z punktu widzenia prawa obowiązującego
inizia ad imparare
de lege lata
utrata mocy obowiązującej normy prawnej wskutek jej dlugotrwałego niestosowania
inizia ad imparare
desuetudo
staranność właściwa przy prowadzeniu własnych spraw
inizia ad imparare
diligentia quam suis rebus
od, z
inizia ad imparare
ex
na zasadzie słuszności
inizia ad imparare
ex aequo et bono
z góry
inizia ad imparare
ex ante
zobowiązanie powstałe z kontraktu
inizia ad imparare
ex contractu
zobowiązanie powstałe z czynu niedozwolonego
inizia ad imparare
ex delicto
z mocy prawa
inizia ad imparare
ex iure
z mocy ustawy
inizia ad imparare
ex lege
od teraz, tej chwili
inizia ad imparare
ex nunc
z urzędu, z urzędowego obowiązku
inizia ad imparare
ex officio
po fakcie, ocena faktów już po ich zaistnieniu
inizia ad imparare
ex post
z racji pełnionego zawodu, funkcji
inizia ad imparare
ex professo
z mocą wsteczną, od tamtej chwili
inizia ad imparare
ex tunc
dobitnymi słowami, wyraźnie, dokładnie, dobitnie
inizia ad imparare
expressis verbis
zdarzenia faktyczne, które wyrażają domniemaną wolę danej osoby; wyrażenie określające dorozumiane oświadczenie woli
inizia ad imparare
facta concludentia
fakty notoryjne, powszechnie znane
inizia ad imparare
Facta notoria
mylne oznaczenie
inizia ad imparare
Falsa demonstratio
pełnomocnik działający bez umocowania
inizia ad imparare
falsus procurator
ochrona dłużnika, przychylność dla dłużnika
inizia ad imparare
favor debitoris
przychylna interpretacja testamentu
inizia ad imparare
favor testamenti
fikcja prawna
inizia ad imparare
fictio iuris
tamże
inizia ad imparare
Ibidem
tenże
inizia ad imparare
idem
do, ku,w
inizia ad imparare
in
pod nieobecność
inizia ad imparare
in absentia
in abstracto
inizia ad imparare
w oderwaniu
w danym przypadku
inizia ad imparare
in concreto
nieprzerwanie
inizia ad imparare
in continuo
w całości, wszyscy
inizia ad imparare
in corpore
w razie wątpliwości
inizia ad imparare
in dubio
w całości, dokładnie, w pełnym brzmieniu, w całej rozciągłości
inizia ad imparare
in extenso
na końcu
inizia ad imparare
in fine
na gorącym uczynku
inizia ad imparare
in flagranti
w celu obejścia ustawy
inizia ad imparare
in fraudem legis
w imieniu, z polecenia
inizia ad imparare
in nomine
co do całości
inizia ad imparare
in solidum
być może w przyszłości (w nadziei)
inizia ad imparare
in spe
w zawieszeniu
inizia ad imparare
in suspenso
w całości
inizia ad imparare
in toto

Devi essere accedere per pubblicare un commento.