łacińskie paremie prawnicze 2019/2020 UŁ

 0    42 schede    mjereminm
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Ius est ars boni et aequi.
inizia ad imparare
Prawo jest sztuką dobra i słuszności / tego, co dobre i słuszne (M)
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
inizia ad imparare
Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, każdemu oddać to, co jego. (M)
Salus rei publicae suprema lex esto
inizia ad imparare
Dobro rzeczypospolitej (niech będzie) najwyższym prawem
Volenti non fit iniuria.
inizia ad imparare
Chcącemu nie dzieje się krzywda (M)
Ius civile vigilantibus scriptum est.
inizia ad imparare
Prawo cywilne spisane jest dla [osób] czuwających (M) osób starannych
Non omne quod licet honestum est.
inizia ad imparare
Nie wszystko to, co dozwolone, jest uczciwe (M)
Male nostro iure uti non debemus.
inizia ad imparare
Nie powinniśmy źle korzystać ze swojego prawa (M)
In dubio pro reo.
inizia ad imparare
W razie wątpliwości na korzyść pozwanego/ oskarżonego. (M)
Audiatur et altera pars.
inizia ad imparare
Niech zostanie wysłuchana również druga strona. / Trzeba wysłuchać również drugiej strony. (M)
Actor sequitur forum rei.
inizia ad imparare
Powód idzie za sądem pozwanego (M)
Qui iure suo utitur, neminem laedit.
inizia ad imparare
Nikogo nie krzywdzi ten, kto korzysta ze swojego prawa. (M)
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat.
inizia ad imparare
Dowodzenie spoczywa na tym, kto twierdzi, nie [na tym], kto przeczy. (M)
Vim vi repellere licet.
inizia ad imparare
Wolno odpierać przemoc przemocą. (M)
Bis de eadem re agere non licet / Ne bis in idem
inizia ad imparare
Nie wolno dwa razy prowadzić sprawy o to samo (M)
Nemo est iudex in propria causa
inizia ad imparare
Nikt jest sędzią we własnej sprawie (M)
Testis unus testis nullus.
inizia ad imparare
Jeden świadek, żaden świadek
Quot generationes tot gradus.
inizia ad imparare
Ile urodzeń, tyle stopni
Nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur.
inizia ad imparare
Mającego się narodzić uważa się za narodzonego, ilekroć chodzi o jego korzyści
Mater semper certa est, pater est quem nuptiae demonstrant.
inizia ad imparare
Matka zawsze jest pewna, ojcem jest ten, którego wskazuje małżeństwo (M)
Nuptias non concubitus, sed consensus facit.
inizia ad imparare
Małżeństwo powstaje nie przez faktyczne pożycie, lecz przez zgodne oświadczenia woli Małżeństwo powstaje nie przez faktyczne pożycie, lecz przez zgodne oświadczenia woli
Adoptio naturam imitatur
inizia ad imparare
Przysposobienie naśladuje naturę (M)
Ignorantia iuris nocet / Ignorantia facti non nocet.
inizia ad imparare
Nieznajomość prawa szkodzi / Nieznajomość faktu nie szkodzi
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.
inizia ad imparare
To, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione upływem czasu/ przez upływ czasu (M)
Ipso iure / ex lege
inizia ad imparare
z mocy samego prawa (M) / Na mocy ustawy (M)
Reformatio in peius
inizia ad imparare
Zakaz zmiany wyroku na niekorzyść zasądzonego
Accessio cedit principali.
inizia ad imparare
Rzecz przyłączona przypada rzeczy głównej
Genus perire non censetur.
inizia ad imparare
Uważa się, że gatunek nie ginie
Mala fides superveniens non nocet.
inizia ad imparare
Późniejsza zła wiara nie szkodzi
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet.
inizia ad imparare
Nikt nie może przenieść na drugą osobę więcej praw, niż sam ma (M)
Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest.
inizia ad imparare
Nikt sam nie może zmienić sobie podstawy posiadania. (M)
Prior tempore, potior iure.
inizia ad imparare
Pierwszy w czasie, lepszy w prawie
Superficies solo cedit.
inizia ad imparare
To, co znajduje się na powierzchni, przypada gruntowi (M)
Impossibilium nulla obligatio est.
inizia ad imparare
Nie ma żadnego zobowiązania do rzeczy niemożliwych / do niemożliwości (M)
Pacta sunt servanda.
inizia ad imparare
Umowy trzeba zachowywać. / Umów trzeba dotrzymywać (M)
Dies interpellat pro homine.
inizia ad imparare
Dzień pozywa zamiast człowieka (M) Termin wzywa zamiast osoby
Species perit ei cui debetur.
inizia ad imparare
Rzecz oznaczona co do tożsamości ginie na szkodę wierzyciela
Fur semper moram facere videtur.
inizia ad imparare
Uważa się, że złodziej zawsze pozostaje w zwłoce
Magna neglegentia culpa est, magna culpa dolus est.
inizia ad imparare
Wielkie niedbalstwo równa się winie, wielka wina równa się podstępowi
Nomina ipso iure divisa.
inizia ad imparare
Wierzytelności dzielą się z mocy samego prawa
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest.
inizia ad imparare
Nikt nie może umrzeć sporządziwszy testament co do części, a co do części nie sporządziwszy. (M)
Semel heres, semper heres.
inizia ad imparare
Kto raz został dziedzicem jest nim zawsze
Ex iniuria ius non oritur.
inizia ad imparare
Prawo nie rodzi sie z bezprawia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.