Le passe compose (czas przeszły złożony) - preston publishing

 0    95 schede    tomczakt1990
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
w ciągu (jakiegoś czasu)
inizia ad imparare
w ciągu (jakiegoś czasu) in francese
en
Spędziłem (miałem) dobry dzień
inizia ad imparare
J'ai passé une bonne journée
Pracowałem w biurze
inizia ad imparare
J'ai travaillé au bureau
spędziłem tydzień w Hiszpanii
inizia ad imparare
J'ai passé une semaine en Espagne
Dużo podróżowaliśmy tego lata
inizia ad imparare
Nous avons beaucoup voyagé cet été
Dużo się uczyliśmy
inizia ad imparare
Nous avons beaucoup étudié
kupiliście bilety na samolot? (formalnie)
inizia ad imparare
avez-vous acheté les billets d'avion?
Zarezerowaliście już pokój w hotelu? (oficjalnie)
inizia ad imparare
Avez-vous déjà réserve une chambre à l'hôtel?
śnieg padał przez cały dzień
inizia ad imparare
Il a neigé toute la journée
pracowałeś przez cały weekend?
inizia ad imparare
as-tu traveillé tout le week-end?
Pilnowałem dzieci całe popołudnie
inizia ad imparare
J'ai gardé les enfants tout l'après-midi
od czwartej do szóstej chłopcy grali w nogę
inizia ad imparare
de quatre heures à six heures, les garcons ont joué au foot
one posprzątały pokój w ciągu 20 minut
inizia ad imparare
Ils ont nettoyé la chambre en vingt minutes
dziś rano mój budzik nie zadzwonił
inizia ad imparare
ce matin, mon réveil n'a pas sonné
nie oglądaliście telewizji wczoraj wieczorem?
inizia ad imparare
Vous n'avez pas regardé la télé hier soir?
nigdy o tym nie pomyśłem
inizia ad imparare
Je n'ai jamais pensé à ca.
nie zapomniałem
inizia ad imparare
Je n'ai pas oublié
nie słuchałeś
inizia ad imparare
tu n'as pas écouté
on nie zauważył
inizia ad imparare
Il n'a pas remarqué
nie porozmawialiśmy
inizia ad imparare
Nous n'avons pas parlé
on jeszcze nie jadł
inizia ad imparare
Il n'a pas encore mangé
ona nigdy nie tańczyła
inizia ad imparare
elle n'a jamais dansé
mój syn zdał na egzaminy
inizia ad imparare
Mon fils a réussi (passé) aux examens
wypełniłem ten kwestionariusz w (ciągu) 10 minut
inizia ad imparare
J'ai rempli ce questionnaire en dix minutes
ona podała już kawę i deser
inizia ad imparare
Elle a déjà servi un café et un dessert
Otworzyłeś okno?
inizia ad imparare
As-tu ouvert la fenêtre?
Napisał do mnie wiele SMS-ów
inizia ad imparare
Il m'a écrit beaucoup de SMS (plusieurs SMS)
skończyłem
inizia ad imparare
j'ai fini
wybrałem
inizia ad imparare
J'ai choisi
udało mi się
inizia ad imparare
J'ai réussi
zastanowiłem się
inizia ad imparare
J'ai réfléchi
wypełniłem
inizia ad imparare
J'ai rempli
poczułem
inizia ad imparare
J'ai senti
spałem
inizia ad imparare
J'ai dormi
otworzyłem
inizia ad imparare
J'ai ouvert
podarowałem
inizia ad imparare
J'ai offert
odkryłem
inizia ad imparare
J'ai découvert
cierpiałem
inizia ad imparare
J'ai souffert
przykryłem
inizia ad imparare
J'ai couvert
Mama nic Ci nie powiedziała dziś rano?
inizia ad imparare
Maman ne t'a rien dit, ce matin?
nie rozumiem, co on napisał
inizia ad imparare
Je ne comprends pas ce qu'il a écrit
napisałem wam maila dziś rano
inizia ad imparare
Je vous ai écrit un e-mail (mél) ce matin
Kto zrobił dziś zakupy?
inizia ad imparare
Qui a fait les courses aujourd'hui?
Ona już posprzątała i umyła naczynia
inizia ad imparare
Elle a déjà fait le ménage (nettoyé) et la vaisselle
co robiliście w weekend?
inizia ad imparare
Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end?
pojechaliśmy autostradą do Krakowa
inizia ad imparare
Nous avons pris l'autoroute pour aller à Cracovie
Przepraszam, nie zrozumiałem. Czy może Pan/Pani powtórzyć?
inizia ad imparare
Excusez-moi, je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter?
on odrobił lekcje
inizia ad imparare
Il a fait ses devoirs
staliśmy w kolejce przez godzinę
inizia ad imparare
Nous avons fait la queue pendant une heure
udało mu się, osiągnął swój cel
inizia ad imparare
Il a réussi, il a atteint son but
Miło mi było panią poznać
inizia ad imparare
J'ai été enchanté de faire votre connaissance, madame
Dziś rano miałem wizytę u dentysty
inizia ad imparare
Ce matin, j'ai eu un rendez-vous chez le dentiste
w zeszłym tygodniu
inizia ad imparare
la semaine dernière
Przepraszam, nie mogłem przyjść po południu
inizia ad imparare
Excusez-moi, je n'ai pas pu venir l'après-midi
oni mogli wyjechać, lecz nie chcieli
inizia ad imparare
ils ont pu partir, mais n'ont pas voulu
gdyż
inizia ad imparare
car (parce que)
To prawda, że on nigdy nie pił alkoholu?
inizia ad imparare
Il est vrai qu'il n'a jamais bu de l'alcool?
To prawda, że on nigdy nie pił alkoholu?
inizia ad imparare
c'est vrai qu'il n'a jamais bu d'alcool?
piłaś już dzisiaj kawę?
inizia ad imparare
Tu as dèja bu un café aujourd'hui?
Dostałam twojego maila, ale jeszcze nie odpowiedziałam
inizia ad imparare
J'ai reçu ton mél, mais je n'ai pas encore répondu
poznałam mojego męża na uniwersytecie
inizia ad imparare
J'ai connu mon mari à l'université
niestety, nic ostatnio nie czytałam
inizia ad imparare
Hélas, je n'ai rien lu dernièrement
wiem, że samolot z Paryża przyleciał z 20-minutowym opóźnieniem
inizia ad imparare
Je sais que l'avion de Paris est arrivé avec 20 minutes de retard
My też się spóźniliśmy
inizia ad imparare
Nous aussi, nous sommes arrivés en retard
wchodziliście już na wieżę Eiffla?
inizia ad imparare
Etes-vous déja montés sur (a) la Tour Eiffel?
Kiedy oni wyjechali do Londynu? (z est-ce que)
inizia ad imparare
Quand est-ce qu'ils sont partis pour Londres?
Jak długo oni tam zostali? (z est-ce que)
inizia ad imparare
Combien de temps est-ce qu'ils sont restés là-bas?
Nie, poszliśmy na kolację do dobrej restauracji
inizia ad imparare
Non, nous sommes allés dîner dans un bon restaurant
Mówię ci, że Sophie poszła na zakupy
inizia ad imparare
Je te dis que Sophie est allée faire des courses/ des achats
Dyrektor przyszedł do biura o dziesiątej
inizia ad imparare
Le directeur est venu au bureau à dix heures
oni wszyscy przyszli na czas, a ja się spóźniłem
inizia ad imparare
Ils sont tous venus a l'heure et moi, je suis arrivé en retard
Dziś w nocy chciało mi się pić i zszedłem do kuchni
inizia ad imparare
Cette nuit, j'ai eu soif et je suis descendu dans la cuisine
Oni wysiedli z samochodu i od razu wsiedli z powrotem
inizia ad imparare
Ils sont descendus de la voiture et ils y sont remontés tout de suite
Ona przeszła przez ulicę i wsiadła do tramwaju
inizia ad imparare
Elle a traversé la rue et elle est montée dans le tram
Wyszedłem z biura, wstąpiłem do banku i wróciłem do domu
inizia ad imparare
Je suis sorti du bureau, je suis passé a la banque et je suis rentré a la maison
Chcę Ci powiedzieć, że Monique i Jean przyszli nas odwiedzić
inizia ad imparare
Je veux te dire que Monique et Jean sont venus nous voir
Przyszłam pomóc ci posprzątać w domu, jeśli chcesz
inizia ad imparare
Je suis venue t'aider a faire le ménage, si tu veux
Późno się położyłaś spać, prawda?
inizia ad imparare
Tu t'es couchée tard, n'est-ce pas?
Co się stało wczoraj na stadionie?
inizia ad imparare
Qu'est-ce qui s'est passé hier au stade?
Nie wiem, co się stało
inizia ad imparare
Je ne sais pas ce qui s'est passé
Dlaczego dzieci pokłóciły się ze sobą?
inizia ad imparare
Pourquoi est-ce que les enfants se sont disputés?
Nie wiem, dlaczego oni się ze mnie śmiali
inizia ad imparare
Je ne sais pas pouquoi ils se sont moqués de moi
Przypomniałeś sobie jej adres?
inizia ad imparare
Tu t'es rappelé son adresse?
przypomniałem sobie jej nazwisko
inizia ad imparare
Je me suis rappelé son nom
Dobrze bawiliście się na dyskotece?
inizia ad imparare
Vous vous êtes bien amusés en boîte?
Michel wszedł i od razu usiadł przy komputerze
inizia ad imparare
Michel est entré et il s'est assis tout de suite devant l'ordinateur
Usiadłam obok niego
inizia ad imparare
Je me suis assis à côté de lui
przez miesiąc codziennie dzwoniliśmy do siebie
inizia ad imparare
Pendant un mois, nous nous sommes téléphoné tous les jours
dobrze proadziłaś sobie zupełnie sama
inizia ad imparare
Tu t'es bien débrouillée toute seule
Oni pobrali się dziesięć lat temu
inizia ad imparare
Ils se sont mariés il y a dix ans
Ja się ożeniłem dwa miesiące temu
inizia ad imparare
Moi, je me suis marié il y a deux mois
Dwa tygodnie temu zapisałem się na kurs francuskiego
inizia ad imparare
Il y a deux semaines, je me suis inscrit a un cours de francais
To prawda, że zgubiłeś się w górach?
inizia ad imparare
C'est vrai que tu t'es perdu dans la montagne?
Moja żona zajęła się kolacją, a ja zająłem się dziećmi
inizia ad imparare
Ma femme s'est occupée du diner et moi, je me suis occupé des enfants
Zapewniam Cię, że wszystko dobrze poszło
inizia ad imparare
Je t'assure que tout s'est bien passé

Devi essere accedere per pubblicare un commento.