Learning foreign languages

 0    48 schede    idawesolowska2
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uczyć się języka obcego
inizia ad imparare
learning a foreign language
istotny
inizia ad imparare
essential
mała szansa
inizia ad imparare
a slim chance
rynek pracy
inizia ad imparare
job market
obywatel
inizia ad imparare
citizen
Państw członkowskich
inizia ad imparare
member countries
dobra znajomość
inizia ad imparare
a good command
równy
inizia ad imparare
equal
możliwości pracy
inizia ad imparare
job opportunities
niechętny
inizia ad imparare
unwilling
zatrudniać
inizia ad imparare
to take on
perspektywy rozwoju kariery
inizia ad imparare
career prospects
wielojęzyczny
inizia ad imparare
multilingual
dostęp
inizia ad imparare
access
Kompetencje językowe
inizia ad imparare
linguistic competence
kontakty interpersonalne
inizia ad imparare
interpersonal contacts
podróżować dużo
inizia ad imparare
to travel widely
czuć się pewnie
inizia ad imparare
to feel confident
poszerzyć czyjeś horyzonty myślowe
inizia ad imparare
to broaden sb's mind
opłacalna inwestycja
inizia ad imparare
profitable investment
dobrze płatna praca
inizia ad imparare
well-paid job
kurs
inizia ad imparare
course
wyjechać za granicę
inizia ad imparare
to travel abroad
efektywny, skuteczny
inizia ad imparare
effective
opanować
inizia ad imparare
to master
ułatwić
inizia ad imparare
to facilitate
porozumiewać się
inizia ad imparare
to communicate
obóz
inizia ad imparare
a camp
wymowa
inizia ad imparare
pronunciation
słownictwo
inizia ad imparare
vocabulary
płynność
inizia ad imparare
fluency
poznać inne kultury
inizia ad imparare
to get to know other cultures
język ojczysty
inizia ad imparare
mother tongue
publikacje naukowe
inizia ad imparare
scientific publications
kwalifikacje zawodowe
inizia ad imparare
job qualifications
duński
inizia ad imparare
Danish
Holenderski
inizia ad imparare
Dutch
szwedzki
inizia ad imparare
Swedish
czeski
inizia ad imparare
czech
słowacki
inizia ad imparare
Slovak
ukraiński
inizia ad imparare
Ukrainian
grecki
inizia ad imparare
Greek
turecki
inizia ad imparare
Turkish
węgierski
inizia ad imparare
Hungarian
bułgarski
inizia ad imparare
Bulgarian
język ojczysty
inizia ad imparare
native language
oficjalny język kraju
inizia ad imparare
the country's official language
doskonalić umiejętności mówienia
inizia ad imparare
to improve one's speaking skills

Devi essere accedere per pubblicare un commento.