Learning new things - Uczenie się nowych rzeczy

 0    15 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Can you write it down?
inizia ad imparare
Możesz to zapisać?
Can you speak more slowly?
inizia ad imparare
Możesz mówić wolniej?
What do you mean?
inizia ad imparare
Co masz na myśli?
Say it again.
inizia ad imparare
Powiedz to jeszcze raz.
Give me an example.
inizia ad imparare
Podaj przykład.
Sorry, I didn't catch that.
inizia ad imparare
Przepraszam, nie usłyszałem.
A man would say "nie usłyszałem", a woman would say "nie usłyszałam"
What is the difference between A and B?
inizia ad imparare
Jaka jest różnica pomiędzy A i B?
+8 schede
La lezione è parte del corso
"Polish: day 2"
(Un totale di 234 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.