Lekcja 1.1 Podstawy

 0    370 schede    bogdanzdrowy123
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
accomplish
inizia ad imparare
osiągać
adjust
inizia ad imparare
wyregulować
adjust to
inizia ad imparare
przystosować się do
affect
inizia ad imparare
wpływać na, mieć wpływ na, dotyczyć
affection
inizia ad imparare
uczycie, miłość
annual
inizia ad imparare
doroczny, całoroczny, roczny
apply for
inizia ad imparare
ubiegać się o
apply to
inizia ad imparare
stosować się do
apply yourself to sth
inizia ad imparare
zastosuj się do czegoś
appreciate
inizia ad imparare
I doceniać II być wdzięcznym za
approach
inizia ad imparare
podejście, zbliżenie się, nadejście
approach
inizia ad imparare
skontaktować się, zwrócić się
approach
inizia ad imparare
podejść, zbliżyć się
appropriate
inizia ad imparare
odpowiedni
approve
inizia ad imparare
zatwierdzać
approval
inizia ad imparare
zatwierdzenie, zgoda, aprobata
arouse
inizia ad imparare
wzbudzać, podniecać
be associateed with sth
inizia ad imparare
łączyć się z czymś
associate sth with sth
inizia ad imparare
skojarzyć coś z czymś
associate with sb
inizia ad imparare
zadawać się z
at least
inizia ad imparare
co najmniej, przynajmniej
attend
inizia ad imparare
uczestniczyć, uczęszczać
attitude
inizia ad imparare
postawa
attitude to, attitude towards
inizia ad imparare
stosunek do
aware of
inizia ad imparare
świadomy
bear
inizia ad imparare
znosić
can’t bear to do sth
inizia ad imparare
nie móc znieść
be fond of
inizia ad imparare
lubić
boast
inizia ad imparare
chwalić się, przechwalać, szczycić się
capacity of sth
inizia ad imparare
pojemność czegoś
capacity for
inizia ad imparare
zdolność do czegoś
capacity
inizia ad imparare
wydajność
complain about
inizia ad imparare
narzekać na, skarżyć się na
comprehension
inizia ad imparare
pojęcie, zrozumienie
This is completely beyond my comprehension
inizia ad imparare
zupełnie nie mogę tego pojąć
comprehensive
inizia ad imparare
wszechstronny, wyczerpujący
concern
inizia ad imparare
przedsiębiorstwo
concern
inizia ad imparare
obawa, troska
concern to
inizia ad imparare
dotyczyć, obchodzić
confuse
inizia ad imparare
mylić, mieszać, nie rozróżniać
confuse
inizia ad imparare
pogmatwać, poplątać, zawikłać
confusion
inizia ad imparare
niejasność, zamieszanie, pomylenie
confirm
inizia ad imparare
potwierdzać
conscious
inizia ad imparare
świadomy
conscious
inizia ad imparare
przytomny
be conscious sth
inizia ad imparare
być świadomym czegoś
be conscious that
inizia ad imparare
zdawać sobie sprawę z czegoś
consider
inizia ad imparare
rozważać, rozpatrywać
consider
inizia ad imparare
brać pod uwagę
consider sb to be sth
inizia ad imparare
uważać kogoś za coś
contribute
inizia ad imparare
wnieść wkład, wspomóc
contribution
inizia ad imparare
wkład, udział
convert into
inizia ad imparare
zamieniać się w
convince sb that
inizia ad imparare
przekonać kogoś, że
convince sb of sth
inizia ad imparare
przekonać kogoś o czymś
convenience
inizia ad imparare
wygoda, udogodnienie
deal with
inizia ad imparare
zajmować się
deal with
inizia ad imparare
poradzić sobie z
deal with
inizia ad imparare
robić interesy z
deal with
inizia ad imparare
dotyczyć
declare
inizia ad imparare
ogłaszać
declare
inizia ad imparare
oznajmić, zadeklarować
declare
inizia ad imparare
wypowiadać (wojnę)
depend on
inizia ad imparare
zależeć od, być uzależnionym od
depend on
inizia ad imparare
polegać na kimś
distraction
inizia ad imparare
coś, co rozprasza, rozrywka
dread
inizia ad imparare
bać się, strach
effort
inizia ad imparare
wysiłek, starania
effort
inizia ad imparare
próba
enable sb to do sth
inizia ad imparare
umośliwić komuś zrobienie czegoś
encourage sb to do sth
inizia ad imparare
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
engage
inizia ad imparare
zająć
engage sb's attention
inizia ad imparare
zająć czyjąś uwagę
engage in sth
inizia ad imparare
zaangażować się w coś
engage sb
inizia ad imparare
zatrudnić kogoś
entire
inizia ad imparare
cały
establish
inizia ad imparare
założyć na przykład szkołę
establish
inizia ad imparare
ustalać
except for sb, except for sth
inizia ad imparare
z wyjątkiem kogoś, czegoś
except form sb, except form sth
inizia ad imparare
z wyjątkiem kogoś, czegoś
exception
inizia ad imparare
wyjątek
without exception
inizia ad imparare
bez wyjątku
make an exception
inizia ad imparare
robić wyjątek
excuse
inizia ad imparare
wybaczać
excuse sb from doing sth
inizia ad imparare
zwalniać kogoś z robienia czegoś
excuse
inizia ad imparare
usprawiedliwienie
excuse
inizia ad imparare
wymówka
extend
inizia ad imparare
powiększać
extend
inizia ad imparare
rozciągać się, ciągnąć się
fancy
inizia ad imparare
wymyślny, fantazyjny, luksusowy
fancy doing sth
inizia ad imparare
mieć ochotę na zrobienie czegoś
feedback
inizia ad imparare
opinia, rady
gain
inizia ad imparare
zyskiwać
gain
inizia ad imparare
postęp
hesitate
inizia ad imparare
wahać się
have a fondness for
inizia ad imparare
mieć sentyment, zamiłowanie do
hint
inizia ad imparare
delikatna sugestia, wzmianka
hint
inizia ad imparare
cień, ślad
immense
inizia ad imparare
ogromny
in order to
inizia ad imparare
żeby
indeed
inizia ad imparare
co więcej
indeed
inizia ad imparare
naprawdę
indeed
inizia ad imparare
istotnie
indicate
inizia ad imparare
wskazywać na
indicate
inizia ad imparare
sygnalizować
indifferent
inizia ad imparare
obojętny
insist on
inizia ad imparare
nalegać na, upierać się, domagać się
intend to do sth
inizia ad imparare
zamierzać coś zrobić
involve
inizia ad imparare
dotyczyć, obejmować
involve
inizia ad imparare
wymagać, wiązać się z
involve sb in sth
inizia ad imparare
zaangażować kogoś w coś
relevant
inizia ad imparare
istotny, ważny
irrelevant
inizia ad imparare
nieistotny, nieważny
issue
inizia ad imparare
kwestia, sprawa
issue
inizia ad imparare
wydawać
issue a decision
inizia ad imparare
wydać decyzję
keep on doing sth
inizia ad imparare
nadal coś robić
linger
inizia ad imparare
zwlekać
linger over sth
inizia ad imparare
zasiedzieć się przy czymś
merely
inizia ad imparare
tylko, zaledwie, jedynie
neglect
inizia ad imparare
zaniedbywać, niedbalstwo
obey
inizia ad imparare
słuchać się, być posłusznym, podporządkować się
obtain
inizia ad imparare
nabywać, uzyskać, otrzymać
occur
inizia ad imparare
zdarzać się, mieć miejsce
occur
inizia ad imparare
zdarzać się, mieć miejsce, występować
occur to sb
inizia ad imparare
przychodzić komuś do głowy
order
inizia ad imparare
porządek, kolejność, porządkować
order
inizia ad imparare
zamówienie, zamawiać
order
inizia ad imparare
rozkaz, rozkazywać
take sb’s order
inizia ad imparare
przyjąć czyjeś zamówienie
preliminary
inizia ad imparare
wstępny
preliminary
inizia ad imparare
wstęp
preliminary
inizia ad imparare
przymiarka
prevent
inizia ad imparare
zapobiegać
prevent sb form doing sth
inizia ad imparare
uniemożliwić komuś coś
principle
inizia ad imparare
zasada
principle in
inizia ad imparare
w zasadzie, zasadniczo
prove
inizia ad imparare
dowodzić, udowadniać
prove
inizia ad imparare
okazywać się
provide
inizia ad imparare
dostarczać, zapewniać
provide for
inizia ad imparare
uwzględniać
recollect
inizia ad imparare
przypominać sobie
recommend
inizia ad imparare
polecać, rekomendować
recommend sb to do sth
inizia ad imparare
zalecać, radzić komuś coś zrobić
refer to
inizia ad imparare
wspominać o
refer to
inizia ad imparare
dnosić się do
refer to
inizia ad imparare
sprawdzać w
refuse to do
inizia ad imparare
odmówić zrobienia czegoś
refuse sb sth
inizia ad imparare
odmówić komuś czegoś
refuse
inizia ad imparare
odpadki
regard
inizia ad imparare
traktować, uważać
regard
inizia ad imparare
szacunek, poważanie
regret doing sth
inizia ad imparare
żałować zrobienia czegoś
regret
inizia ad imparare
I żałować II żal
remark
inizia ad imparare
uwaga, stwierdzenie, komentarz
remark
inizia ad imparare
stwierdzić, zauważyć, skomentować
remind sb to do sth
inizia ad imparare
przypominać komuś, żeby coś zrobił
remind sb of sb, sth
inizia ad imparare
przypominać komuś kogoś, coś
reminisce about
inizia ad imparare
wspominać o
reminiscence
inizia ad imparare
wspomnienia
request
inizia ad imparare
prośba, wniosek poprosić
request
inizia ad imparare
poprosić
make a request
inizia ad imparare
wystąpić z prośbą
on request
inizia ad imparare
na życzenie
require
inizia ad imparare
wymagać, potrzebować
require
inizia ad imparare
żądać, wymagać
require sb to do sth
inizia ad imparare
żądać od kogoś zrobienia czegoś
respond
inizia ad imparare
zareagować
respond
inizia ad imparare
odmawiać
reveal
inizia ad imparare
wyjawniać, ujawniać
reveal
inizia ad imparare
odsłaniać
sufficient
inizia ad imparare
wystarczający, dostateczny
insufficient
inizia ad imparare
niewystarczający, niedostateczny
significant
inizia ad imparare
znaczny, znaczący
suppose
inizia ad imparare
przypuszczać
sth is supposed to happen
inizia ad imparare
coś powinno się zdarzyć
sb is not supposed to do sth
inizia ad imparare
komuś nie wolno czegoś robić
survey
inizia ad imparare
badanie ankietowe
survey
inizia ad imparare
dokonać pomiarów
survey
inizia ad imparare
oceniać
think as much
inizia ad imparare
domyślić się
trigger
inizia ad imparare
wywoływać
ultimate
inizia ad imparare
ostateczny, końcowy
within
inizia ad imparare
w ciągu
within
inizia ad imparare
w środku, wewnątrz
accomplish
inizia ad imparare
osiągać
adjust
inizia ad imparare
wyregulować
adjust to
inizia ad imparare
przystosować się do
affect
inizia ad imparare
wpływać na, mieć wpływ na, dotyczyć
affection
inizia ad imparare
uczycie, miłość
annual
inizia ad imparare
doroczny, całoroczny, roczny
apply for
inizia ad imparare
ubiegać się o
apply to
inizia ad imparare
stosować się do
apply yourself to sth
inizia ad imparare
przykładać się do czegoś
appreciate
inizia ad imparare
I doceniać II być wdzięcznym za
approach
inizia ad imparare
podejście, zbliżenie się, nadejście
approach
inizia ad imparare
skontaktować się, zwrócić się
approach
inizia ad imparare
podejść, zbliżyć się
appropriate
inizia ad imparare
odpowiedni
approve
inizia ad imparare
zatwierdzać
approval
inizia ad imparare
zatwierdzenie, zgoda, aprobata
arouse
inizia ad imparare
wzbudzać, podniecać
be associateed with sth
inizia ad imparare
łączyć się z czymś
associate sth with sth
inizia ad imparare
skojarzyć coś z czymś
associate with sb
inizia ad imparare
zadawać się z
at least
inizia ad imparare
co najmniej, przynajmniej
attend
inizia ad imparare
uczestniczyć, uczęszczać
attitude
inizia ad imparare
postawa
attitude to, attitude towards
inizia ad imparare
stosunek do
aware of
inizia ad imparare
świadomy
bear
inizia ad imparare
znosić
can’t bear to do sth
inizia ad imparare
nie móc znieść
be fond of
inizia ad imparare
lubić
boast
inizia ad imparare
chwalić się, przechwalać, szczycić się
capacity of sth
inizia ad imparare
pojemność czegoś
capacity for
inizia ad imparare
zdolność do czegoś
capacity
inizia ad imparare
wydajność
complain about
inizia ad imparare
narzekać na, skarżyć się na
comprehension
inizia ad imparare
pojęcie, zrozumienie
This is completely beyond my comprehension
inizia ad imparare
zupełnie nie mogę tego pojąć
comprehensive
inizia ad imparare
wszechstronny, wyczerpujący
concern
inizia ad imparare
przedsiębiorstwo
concern
inizia ad imparare
obawa, troska
concern to
inizia ad imparare
dotyczyć, obchodzić
confuse
inizia ad imparare
mylić, mieszać, nie rozróżniać
confuse
inizia ad imparare
pogmatwać, poplątać, zawikłać
confusion
inizia ad imparare
niejasność, zamieszanie, pomylenie
confirm
inizia ad imparare
potwierdzać
conscious
inizia ad imparare
świadomy
conscious
inizia ad imparare
przytomny
be conscious sth
inizia ad imparare
być świadomym czegoś
be conscious that
inizia ad imparare
zdawać sobie sprawę z czegoś
consider
inizia ad imparare
rozważać, rozpatrywać
consider
inizia ad imparare
brać pod uwagę
consider sb to be sth
inizia ad imparare
uważać kogoś za coś
contribute
inizia ad imparare
wnieść wkład, wspomóc
contribution
inizia ad imparare
wkład, udział
convert into
inizia ad imparare
zamieniać się w
convince sb that
inizia ad imparare
przekonać kogoś, że
convince sb of sth
inizia ad imparare
przekonać kogoś o czymś
convenience
inizia ad imparare
wygoda, udogodnienie
deal with
inizia ad imparare
zajmować się
deal with
inizia ad imparare
poradzić sobie z
deal with
inizia ad imparare
robić interesy z
deal with
inizia ad imparare
dotyczyć
declare
inizia ad imparare
ogłaszać
declare
inizia ad imparare
oznajmić, zadeklarować
declare
inizia ad imparare
wypowiadać (wojnę)
depend on
inizia ad imparare
zależeć od, być uzależnionym od
depend on
inizia ad imparare
polegać na kimś
distraction
inizia ad imparare
coś, co rozprasza, rozrywka
dread
inizia ad imparare
bać się, strach
effort
inizia ad imparare
wysiłek, starania
effort
inizia ad imparare
próba
enable sb to do sth
inizia ad imparare
umośliwić komuś zrobienie czegoś
encourage sb to do sth
inizia ad imparare
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
engage
inizia ad imparare
zająć
engage sb's attention
inizia ad imparare
zająć czyjąś uwagę
engage in sth
inizia ad imparare
zaangażować się w coś
engage sb
inizia ad imparare
zatrudnić kogoś
entire
inizia ad imparare
cały
establish
inizia ad imparare
założyć na przykład szkołę
establish
inizia ad imparare
ustalać
except for sb, except for sth
inizia ad imparare
z wyjątkiem kogoś, czegoś
except form sb, except form sth
inizia ad imparare
z wyjątkiem kogoś, czegoś
exception
inizia ad imparare
wyjątek
without exception
inizia ad imparare
bez wyjątku
make an exception
inizia ad imparare
robić wyjątek
excuse
inizia ad imparare
wybaczać
excuse sb from doing sth
inizia ad imparare
zwalniać kogoś z robienia czegoś
excuse
inizia ad imparare
usprawiedliwienie
excuse
inizia ad imparare
wymówka
extend
inizia ad imparare
powiększać
extend
inizia ad imparare
rozciągać się, ciągnąć się
fancy
inizia ad imparare
wymyślny, fantazyjny, luksusowy
fancy doing sth
inizia ad imparare
mieć ochotę na zrobienie czegoś
feedback
inizia ad imparare
opinia, rady
gain
inizia ad imparare
zyskiwać
gain
inizia ad imparare
postęp
hesitate
inizia ad imparare
wahać się
have a fondness for
inizia ad imparare
mieć sentyment, zamiłowanie do
hint
inizia ad imparare
delikatna sugestia, wzmianka
hint
inizia ad imparare
cień, ślad
immense
inizia ad imparare
ogromny
in order to
inizia ad imparare
żeby
indeed
inizia ad imparare
co więcej
indeed
inizia ad imparare
naprawdę
indeed
inizia ad imparare
istotnie
indicate
inizia ad imparare
wskazywać na
indicate
inizia ad imparare
sygnalizować
indifferent
inizia ad imparare
obojętny
insist on
inizia ad imparare
nalegać na, upierać się, domagać się
intend to do sth
inizia ad imparare
zamierzać coś zrobić
involve
inizia ad imparare
dotyczyć, obejmować
involve
inizia ad imparare
wymagać, wiązać się z
involve sb in sth
inizia ad imparare
zaangażować kogoś w coś
relevant
inizia ad imparare
istotny, ważny
irrelevant
inizia ad imparare
nieistotny, nieważny
issue
inizia ad imparare
kwestia, sprawa
issue
inizia ad imparare
wydawać
issue a decision
inizia ad imparare
wydać decyzję
keep on doing sth
inizia ad imparare
nadal coś robić
linger
inizia ad imparare
zwlekać
linger over sth
inizia ad imparare
zasiedzieć się przy czymś
merely
inizia ad imparare
tylko, zaledwie, jedynie
neglect
inizia ad imparare
zaniedbywać, niedbalstwo
obey
inizia ad imparare
słuchać się, być posłusznym, podporządkować się
obtain
inizia ad imparare
nabywać, uzyskać, otrzymać
occur
inizia ad imparare
zdarzać się, mieć miejsce
occur
inizia ad imparare
zdarzać się, mieć miejsce, występować
occur to sb
inizia ad imparare
przychodzić komuś do głowy
order
inizia ad imparare
porządek, kolejność, porządkować
order
inizia ad imparare
zamówienie, zamawiać
order
inizia ad imparare
rozkaz, rozkazywać
take sb’s order
inizia ad imparare
przyjąć czyjeś zamówienie
preliminary
inizia ad imparare
wstępny
preliminary
inizia ad imparare
wstęp
preliminary
inizia ad imparare
przymiarka
prevent
inizia ad imparare
zapobiegać
prevent sb form doing sth
inizia ad imparare
uniemożliwić komuś coś
principle
inizia ad imparare
zasada
principle in
inizia ad imparare
w zasadzie, zasadniczo
prove
inizia ad imparare
dowodzić, udowadniać
prove
inizia ad imparare
okazywać się
provide
inizia ad imparare
dostarczać, zapewniać
provide for
inizia ad imparare
uwzględniać
recollect
inizia ad imparare
przypominać sobie
recommend
inizia ad imparare
polecać, rekomendować
recommend sb to do sth
inizia ad imparare
zalecać, radzić komuś coś zrobić
refer to
inizia ad imparare
wspominać o
refer to
inizia ad imparare
dnosić się do
refer to
inizia ad imparare
sprawdzać w
refuse to do
inizia ad imparare
odmówić zrobienia czegoś
refuse sb sth
inizia ad imparare
odmówić komuś czegoś
refuse
inizia ad imparare
odpadki
regard
inizia ad imparare
traktować, uważać
regard
inizia ad imparare
szacunek, poważanie
regret doing sth
inizia ad imparare
żałować zrobienia czegoś
regret
inizia ad imparare
I żałować II żal
remark
inizia ad imparare
uwaga, stwierdzenie, komentarz
remark
inizia ad imparare
stwierdzić, zauważyć, skomentować
remind sb to do sth
inizia ad imparare
przypominać komuś, żeby coś zrobił
remind sb of sb, sth
inizia ad imparare
przypominać komuś kogoś, coś
reminisce about
inizia ad imparare
wspominać o
reminiscence
inizia ad imparare
wspomnienia
request
inizia ad imparare
prośba, wniosek poprosić
request
inizia ad imparare
poprosić
make a request
inizia ad imparare
wystąpić z prośbą
on request
inizia ad imparare
na życzenie
require
inizia ad imparare
wymagać, potrzebować
require
inizia ad imparare
żądać, wymagać
require sb to do sth
inizia ad imparare
żądać od kogoś zrobienia czegoś
respond
inizia ad imparare
zareagować
respond
inizia ad imparare
odmawiać
reveal
inizia ad imparare
wyjawniać, ujawniać
reveal
inizia ad imparare
odsłaniać
sufficient
inizia ad imparare
wystarczający, dostateczny
insufficient
inizia ad imparare
niewystarczający, niedostateczny
significant
inizia ad imparare
znaczny, znaczący
suppose
inizia ad imparare
przypuszczać
sth is supposed to happen
inizia ad imparare
coś powinno się zdarzyć
sb is not supposed to do sth
inizia ad imparare
komuś nie wolno czegoś robić
survey
inizia ad imparare
badanie ankietowe
survey
inizia ad imparare
dokonać pomiarów
survey
inizia ad imparare
oceniać
think as much
inizia ad imparare
domyślić się
trigger
inizia ad imparare
wywoływać
ultimate
inizia ad imparare
ostateczny, końcowy
within
inizia ad imparare
w ciągu
within
inizia ad imparare
w środku, wewnątrz

Devi essere accedere per pubblicare un commento.