Lesson Seven

 0    21 schede    karolkostrzewa99
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przezroczysty, przejrzysty, prześwitujący
inizia ad imparare
transparent
wykonalny, możliwy do wykonania, prawdopodobny, realny
inizia ad imparare
feasible
ulepszyć, zwiększyć, wzmacniać, poprawiać, uatrakcyjniać
inizia ad imparare
to enhance
odmowa, wyparcie się, zaprzeczenie, wyrzekanie się
inizia ad imparare
denial
ostrożny, umiarkowany, uważny, rozważny, wyważony
inizia ad imparare
cautious
rozkwit
inizia ad imparare
prime
wymagać, domagac się, żądać, potrzebować, upominać się
inizia ad imparare
to demand
nadzór, kontrola, dozór
inizia ad imparare
supervision
kolejny, wynikowy
inizia ad imparare
consecutive
dwuznaczny, niejasny, niejednoznaczny
inizia ad imparare
ambiguous
tłumacz ustny
inizia ad imparare
interpreter
zeznanie, świadectwo, legitymacja
inizia ad imparare
testimony
tam i z powrotem, wte i wewte
inizia ad imparare
back and forth
dostarczyć, dostarczać, zaopatrzyć, zaopatrywać
inizia ad imparare
to supply
proroctwo, przepowiednia
samospełniająca się przepowiednia
inizia ad imparare
prophecy
self-fulfilling prophecy
Jak to jest? Jakie to uczucie?
Jakie to uczucie być profesjonalnym detektywem?
inizia ad imparare
How does it feel?
So, how does it feel to be a professional detective?
uciążliwy, destrukcyjny, niszczący, zakłócający spokój
inizia ad imparare
disruptive
warstwa, uwarstwienie, pokład
inizia ad imparare
layer
ujawnić, odkryć, odsłonić, wyjawić, uwidocznić
inizia ad imparare
to reveal
przejście
inizia ad imparare
transition
podobnie myślących ludzi, o podobnych upodobaniach
inizia ad imparare
like-minded people

Devi essere accedere per pubblicare un commento.