Lesson thirty seven

 0    26 schede    karolkostrzewa99
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Co byś zrobił?
inizia ad imparare
What would you do?
Co byś powiedział?
inizia ad imparare
What would you say?
usługi doradcze
inizia ad imparare
advisory services
dogonić, nadrobić zaległości
inizia ad imparare
to catch up
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
inizia ad imparare
utility companies
Dlaczego miałby to zrobić?
inizia ad imparare
Why would he do that?
zwolennicy, zwolennicy
inizia ad imparare
adherents, supporters
dosłownie dosłownie
inizia ad imparare
verbatim, literally,
pierwotna wiara
inizia ad imparare
primoridal faith
bez zmiany, niezmieniony
inizia ad imparare
unaltered
pozycji klęczącej
inizia ad imparare
kneeling position
klęczeć
inizia ad imparare
to kneel
kopuła
inizia ad imparare
dome
jałmużna
inizia ad imparare
alms
zachód słońca
inizia ad imparare
sunset
pielgrzymka
inizia ad imparare
pilgrimage
Dlaczego na mnie patrzysz?
inizia ad imparare
Why are you looking at me?
Przyjdziesz wieczorem? - Być może
inizia ad imparare
Are you coming tonight? - Perhaps
Czy mogę pożyczyć twój laptop czy go używasz?
inizia ad imparare
Can I borrow your laptop or are you using it?
Pożyczę ci pieniądze
inizia ad imparare
I'll lend you the money
Możesz wyłączyć telewizor. Nie oglądamy tego.
inizia ad imparare
You can turn the TV off. We are not watching it.
Znam go od 5 lat.
inizia ad imparare
I have known him for 5 years.
Twój pokój jest straszny bałagan! Co ty u licha robiłeś?
inizia ad imparare
Your room is terrible mess! What on earth have you been doing?
Widziałeś mój portfel w dowolnym miejscu? Nie mogę go znaleźć.
inizia ad imparare
Have you seen my wallet anywhere? I can’t find it.
Mój ząb mnie ostatnio zabija. Muszę iść do dentysty.
inizia ad imparare
My tooth has been killing me lately. I have to go to the dentist.
Czy jadła już japońskie jedzenie?
inizia ad imparare
Has she eaten Japanese food before?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.