letters voc.

 0    37 schede    gasienica998
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
z poważaniem
inizia ad imparare
yours sincerely
z pozdrowieniami
inizia ad imparare
best regards
serdecznie pozdrawiam
inizia ad imparare
best wishes
z poważaniem (do osoby nieznanej z nazwiska)
inizia ad imparare
yours faithfully
odnośnie, jeśli chodzi o
inizia ad imparare
as for, as far as, as regards
odniesienie, nawiązanie
inizia ad imparare
reference, connection
w nawiązaniu do
inizia ad imparare
with reference to, with further to
w odpowiedzi na
inizia ad imparare
in response to, in reply to
czekam na wiadomość od Ciebie
inizia ad imparare
I look forward to hearing from you
Piszę z zażaleniem
inizia ad imparare
i am writing to complain
Piszę, aby zapytać
inizia ad imparare
I am writing to enquire
Piszę, aby przeprosić
inizia ad imparare
I am writing to apologize
Piszę, aby poinformować
inizia ad imparare
I am writing to inform
Piszę, aby potwierdzić
inizia ad imparare
I am writing to confirm
Piszę z podaniem
inizia ad imparare
I am writing to request
To stawia mnie w bardzo trudnej sytuacji
inizia ad imparare
This puts me in very difficult position
To spowodowało niedogodności
inizia ad imparare
This has caused inconvenience
spełnić nasze oczekiwania
inizia ad imparare
meet our expectations
szukać pomocy prawnej
inizia ad imparare
seek legal assistance
Oczekuję pełnego zwrotu kosztów
inizia ad imparare
I expect a full refund of the cost
Naprawdę przykro mi to słyszeć
inizia ad imparare
I am truly sorry to hear
Przepraszamy za niedogodność spowodowaną...
inizia ad imparare
We apologize for the inconvenience caused...
Zadbamy o to, aby ponownie tak się nie stało
inizia ad imparare
We will make ensure that this does not happen again
Zapewniamy, że to nie była nasza wina
inizia ad imparare
We assure you that this was not our fault
Niestety
inizia ad imparare
Unfortunately
Obawiam się
inizia ad imparare
I am afraid
Doceniłbym, jeśli mógłbyś...
inizia ad imparare
I would appreciate it if you could
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł...
inizia ad imparare
I would be grateful if you could...
Prosimy o pomoc w...
inizia ad imparare
We request you assistance in...
Zastanawiałem się czy mógłbyś...
inizia ad imparare
I was wondering if you could...
Piszę, aby zapytać
inizia ad imparare
I am writing to ask / enquire
Piszę w odniesieniu do twojej oferty
inizia ad imparare
I am writing with reference to your offer
Chciałbym ci przypomnieć, że...
inizia ad imparare
I would like to remind you that...
Jeśli nie spełnisz warunków umowy, będziemy musieli podjąć działania prawne przeciwko Tobie
inizia ad imparare
If you do not meet the terms of contract we will have to take legal action against you
Z przyjemnością potwierdzam...
inizia ad imparare
I am pleased to confirm...
Piszę, aby wyrazić moją szczerą wdzięczność za...
inizia ad imparare
I am writing to express my sincere gratitude for...
Dziękuję za pomoc w tej sprawie
inizia ad imparare
Thank you for your help in this matter

Devi essere accedere per pubblicare un commento.