Łukasz ANG geografia

 0    123 schede    ania10022
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
hemisphere
inizia ad imparare
półkula
shallow
inizia ad imparare
płytki/mielizna
road map
inizia ad imparare
mapa samochodowa
latitude
inizia ad imparare
szerokość geograficzna
longitude
inizia ad imparare
długość geograficzna
Tropic of Capricorn
inizia ad imparare
Zwrotnik Koziorożca
estuary
inizia ad imparare
ujście
equator
inizia ad imparare
równik
valley
inizia ad imparare
dolina
altitude
We're at a very high altitude now because we're halway up one of the country's highest mountains.
inizia ad imparare
wysokość
Znajdujemy się teraz na dużej wysokości, jako że jesteśmy w połowie drogi na szczyt najwyższej góry w kraju.
source
Bread is a good source of fibre.
inizia ad imparare
źródło
Chleb jest dobrym źródłem błonnika.
reef
inizia ad imparare
rafa
Tropic of Cancer
inizia ad imparare
Zwrotnik Raka
peninsula
inizia ad imparare
półwysep
landmark
inizia ad imparare
punkt orientacyjny
waterfall
inizia ad imparare
wodospad
plains
inizia ad imparare
równiny
plateau
inizia ad imparare
wyżyna
strait
The ship passed slowly through the Strait of Gibraltar.
inizia ad imparare
cieśnina
Statek powoli przepłynął przez Cieśninę Gibraltarską.
bay
inizia ad imparare
zatoka
sea level
inizia ad imparare
poziom morza
prime meridian
inizia ad imparare
południk 0
Tropics
inizia ad imparare
Kraje tropikalne
wetland
inizia ad imparare
mokradła
North pole
inizia ad imparare
Biegun północny
South pole
inizia ad imparare
Biegun południowy
pond
There's a pond close from here. If you want, we can go and feed the ducks later.
inizia ad imparare
stawek
W okolicy jest staw. Jeśli chcesz, możemy później pójść pokarmić kaczki.
channel
inizia ad imparare
kanał
compass rose
inizia ad imparare
róża wiatru
swamp
In fairytales, the scary ogre often lives next to a swamp.
inizia ad imparare
bagno
W bajkach straszny ogr często mieszka w pobliżu bagna.
canyon
inizia ad imparare
kanion
unique islands
inizia ad imparare
unikalne wysp
secluded beach
inizia ad imparare
zacisznej plaży
romantic escapades
inizia ad imparare
romantyczne eskapady
sandy
There are sandy beaches, as well as rocky ones.
inizia ad imparare
piaszczysty
Są tu zarówno piaszczyste, jak i kamieniste plaże.
majestic
inizia ad imparare
majestatyczny
deserted
inizia ad imparare
odludny
golden
inizia ad imparare
złoty
sourrounding
inizia ad imparare
otaczać
spectacular
inizia ad imparare
widowiskowy
active
inizia ad imparare
aktywny
dormant
inizia ad imparare
drzemiący
extinct
Since 1500, over 190 species of birds have become extinct.
inizia ad imparare
wymarły
Od 1500 roku wymarło ponad 190 gatunków ptaków.
remote
Drones can be controlled remotely.
inizia ad imparare
oddalony / oddalona
Drony mogą być sterowane zdalnie,
pretty
It's pretty complicated.
inizia ad imparare
ładny
To dość skomplikowane.
quiet
Can't you be quiet even for a second?
inizia ad imparare
cichy
Nie możesz być cicho nawet przez sekundę?
luxurious
inizia ad imparare
luksusowy
comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
inizia ad imparare
wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
spacious
We have a spacious garden - as big as a football pitch!
inizia ad imparare
przestronny
Mamy przestronny ogród - jest wielki jak boisko piłkarskie!
scenic
inizia ad imparare
sceniczny
steep
This hill is steep.
inizia ad imparare
stromy
To wzgórze jest strome.
winding road
inizia ad imparare
Kręta droga
winding
inizia ad imparare
meandrowy
bay, gulf
inizia ad imparare
zatoka
estuary
inizia ad imparare
ujście
isthmus
inizia ad imparare
przesmyk
lagoon
inizia ad imparare
laguna
pond
There's a pond close from here. If you want, we can go and feed the ducks later.
inizia ad imparare
staw
W okolicy jest staw. Jeśli chcesz, możemy później pójść pokarmić kaczki.
pool
It's really hot outside, so I think I'll go and have a quick swim in the pool.
inizia ad imparare
kałuża, sadzawka
Na zewnątrz jest naprawdę gorąco, więc chyba pojdę przepłynąć się w basenie.
archipelago
inizia ad imparare
archipelag
brook
inizia ad imparare
strumyk
river bank
inizia ad imparare
koryto zeki
river-bed
inizia ad imparare
koryo rzeki
above sea level
inizia ad imparare
ponad poziomem morza
seashaer
inizia ad imparare
brzeg morza
shallows
inizia ad imparare
mielizna
spring
inizia ad imparare
źródło
straits
inizia ad imparare
cieśnina, przesmyk
stream
Caitlin walked to the little mountain stream to collect a small bucket of water.
inizia ad imparare
strumień, potok, prąd
Caitlin podeszła do małego strumyka górskiego, żeby nabrać wody do wiaderka.
surface
inizia ad imparare
powierzchnia, tafla
tide
inizia ad imparare
pływ
high tide
inizia ad imparare
przypływ
low tide
inizia ad imparare
odpływ
watershed
inizia ad imparare
dział wodny
well
I'm doing well, thank you.
inizia ad imparare
studnia
Mam się dobrze, dziękuję.
cape
inizia ad imparare
przylądek
coastal
inizia ad imparare
przybrzeżny nadmorski
coastline
inizia ad imparare
linia brzegowa
foot
My foot still hurts after the last match.
inizia ad imparare
podnóże
Moja stopa nadal boli po ostatnim meczu.
headland
inizia ad imparare
cypel
highlands
inizia ad imparare
podgórze, obszar górzysty
horizon
inizia ad imparare
horyzont
hillock
inizia ad imparare
pagórek
desert island
inizia ad imparare
bezludna wyspa
land
jurneys on land
inizia ad imparare
ziemia
podróż lądem
low-lying
inizia ad imparare
nizinny
mainland
inizia ad imparare
kontynent
mountainous
inizia ad imparare
górzysty
peak
My athletic career will probably peak when I'm about 30.
inizia ad imparare
szczyt
Moja kariera sportowa prawdopodobnie osiągnie szczytowy poziom, gdy będę miał około 30 lat.
penisula
inizia ad imparare
półwysep
prairie
inizia ad imparare
preria
precipicice
inizia ad imparare
przepaść, urwisko
range
inizia ad imparare
pasmo
ridge
The family climbed up the hill and then walked along the ridge.
inizia ad imparare
grzbiet
Rodzina wspięła się na wzgórze i przeszła wzdłuż krawędzi.
sand dune
inizia ad imparare
wydma
savannah-sawanna
inizia ad imparare
Savannah-sawanna
slape
inizia ad imparare
zbocze, stok
streep slape
inizia ad imparare
Streep slape
steppe
inizia ad imparare
step
stone, rock
inizia ad imparare
kamień
summit
Edmund Hillary was the first man to reach the summit of Mount Everest.
inizia ad imparare
wierzchołek, szczyt
Edmund Hillary był pierwszym człowiekiem, który zdobył szczyt Mount Everest.
swamp
In fairytales, the scary ogre often lives next to a swamp.
inizia ad imparare
bagna
W bajkach straszny ogr często mieszka w pobliżu bagna.
tundra
inizia ad imparare
tundra
uplands
inizia ad imparare
wyżyna
valley
inizia ad imparare
dolina
volcano
There's been another volcano eruption in Iceland.
inizia ad imparare
wulkan
Na Islandii znowu doszło do wybuchu wulkanu.
compass
inizia ad imparare
kompas
equator
inizia ad imparare
równik
globe
inizia ad imparare
kula ziemska, globus
parallel
inizia ad imparare
równoleżnik
tropic
inizia ad imparare
zwrotnik
to be separated from sth
inizia ad imparare
być oddzielonym od czegoś
to border sth
inizia ad imparare
graniczyć z czymś
to cover an aera
inizia ad imparare
pokrywać obszar
to erupt
inizia ad imparare
wybuchać
to flow
The Vistula flows through Warsaw.
inizia ad imparare
płynac
Wisła płynie przez Warszawę.
to flow into a sea
inizia ad imparare
wpadać do morza
to flow thrught a cuntry
inizia ad imparare
przepływać przez kraj
to lie
My husband lies to me all the time.
inizia ad imparare
leżeć
Mój mąż ciągle mnie okłamuje.
to read a map
inizia ad imparare
czytać mapę
to separate
Siblings should never be separated.
inizia ad imparare
oddzielać
Rodzeństwo nigdy nie powinno być rozdzielane.
to strech from sth to sth
inizia ad imparare
rozciagac się od do
t
otaczać
inizia ad imparare
surraund

Devi essere accedere per pubblicare un commento.