Market Leader - Unit 10 - Customer service

 0    282 schede    sierassieras
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
assertive
inizia ad imparare
asertywny
assistant
inizia ad imparare
pomocnik
baggage reclaim
inizia ad imparare
odbiór bagażu
brochure
inizia ad imparare
broszura / ulotka
cadre
inizia ad imparare
kadra / grupa
clunky
inizia ad imparare
niezgrabny
communicative
inizia ad imparare
rozmowny
company driver
inizia ad imparare
firmowy kierowca
compensation
inizia ad imparare
odszkodowanie / rekompensata
continuously
inizia ad imparare
stale / ciągle
court case
inizia ad imparare
sprawa sądowa
cushion
inizia ad imparare
poduszka
defensive
inizia ad imparare
obronny / defensywny
demanding job
inizia ad imparare
wymagająca praca
departure board
inizia ad imparare
tablica odlotów
Disability Rights Commission
inizia ad imparare
Komisja Praw Osób Niepełnosprawnych
disabled
inizia ad imparare
niepełnosprawny
disgusted
inizia ad imparare
oburzony / zniesmaczony
disinterested
inizia ad imparare
niezainteresowany / obojętny
distracted
inizia ad imparare
roztargniony
downturn
inizia ad imparare
spadek / spowolnienie
employ
inizia ad imparare
zatrudniać
employee
inizia ad imparare
zatrudniony (osoba zatrudniona)
employer
inizia ad imparare
pracodawca
excess baggage
inizia ad imparare
nadbagaż
experience
inizia ad imparare
doświadczenie
flimsy
inizia ad imparare
ruszające / chwiejące / niestabilne
get to the bottom of the problem
inizia ad imparare
przejść do sedna sprawy
go the extra mile
inizia ad imparare
dać z siebie wszystko / dołożyć wszelkich starań / zdobyć się na dodatkowy wysiłek
goodwill
inizia ad imparare
dobra wola / dobrowolny
greet guests
inizia ad imparare
pozdrawiać gości
guarantee
inizia ad imparare
gwarancja / poręczenie
habit
inizia ad imparare
zwyczaj / nawyk / przyzwyczajenie
helpline person
inizia ad imparare
osoba przy infolinii
I didn't mean to cause any offence
inizia ad imparare
Nie chciałem spowodować żadnej obrazy
indicator
inizia ad imparare
wskaźnik
indifferent
inizia ad imparare
obojętny
indulgence
inizia ad imparare
pobłażanie / przymykanie oka
insight
inizia ad imparare
wgląd
job description
inizia ad imparare
zakres uprawnień i obowiązków/ opis stanowiska pracy
make a fuss
inizia ad imparare
robić wiele hałasu / nadskakiwać
make tea/coffee
inizia ad imparare
robić herbatę/kawę
maze
inizia ad imparare
labirynt
meet expectations
inizia ad imparare
spełnić oczekiwania
misunderstand
inizia ad imparare
źle zrozumieć
nasty virus
inizia ad imparare
paskudny wirus
no frills
inizia ad imparare
bez dodatków
off the line
inizia ad imparare
rozłączony
one-off
inizia ad imparare
jednorazowy
outsourced services
inizia ad imparare
usługi obce
pass the buck
inizia ad imparare
unikać odpowiedzialności
peak times
inizia ad imparare
godziny szczytu
personality
inizia ad imparare
osobowość
pre-empting
inizia ad imparare
uprzedzanie / przesądzanie
prepare documents for signing
inizia ad imparare
przygotować dokumenty do podpisania
priority boarding
inizia ad imparare
pierwszeństwo wejścia na pokład
promptly
inizia ad imparare
natychmiast
proof of purchase
inizia ad imparare
dowód zakupu
put out
inizia ad imparare
zdenerwowany
refund
inizia ad imparare
zwrot
remedy
inizia ad imparare
środek zaradczy
requirements
inizia ad imparare
wymagania (w stosunku do kandydata)
responsible
inizia ad imparare
odpowiedzialny
seat allocation
inizia ad imparare
rozstawienie miejsc
slip my mind
inizia ad imparare
wyleciało mi z głowy
stale
inizia ad imparare
czerstwy / wyschnięty
stressful job
inizia ad imparare
stresująca praca
talk at cross purposes
inizia ad imparare
mówić o dwóch różnych rzeczach
the last straw
inizia ad imparare
tego już za wiele / miarka się przebrała
to acquire
inizia ad imparare
kupić / nabyć / zdobyć
to admit
inizia ad imparare
przyznać / przyznać się
to allow
inizia ad imparare
pozwolić / umożliwić / dopuścić
to argue with sb
inizia ad imparare
spierać się z kimś
to be amazed at
inizia ad imparare
zachwycić się czymś
to be at fault
inizia ad imparare
być winnym
to be committed
inizia ad imparare
być zaangażowanym
to be firm
inizia ad imparare
być stanowczym
to be prompted
inizia ad imparare
być nakłanianym
to concentrate on the situation
inizia ad imparare
skupić się na sytuacji
to deny
inizia ad imparare
odmówić / zaprzeczyć
to deploy
inizia ad imparare
wdrożyć
to drive sales
inizia ad imparare
napędzać sprzedaż
to establish a rapport
inizia ad imparare
ustanowić porozumienie
to find out what result the customer wants
inizia ad imparare
dowiedzieć się jakiego rezultatu oczekuje klient
to force your solution
inizia ad imparare
zmusić do twojego rozwiązania
to get full details of the problem
inizia ad imparare
uzyskać wszystkie szczegóły problemu
to handle complaints
inizia ad imparare
rozpatrywać skargi
to intercede
inizia ad imparare
interweniować / pośredniczyć
to investigate
inizia ad imparare
sprawdzić / zbadać
to keep an open mind
inizia ad imparare
zachować otwarty umysł
to leak out
inizia ad imparare
wyciekać / wyciec
to meet standards
inizia ad imparare
spełnić standardy
to nod your head
inizia ad imparare
kiwać głową / potakiwać
to offer compensation of greater value than the goods
inizia ad imparare
zaoferować rekompensatę o wyższej wartości niż dóbr
to pay lip service
inizia ad imparare
składać gołosłowne deklaracje
to put the complaint in writing
inizia ad imparare
złożyć zażalenie na piśmie
to put up with
inizia ad imparare
cierpliwie znosić / odpuszczać
to reap the rewards
inizia ad imparare
zbierać nagrody / czerpać korzyści
to reassure
inizia ad imparare
uspokoić / zapewnić
to recoil from
inizia ad imparare
wycofać się
to refuse
inizia ad imparare
odmówić
to regret
inizia ad imparare
żałować
to rip off
inizia ad imparare
zedrzeć z kogoś skórę / oskubać / za dużo zapłacić
to run the risk
inizia ad imparare
podjąć ryzyko / ryzykować
to summarise
inizia ad imparare
podsumować / streścić
to take this to court
inizia ad imparare
podać do sądu
to tore up
inizia ad imparare
rozedrzeć / przedrzeć
triggered
inizia ad imparare
aktywowany
unfavourable publicity
inizia ad imparare
niesprzyjający rozgłos
voicemail
inizia ad imparare
poczta głosowa
vowel
inizia ad imparare
samogłoska
with the front line
inizia ad imparare
na pierwszej linii
a bit of a scramble
inizia ad imparare
odrobina zamieszania
a buzz is that
inizia ad imparare
chodzą słuchy, że
accommodation
inizia ad imparare
nocleg
account statement
inizia ad imparare
wyciąg z konta
accuse
inizia ad imparare
oskarżać
aisle seat
inizia ad imparare
miejsce przy przejściu / korytarzu
albeit
inizia ad imparare
aczkolwiek
alongside
inizia ad imparare
wzdłuż
amount to
inizia ad imparare
wynosić
amplify
inizia ad imparare
wzmacniać
anonymity
inizia ad imparare
anonimowość
aptitude for
inizia ad imparare
uzdolnienie
at a profit
inizia ad imparare
z zyskiem
bad press
inizia ad imparare
zła prasa
bargain hunt
inizia ad imparare
polowanie na okazje
befriend
inizia ad imparare
zaprzyjaźnić się z
brand-building
inizia ad imparare
budowanie marki
branded goods
inizia ad imparare
markowe towary
bread-and-butter business
inizia ad imparare
codzienny biznes
buzz marketing
inizia ad imparare
marketing szeptany
cabin crew
inizia ad imparare
załoga
carry out
inizia ad imparare
wykonać
channel
inizia ad imparare
kanał
chew over
inizia ad imparare
przeżuć
churn
inizia ad imparare
odejście klientów
clause
inizia ad imparare
klauzula
combination
inizia ad imparare
połączenie
company policy
inizia ad imparare
Polityka firmy
compensation
inizia ad imparare
odszkodowanie
complain
inizia ad imparare
skarżyć się
complaint
inizia ad imparare
skarga
concession
inizia ad imparare
koncesja / ustępstwo
conducive
inizia ad imparare
sprzyjający
confectioner
inizia ad imparare
cukiernik
consistent
inizia ad imparare
zgodny / logiczny
consisting
inizia ad imparare
składający się
constituting
inizia ad imparare
stanowiący
constraint on
inizia ad imparare
ograniczenie na
contingent of
inizia ad imparare
być zależnym
conversely
inizia ad imparare
odwrotnie
counterfeited
inizia ad imparare
podrobiony
court case
inizia ad imparare
sprawa sądowa
cuisine
inizia ad imparare
kulinaria / kuchnia
curb on
inizia ad imparare
ograniczenie
customer allegiance
inizia ad imparare
lojalność klienta
customer analysis
inizia ad imparare
analiza klienta
customer defection
inizia ad imparare
dezercja klienta
customer helpline
inizia ad imparare
infolinia dla klientów
customer insight
inizia ad imparare
wgląd w klienta
customer interaction
inizia ad imparare
Interakcja z klientem
customer loyalty
inizia ad imparare
lojalność klientów
customer relationship management (CRM)
inizia ad imparare
zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
customer retention
inizia ad imparare
zatrzymanie klienta
customer satisfaction
inizia ad imparare
satysfakcja konsumenta
customer service
inizia ad imparare
obsługa klienta
cut off
inizia ad imparare
odciąć
daily basis
inizia ad imparare
codziennie
degree
inizia ad imparare
stopień
delay
inizia ad imparare
opóźnienie
delight
inizia ad imparare
rozkosz
demanding customers
inizia ad imparare
wymagający klienci
department store
inizia ad imparare
Dom handlowy
direct sales
inizia ad imparare
sprzedaż bezpośrednia
disinterested person
inizia ad imparare
bezinteresowna osoba
disputes
inizia ad imparare
sprzeczki
disrupted service
inizia ad imparare
zakłócona usługa
disssatisfaction
inizia ad imparare
niezadowolenie
dry wine
inizia ad imparare
wino wytrawne
due diligence
inizia ad imparare
należyta staranność
eager for
inizia ad imparare
chętny do
emerging markets
inizia ad imparare
rynki wschodzące
engaged
inizia ad imparare
zaręczony
entice
inizia ad imparare
wabić
equity
inizia ad imparare
udział
ethos
inizia ad imparare
etos
exceed
inizia ad imparare
przekraczać
expectations
inizia ad imparare
oczekiwania
explored
inizia ad imparare
eksplorowany
faced with the prospect
inizia ad imparare
w obliczu perspektywy
fan
inizia ad imparare
wentylator
fleet customer
inizia ad imparare
rzadki klient
flimsy
inizia ad imparare
lichy
foreign
inizia ad imparare
obcy
further
inizia ad imparare
dalej
genuine brand
inizia ad imparare
prawdziwa marka
get straight to the point
inizia ad imparare
idź prosto do rzeczy
get to the bottom of the problem
inizia ad imparare
przejść do sedna problemu
to go the extra mile
inizia ad imparare
dołożyć wszelkich starań
guarantee
inizia ad imparare
gwarancja
high-end
inizia ad imparare
luksusowy
host
inizia ad imparare
gospodarz
in excess
inizia ad imparare
w nadmiarze
in turns
inizia ad imparare
po kolei
inconvienience
inizia ad imparare
niedogodności
indemnity
inizia ad imparare
odszkodowanie
intercede
inizia ad imparare
interweniować
invariably
inizia ad imparare
niezmiennie
involvement
inizia ad imparare
uwikłanie
latter situation
inizia ad imparare
ostatnia sytuacja
loan shark
inizia ad imparare
lichwiarz
logistics
inizia ad imparare
Logistyka
lower base
inizia ad imparare
niższa baza
mad rush
inizia ad imparare
szalony pośpiech
make up
inizia ad imparare
stanowić
marketing networks
inizia ad imparare
sieci marketingowe
mature
inizia ad imparare
dojrzały
medium wine
inizia ad imparare
wino półsłodkie
muck
inizia ad imparare
błoto
nasty
inizia ad imparare
paskudny
news digest
inizia ad imparare
skrót wiadomości
opt for
inizia ad imparare
wybrać
out-of-town shopping centres
inizia ad imparare
centra handlowe poza miastem
over-zealous
inizia ad imparare
nadgorliwy
particular
inizia ad imparare
szczególny
pass the buck
inizia ad imparare
zwalać odpowiedzialność
peak time
inizia ad imparare
godziny szczytu
poor product knowledge
inizia ad imparare
słaba wiedza o produkcie
positive word of mouth
inizia ad imparare
pozytywna reklama ustna / dobre słowo / marketing szeptany
presence
inizia ad imparare
obecność
primary customer
inizia ad imparare
główny klient
priority boarding
inizia ad imparare
pierwszeństwo do wejścia na pokład
product support
inizia ad imparare
wsparcie produktu
profit margin
inizia ad imparare
marża zysku
promptly
inizia ad imparare
natychmiast
put on hold
inizia ad imparare
zawieszone
rapport
inizia ad imparare
porozumienie
reach
inizia ad imparare
dosięgnąć
reasonable
inizia ad imparare
rozsądny
reassuring
inizia ad imparare
uspokajający
repository
inizia ad imparare
magazyn
response
inizia ad imparare
odpowiedź
responsibilities (at work)
inizia ad imparare
obowiązki (w pracy)
retail outlet villages
inizia ad imparare
wioski handlu detalicznego
rife
inizia ad imparare
rozpowszechniony
rivalry
inizia ad imparare
rywalizacja
satisfactory
inizia ad imparare
zadowalający
seat allocation
inizia ad imparare
przydział miejsc
series of options
inizia ad imparare
seria opcji
shift
inizia ad imparare
przesunięcie
shoppers
inizia ad imparare
kupujący
slip my mind
inizia ad imparare
wypadło mi z głowy
smooth
inizia ad imparare
gładki
stale
inizia ad imparare
nieświeży / czerstwy
stem from
inizia ad imparare
wywodzić się z
strive for
inizia ad imparare
dążyć do
stunning
inizia ad imparare
oszałamiający
suprisingly
inizia ad imparare
zaskakująco
susceptible to
inizia ad imparare
podatny na coś
tax-refunded sales
inizia ad imparare
sprzedaż podlegająca zwrotowi podatku
the last straw
inizia ad imparare
ostatnia kropla w czarze goryczy
throughout
inizia ad imparare
poprzez
to capitalise
inizia ad imparare
wykorzystać
to collate
inizia ad imparare
zestawiać / analizować
to face criticism
inizia ad imparare
stawić czoła krytyce
to have a phrase within the house
inizia ad imparare
mieć powiedzenie / slogan
to lure
inizia ad imparare
zwabić
to refocus
inizia ad imparare
przeorientować / ukierunkować na nowo
to retreat from
inizia ad imparare
wycofać się z
to snub
inizia ad imparare
odtrącić
to spread widely
inizia ad imparare
rozpowszechniać się szeroko
to tie into
inizia ad imparare
związać się w
toiletries
inizia ad imparare
produkty toaletowe
unfavourable publicity
inizia ad imparare
niekorzystny rozgłos
unusual
inizia ad imparare
niezwykły
volume
inizia ad imparare
objętość / wielkość
wealthy
inizia ad imparare
zamożny
tough
inizia ad imparare
twardy
valuable
inizia ad imparare
cenny
unless
inizia ad imparare
chyba że
sudden
inizia ad imparare
nagły

Devi essere accedere per pubblicare un commento.