معدات المكتب باللغة الصينية

 0    19 schede    ultimate.ar.zh
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
شريط
inizia ad imparare
胶带
مشبك ورق
inizia ad imparare
回形针
مسطرة
inizia ad imparare
统治者
قلم رصاص
inizia ad imparare
铅笔
مقص
inizia ad imparare
剪刀
ممحاة
inizia ad imparare
橡皮
قلم تمييز
inizia ad imparare
荧光笔
ثاقبة الأوراق
inizia ad imparare
打孔
دباسة
inizia ad imparare
订书机
طابعة
inizia ad imparare
打印机
مبراة
inizia ad imparare
卷笔刀
آلة حاسبة
inizia ad imparare
计算器
سبورة
inizia ad imparare
白板
تقويم
inizia ad imparare
日历
حاسوب
inizia ad imparare
电脑
صمغ
inizia ad imparare
ظرف
inizia ad imparare
信封
آلة الطباعة
inizia ad imparare
复印机
كرسي دوار
inizia ad imparare
转椅

Devi essere accedere per pubblicare un commento.