Media społecznościowe: Facebook

 0    18 schede    kzajac25
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
social media
I cannot imagine a life without social media.
inizia ad imparare
media społecznościowe
Nie mogę sobie wyobrazić życia bez mediów społecznościowych.
Website
Currently it is substantial for a company to have its Website.
inizia ad imparare
strona www
Obecnie istotne jest aby firma miała własną stronę internetową.
community
Our company should do something for the local community.
inizia ad imparare
społeczność
Nasza firma powinna coś zrobić dla lokalnej społeczności.
to log in
In order to buy something in an on-line shop you have to log in first.
inizia ad imparare
zalogować się
Żeby kupić coś w sklepie internetowym musisz się najpierw zalogować.
friends
Facebook allows you to communicate with your friends all over the world.
inizia ad imparare
znajomi
Facebook pozwala Ci komunikować się ze znajomymi z całego świata.
to search
You can search for friends from school and work.
inizia ad imparare
wyszukiwać
Możesz wyszukać znajomych ze szkoły i pracy.
to keep in touch with somebody
You can keep in touch with people you met a long time ago.
inizia ad imparare
utrzymywać z kimś kontakt
Możesz utrzymywać kontakt z ludźmi, których poznałeś bardzo dawno temu.
to send an invitation
Your sister just sent me a Facebook invitation.
inizia ad imparare
wysłać zaproszenie
Twoja siostra właśnie wysłała mi zaproszenie na Facebooku.
application
Facebook has many applications you can join.
inizia ad imparare
aplikacja
Facebook ma wiele aplikacji, do których możesz dołączyć.
to have something in common
We have something in common, I also like skiing.
inizia ad imparare
mieć coś wspólnego
Mamy coś wspólnego, ja też lubię jeździć na nartach.
to make friends with
You can meet new people and make friends.
inizia ad imparare
zaprzyjaźnić się z
Możesz spotkać nowych ludzi i zaprzyjaźnić się z nimi.
like
I like it!
inizia ad imparare
polubienie
Lubię to!
to write on the wall
Don't forget to write your birthday wishes on Ana's wall.
inizia ad imparare
napisać coś na tablicy
Nie zapomnij o napisaniu życzeń urodzinowych na tablicy Ani.
message
Send me a message when you get home.
inizia ad imparare
wiadomość
Wyślij mi wiadomość kiedy dotrzesz do domu.
to go mad
British people have gone completely mad for Facebook.
inizia ad imparare
oszaleć (na punkcie czegoś)
Brytyjczycy całkowicie oszaleli na punkcie Facebooka.
account
You can create your personal account.
inizia ad imparare
konto
Możesz stworzyć swoje prywatne konto.
group
You can join groups of people with similar interests as yours.
inizia ad imparare
grupa
Możesz dołączyć do grup ludzi o zainteresowaniach podobnych do Twoich.
to share
Mary shared information about a little dog for adoption.
inizia ad imparare
udostępniać
Mary udostępniła informację o małym piesku do adopcji.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.