Medical Mercenaries

 0    35 schede    kingarutkowska97
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
trial
inizia ad imparare
proces sądowy
spinal
inizia ad imparare
dotyczący rdzenia kręgowego
vaccine
inizia ad imparare
szczepionka
volunteer
The volunteers are asked to contact the reception desk.
inizia ad imparare
wolontariusz
Wolontariusze są proszeni o skontaktowanie się z recepcją.
paid
It's a paid service.
inizia ad imparare
płatny
To jest płatna usługa.
tap
inizia ad imparare
kran
allergy
inizia ad imparare
alergia
drug
inizia ad imparare
narkotyk
pig
inizia ad imparare
świnia
mosquitoes
inizia ad imparare
komary
test
I fear that I'm going to fail the test.
inizia ad imparare
klasówka
Boję się, że nie zaliczę testu.
employed
inizia ad imparare
zatrudniony
musician
John Lennon was a talented musician.
inizia ad imparare
muzyk
John Lennon był utalentowanym muzykiem.
subject
You email should contain a subject.
inizia ad imparare
temat
Twó email powinien zawierać temat.
urine
inizia ad imparare
mocz
medical
inizia ad imparare
medyczny
sum
inizia ad imparare
suma
large
inizia ad imparare
wielki
clinic
inizia ad imparare
klinika
consult
inizia ad imparare
konsultować
participate
inizia ad imparare
uczestniczyć
sample
inizia ad imparare
próbka reklamowa
risk
inizia ad imparare
ryzyko
reaction
inizia ad imparare
reakcja
great
inizia ad imparare
ogromny / wielki
firm
Small firms face competition from large companies.
inizia ad imparare
firma
Małe firmy stawiają czoła konkurencji ze strony dużych firm.
contain
inizia ad imparare
zawierać
science
Physics and chemistry are branches of science.
inizia ad imparare
nauka
Fizyka i chemia to dziedziny nauki.
example
inizia ad imparare
przykład
require
inizia ad imparare
wymagać
include
inizia ad imparare
zawierać
several
inizia ad imparare
kilka
study
inizia ad imparare
gabinet
received
inizia ad imparare
otrzymał
involved
inizia ad imparare
zaangażowany

Devi essere accedere per pubblicare un commento.