MF2 - AROUND THE GLOBE

 0    126 schede    olachmielewska9
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
bay
inizia ad imparare
zatoka
cave/cavern
inizia ad imparare
jaskinia
coastal region
inizia ad imparare
region przybrzeżny
coastline
inizia ad imparare
linia brzegowa
current
inizia ad imparare
prąd
dam
inizia ad imparare
tama
diverse landscape
inizia ad imparare
zróżnicowany krajobraz
foothills
inizia ad imparare
pogórze
gyre/whirlpool
inizia ad imparare
wir
ice cap
inizia ad imparare
pokrywa lodowa
interior
inizia ad imparare
środkowa, wewnętrzna część kraju
lush forest
inizia ad imparare
bujny las
majestic
inizia ad imparare
majestatyczny
natural wonder
inizia ad imparare
cud natury
peninsula
inizia ad imparare
półwysep
seabed
inizia ad imparare
dno morskie
seashore
inizia ad imparare
brzeg morski
tide
inizia ad imparare
pływ
vast desert
inizia ad imparare
ogromna pustynia
inland from sth
inizia ad imparare
w głąb lądu od czegoś
mainland
inizia ad imparare
stały ląd
off the coast
inizia ad imparare
u wybrzeży
to the north of Oslo
inizia ad imparare
na północ od Oslo
adorable/loveable
inizia ad imparare
uroczy, rozkoszny
aggressive towards sb
inizia ad imparare
agresywny wobec kogoś
agile
inizia ad imparare
zwinny
be competitive against sb
inizia ad imparare
być konkurencyjnym wobec kogoś
adolescence
inizia ad imparare
wiek dojrzewania
develop powerful bonds
inizia ad imparare
rozwijać silne więzi
he did well in a test
inizia ad imparare
test poszedł mu dobrze
domesticate
inizia ad imparare
udomowić
form stable communities
inizia ad imparare
tworzyć stabilne społeczności
independent of him
inizia ad imparare
niezależny od niego
species
inizia ad imparare
gatunek
lay eggs
inizia ad imparare
składać jaja
nesting area
inizia ad imparare
teren lęgowy
prey
inizia ad imparare
zdobycz
rival gang
inizia ad imparare
konkurencyjne stado
rookery
inizia ad imparare
kolonia
tame
inizia ad imparare
oswojone
be concerned about sth
inizia ad imparare
być czymś zaniepokojonym
carbon emissions
inizia ad imparare
emisja dwutlenku węgla
contaminant
inizia ad imparare
czynnik powodujący zanieczyszczenie
drift
inizia ad imparare
dryfować
dump unwanted rubbish
inizia ad imparare
pozbywać się śmieci
environmental group
inizia ad imparare
grupa ekologów
environmental impact
inizia ad imparare
wpływ na środowisko
environmentalist
inizia ad imparare
ekolog
erosion
inizia ad imparare
erozja
establish national parks
inizia ad imparare
zakładać parki narodowe
extract
inizia ad imparare
wyciągnąć, wydobyć
floating barrier
inizia ad imparare
dryfująca zapora
fossil fuel
inizia ad imparare
paliwo kopalne
funding
inizia ad imparare
finansowanie
garbage patch
inizia ad imparare
plama śmieci
hazard
inizia ad imparare
niebezpieczeństwo
industrial waste
inizia ad imparare
odpady przemysłowe
non-biodegradable waste
inizia ad imparare
odpady nieulegające biodegradacji
make efforts
inizia ad imparare
czynić wysiłki
nutrient
inizia ad imparare
substancja odżywcza
oil well
inizia ad imparare
szyb naftowy
onshore oilfield
inizia ad imparare
pole naftowe na lądzie
plastic pollution
inizia ad imparare
zanieczyszczenie tworzywem sztucznym
pollution from plastic
inizia ad imparare
zanieczyszczenie powodowane plastikiem
pollutant
inizia ad imparare
zanieczyszczacz
preserve
inizia ad imparare
zachować
pro-nuclear
inizia ad imparare
popierający energię jądrową
reduce
inizia ad imparare
ograniczyć
release toxins
inizia ad imparare
uwalniać toksyny
renewable
inizia ad imparare
odnawialny
rise by one degree Celsius
inizia ad imparare
wzrosnąć o jeden stopień Celsjusza
rising sea levels
inizia ad imparare
podnoszenie się poziomu morza
drought
inizia ad imparare
drought in inglese
susza
landfill/rubbish tip
inizia ad imparare
wysypisko
rubbish, garbage, litter, waste, debris
inizia ad imparare
śmieci (5)
sewage
inizia ad imparare
ścieki
toxin
inizia ad imparare
toksyna
wildlife protection
inizia ad imparare
ochrona dzikiej przyrody
baking, burning, scorching temperatures
inizia ad imparare
upalne temperatury (3)
landslide
inizia ad imparare
osuwisko
rushing torrent
inizia ad imparare
rwący prąd
roaring torrent
inizia ad imparare
huczący prąd
raging torrent
inizia ad imparare
rozszalały prąd
starvation
inizia ad imparare
klęska głodowa
area of natural beauty
inizia ad imparare
obszar o pięknej przyrodzie
cross
inizia ad imparare
przecinać
cultural heritage
inizia ad imparare
dziedzictwo kulturowe
degrade
inizia ad imparare
rozkładać się
deserted wilderness
inizia ad imparare
opuszczona dzicz
barren
inizia ad imparare
jałowy
desolate
inizia ad imparare
bezludny
distant, remote
inizia ad imparare
daleki
inaccessible
inizia ad imparare
niedostępny
embark on a journey
inizia ad imparare
wyruszyć w podróż
empty
inizia ad imparare
wyludniony (pusty)
bleak
inizia ad imparare
posępny
inhospitable
inizia ad imparare
niegościnny
picturesque
inizia ad imparare
malowniczy
endurance
inizia ad imparare
wytrzymałość
facilities for tourists
inizia ad imparare
udogodnienia dla turystów
hunt for sth
inizia ad imparare
polować na coś
lose all sense of space/time
inizia ad imparare
stracić poczucie przestrzeni / czasu
speedboat
inizia ad imparare
motorówka
sustainable tourism
inizia ad imparare
turystyka nienaruszająca równowagi ekologicznej
tough journey
inizia ad imparare
trudna podróż
punishing journey
inizia ad imparare
mordercza podróż
arduous journey
inizia ad imparare
męcząca podróż
travelling companion
inizia ad imparare
towarzysz podróży
break up into smaller particles
inizia ad imparare
rozpadać się na mniejsze cząstki
follow sb around
inizia ad imparare
chodzić za kimś
set off/out
inizia ad imparare
wyruszyć
sit around
inizia ad imparare
siedzieć bezczynnie
common misconception
inizia ad imparare
częsty błąd
distance yourself from sth
inizia ad imparare
dystansować się od czegoś
incomparable
inizia ad imparare
niezrównany
inherent
inizia ad imparare
nieodłączny
pursue
inizia ad imparare
ścigać
rag
inizia ad imparare
szmata
ragged
inizia ad imparare
obszarpany, wykończony
undoubtedly
inizia ad imparare
niewątpliwie
unlike sth
inizia ad imparare
w odróżnieniu od czegoś
vastness
inizia ad imparare
ogrom
imminent
inizia ad imparare
rychły
poaching
inizia ad imparare
kłusownictwo (nielegalne)
herbivore
inizia ad imparare
roślinożerca
carnivore
inizia ad imparare
mięsożerca

Devi essere accedere per pubblicare un commento.