مفردات غرفة النوم بالفرنسية

 0    14 schede    ultimate.ar.fr
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
منضدة
inizia ad imparare
table de nuit (f.)
مسند
inizia ad imparare
coussin (m.)
سرير
inizia ad imparare
lit (m.)
بطانية
inizia ad imparare
couverture (f.)
غطاء الوسادة
inizia ad imparare
taie d'oreiller (f.)
فراش
inizia ad imparare
matelas (m.)
منبه
inizia ad imparare
réveil (m.)
برداية
inizia ad imparare
store (m.)
ستائر
inizia ad imparare
rideaux (p.)
خزانة الثياب
inizia ad imparare
armoire (f.)
سجادة
inizia ad imparare
moquette (f.)
علاقات
inizia ad imparare
cintre (m.)
أغطية
inizia ad imparare
literie (f.)
مصباح
inizia ad imparare
lampe (f.)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.