مفردات غرفة النوم في الايطالية

 0    14 schede    ultimate.ar.it
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
منضدة
inizia ad imparare
comodino (m.s)
مسند
inizia ad imparare
cuscino (m.s)
سرير
inizia ad imparare
letto (m.s)
بطانية
inizia ad imparare
coperta (f.s)
غطاء الوسادة
inizia ad imparare
federa (f.s)
فراش
inizia ad imparare
materasso (m.s)
منبه
inizia ad imparare
sveglia (f.s)
برداية
inizia ad imparare
persiane (f.p.)
ستائر
inizia ad imparare
tende (f.p.)
خزانة الثياب
inizia ad imparare
armadio (m.s)
سجادة
inizia ad imparare
moquette (f.s)
علاقات
inizia ad imparare
attaccapanni (m.s)
أغطية
inizia ad imparare
lenzuola (f.p.)
مصباح
inizia ad imparare
lampada (f.s)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.