Miłosz ogólne

 0    38 schede    gordoniuszpocztaonetpl
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
werset
inizia ad imparare
werse
koń
Postawiłem 50 dolarów na tego konia.
inizia ad imparare
horse
I bet 50 dollars on this horse.
lód
Moja mama robi najlepsze waniliowe lody na świecie.
inizia ad imparare
ice
My mom makes the best vanilla ice-cream in the world.
lody
inizia ad imparare
ice cream
rozdział
inizia ad imparare
chapter
prorok
inizia ad imparare
prophet
apostoł
inizia ad imparare
apostle
list
W dzisiejszych czasach niewielu ludzi wysyła listy.
inizia ad imparare
letter
Few people send letters these days.
radość
inizia ad imparare
joy
przepraszam
inizia ad imparare
sorry
przepraszam (grzecznościowe, np. przy pytaniu o godzinę)
inizia ad imparare
excuse me
proszę
Powtórz, proszę.
inizia ad imparare
please
Repeat, please.
iść
Chodźmy!
inizia ad imparare
go
Let's go!
praca (np. jedno zadanie, zajęcie)
inizia ad imparare
work
spacer
Idę na spacer.
inizia ad imparare
walk
I'm going for a walk.
myśleć
inizia ad imparare
think
obracać
inizia ad imparare
spin
pokaz
Kate Moss była gwiazdą pokazu.
inizia ad imparare
show
Kate Moss was the star of the show.
powiedzieć
Chcę ci coś powiedzieć na osobności.
inizia ad imparare
say
I want to say something to you in private.
położyć
inizia ad imparare
put
zabierać/odbierać
inizia ad imparare
pick up
odpowiadać
Yvonne napisała do mnie list i muszę jej odpowiedzieć w tym tygodniu.
inizia ad imparare
respond
Yvonne wrote me a letter and I need to respond to her this week.
powtarzać
Musisz wygrać wszystkie wyścigi w mieście, by odzyskać swoją reputację.
inizia ad imparare
repeat
You need to win all the races in town to get your rep back.
wskaż
inizia ad imparare
point
mim
inizia ad imparare
mime
połącz
inizia ad imparare
match
robić
Moja mama robi smaczne ciasta.
inizia ad imparare
make
My mum makes delicious cakes.
spojrzenie
Jego spojrzenie jest czarujące.
inizia ad imparare
look
His look is enchanting.
znajdź
inizia ad imparare
find
odgrywać role
inizia ad imparare
do the role play
przykryj
inizia ad imparare
cover
policz
inizia ad imparare
count
wybierać
inizia ad imparare
choose
zapytać
inizia ad imparare
ask
odpowiedz
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
inizia ad imparare
answer
There’s no easy answer to this question.
odgrywaj
inizia ad imparare
act out
duży
To miasto jest takie duże.
inizia ad imparare
big
This city is so big.
mały
W ogrodzie rośnie małe drzewo.
inizia ad imparare
small
There's a small tree growing in the garden.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.