Moduł 6.4: Ubieganie się o pracę

 0    38 schede    rmont
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
formularz zgłoszeniowy
inizia ad imparare
application form
zasady rekrutacji
inizia ad imparare
application rules
gotowy na rozmowę kwalifikacyjną
inizia ad imparare
available for a job interview
mieć świadomość różnic kulturowych
inizia ad imparare
be aware of different cultures
mieć rozmowę kwalifikacyjną
inizia ad imparare
be interviewed for a position
być w kontakcie
inizia ad imparare
be in touch
sprawdzić czyjeś referencje
inizia ad imparare
check one's references
dobra znajomość angielskiego
inizia ad imparare
a good command of English
znaczne doświadczenie
inizia ad imparare
considerable experience
list motywacyjny
inizia ad imparare
covering letter
życiorys
inizia ad imparare
resume
zniechęcony niepowodzeniem
inizia ad imparare
discouraged by failure
składać, zostawiać
inizia ad imparare
drop off
zatrudnić
inizia ad imparare
employ
możliwości zatrudnienia
inizia ad imparare
employment outlook
dołączyć do listu / plik do maila
inizia ad imparare
enclose with a letter / attach
przystąpić do rekrutacji
inizia ad imparare
enter the recruitment process
dowiedzieć się o pracy
inizia ad imparare
find out about a job
zdobyć wyższe wykształcenie
inizia ad imparare
get tertiary / higher education
być niekaralnym
inizia ad imparare
have no criminal record
podkreślić osiągnięcia
inizia ad imparare
highlight accomplishments
posiadać certyfikat / dyplom z
inizia ad imparare
hold a certificate / diploma in
umiejętności interpersonalne
inizia ad imparare
interpersonal skills
oferta pracy / okazja zawodowa
inizia ad imparare
job offer / opportunity
kwalifikacje niewymagane
inizia ad imparare
no qualifications needed
zaproponować pracę
inizia ad imparare
offer a job
umiejętności społeczne
inizia ad imparare
people / social skills
wytrwałość
inizia ad imparare
perseverance
samozaparcie
inizia ad imparare
persistence
cechy osobiste
inizia ad imparare
personal qualities
sprawność fizyczna
inizia ad imparare
physical abilities
wymagać dodatkowych umiejętności
inizia ad imparare
require extra skills
zawód, zajęcie, praca, stanowisko
inizia ad imparare
role, job, position, post
szukać pracy
inizia ad imparare
search / look for a job
łapać każdą okazję
inizia ad imparare
seize every chance
nieudane próby
inizia ad imparare
unsuccessful attempts
wolny etat
inizia ad imparare
vacancy
ochotnik
inizia ad imparare
volunteer

Devi essere accedere per pubblicare un commento.