moduł 8(4)

 0    31 schede    marcinn303
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
idź w dół do końca drogi
inizia ad imparare
go down to the end of the road
przejdź obok kina
inizia ad imparare
go past the cinema
to jest na rogu
inizia ad imparare
It is on the corner
idź prosto na światłach
inizia ad imparare
go straight on at the traffic lights
skręć następną w prawo
inizia ad imparare
take the next right
to jest druga w prawo
inizia ad imparare
it is the second right
skręć w lewo na światłach
inizia ad imparare
turn left at the traffic lights
przejdź przez ulicę
inizia ad imparare
cross the street
to jest po twojej lewej
inizia ad imparare
it is on your left
to jest po drugiej stronie drogi
inizia ad imparare
It is on the other side of the road
zadowolony z
inizia ad imparare
satisfied with the,
szczęśliwy z czegoś, kogoś
inizia ad imparare
happy with something, someone
gotowy do
inizia ad imparare
ready to
dowiedzieć się
inizia ad imparare
to find out, get to know
wsiąść do autobusu
inizia ad imparare
take the bus
pieszo
inizia ad imparare
on foot
Czy chciałabyś przyjść do mnie
inizia ad imparare
Would you like to come to me
Chciałabym zaprosić cię
inizia ad imparare
I would like to invite you
Chcę cię zaprosić
inizia ad imparare
I want to invite you
Zapraszam cię na urodziny
inizia ad imparare
I invite you to birthday party
To będzie dwudziestego piątego maja
inizia ad imparare
It is going to been the twfifth of May
Jak tam dostać się
inizia ad imparare
How to get there
trzymaj się lewej strony
inizia ad imparare
Keep to the left side
Czy możesz mi pomóc, szukam ulicy Topolowej
inizia ad imparare
Can you help me, I'm looking for Topolowa Street
Czy wiesz gdzie jest ulica Topolowa
inizia ad imparare
Do you know where Topolowa Street is
Czy możesz dać mi jakieś wskazówki
inizia ad imparare
Can you give me some directions
Przepraszam, jak mozemy dostać się do stacji centralnej
inizia ad imparare
Excuse me, how can we get to the central station, please
idź wzdłuż tej ulicy przez około 100 metrów
inizia ad imparare
walk along this street for about 100 meters
przypuszczać
inizia ad imparare
suppose
po prostu zadzwoń do mnie jeżeli zgubisz się
inizia ad imparare
just call me if you get lost
przyjemność po mojej stronie
inizia ad imparare
my pleasure

Devi essere accedere per pubblicare un commento.