Monarchia Franków

 0    29 schede    karolina323
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Frankowie przywędrowali
inizia ad imparare
V w. zza Renu
Frankowie rypuarscy osiedlili się
inizia ad imparare
w Nadrenii
Frankowie sacliccy osiedlili się
inizia ad imparare
pół -wsch Galia
najważniejsze środki miejsce
inizia ad imparare
Kolonia, Cambrai, Tournai,
król Franków w V w
inizia ad imparare
Chlideryk z rodu Merowingów
następca Chlideryka
inizia ad imparare
Chlodwig (466-511)
prawo salickie
inizia ad imparare
(Lex Salica) prawo zwyczajowe
przyjęcie chrztu przez Chlodwiga, początek królestwa Franków
inizia ad imparare
496
dzielnice Franków
inizia ad imparare
Austrazja, Neustria, Akwwitania, Burgndia
najwyższy rangą urzędnik dworski
inizia ad imparare
majordom
ostatni władcy z dynastii Merowingów
inizia ad imparare
"gnuśni królowie"
źródło inf o państwie Franków
inizia ad imparare
b. Grzegorz Tours - "Historie"
w państwie Franków najważniejszą rolę odgrywał
inizia ad imparare
król - wybierany na wiecu wojowników, spośród dynastii Merowingów, synów zmarłego władcy
ustrój patrymonialny
inizia ad imparare
sakralny charakter władzy
główny ośrodek władzy
inizia ad imparare
dwór królewski
arystokracja, właściciele ziemscy
inizia ad imparare
możnowładcy
sieć administracyjna skłądała się z okręgów zwanych
inizia ad imparare
hrabstwami
przejał i uczynił dziedzicznym urząd majordoma w Austrazji VII w
inizia ad imparare
Arnulf z Metzu, zapoczątkował dynastię Karolingów
przejęcie urzędu przez Karola Młota
inizia ad imparare
714 r
majątki ziemskie (sprzedarz -Karol Młot)
inizia ad imparare
beneficja
osoba nadająca zachowująca własność zwierzchnią
inizia ad imparare
senior
otrzymywał w zamian za służbę właśność użykową
inizia ad imparare
wasal
najważniejszy sukces Karola Młota
inizia ad imparare
zwycistwo nad muyumańsk armią pod Poitiers (732 r)
śmierć Karola Młota
inizia ad imparare
741 r
synowie Karola Młota między których podzielono państwo
inizia ad imparare
Karloman, Pepin (Krótki, Mały)
wstąpienie Karlomana do klasztoru na Monte Cassino
inizia ad imparare
747 r
detronizacja Childeryka III - ostatniego króla dynastii Merowingów
inizia ad imparare
Pepin Krótki na wiecu 751 r
rozpoczęcie dynastii Karolingów
inizia ad imparare
po objęciu panowania przez Pepina Krókiego
powstanie Państwa Kościelnego - Patrymonium Św. Piotra
inizia ad imparare
756 r przekazanie ziem środkowej Italii św. Piotrowi,

Devi essere accedere per pubblicare un commento.