Most common Dutch words 401 - 450

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
stop, give up
I have to give up smoking.
inizia ad imparare
stoppen
infinitive, 1st, 2nd and 3rd person plural
Ik moet met roken stoppen.
please
Your passport, please.
inizia ad imparare
alstublieft
formal
Uw paspoort, alstublieft.
six
My brother is six years old.
inizia ad imparare
zes
Mijn broer is zes jaar oud.
difficult
This exercise is too difficult for me.
inizia ad imparare
moeilijk
Deze oefening is te moeilijk voor mij.
darling, honey
also: "treasure"
Honey, can you please iron my shirt?
inizia ad imparare
het schat
Schat, kun je mijn overhemd maar strijken?
grab, take
also: "to pack"
Grab the pencils and draw!
inizia ad imparare
pakken
Pakken de potloden en tekenen!
start, begin
We start at 10 o'clock.
inizia ad imparare
beginnen
infinitive, 1st, 2nd and 3rd person plural
We beginnen om 10 uur.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Top 1000 Dutch Words "
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.