Nauka i technika (repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych)

 0    96 schede    maciejmroz2002
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
anatomia
inizia ad imparare
anatomy
archeologia
inizia ad imparare
archaeology
astronomia
inizia ad imparare
astronomy
biologia
inizia ad imparare
biology
biotechnologia
inizia ad imparare
biotechnology
chemia
inizia ad imparare
chemistry
informatyka
inizia ad imparare
computer science
ekologia
inizia ad imparare
ecology
ekonomia
inizia ad imparare
economics
inżynieria
inizia ad imparare
engineering
etnografia
inizia ad imparare
ethnography
genetyka
inizia ad imparare
genetics
geologia
inizia ad imparare
geology
językoznawstwo
inizia ad imparare
linguistics
matematyka
inizia ad imparare
mathematics
meteorologia
inizia ad imparare
meteorology
oceanografia
inizia ad imparare
oceanography
filozofia
inizia ad imparare
philosophy
fizyka
inizia ad imparare
physics
psychologia
inizia ad imparare
psychology
socjologia
inizia ad imparare
sociology
statystyka
inizia ad imparare
statistics
Naukowcy
inizia ad imparare
Scientists
anatom
inizia ad imparare
anatomist
archeolog
inizia ad imparare
archaeologist
astronom
inizia ad imparare
astronomer
biolog, biolożka
inizia ad imparare
biologist
biotechnolog, biotechnolożka
inizia ad imparare
biotechnologist
chemik, chemiczka
inizia ad imparare
chemist
informatyk, informatyczka
inizia ad imparare
computer scientist
ekolog, ekolożka
inizia ad imparare
ecologist
ekonomista, ekonomistka
inizia ad imparare
economist
inżynier
inizia ad imparare
engineer
etnograf, etnografka
inizia ad imparare
ethnographer
genetyk
inizia ad imparare
geneticist
geolog, geolożka
inizia ad imparare
geologist
językoznawca
inizia ad imparare
linguist
matematyk, matematyczka
inizia ad imparare
mathematician
meteorolog
inizia ad imparare
meteorologist
oceanograf
inizia ad imparare
oceanographer
filozof
inizia ad imparare
philosopher
fizyk
inizia ad imparare
physicist
psycholog, psycholożka
inizia ad imparare
psychologist
socjolog, socjolożka
inizia ad imparare
sociologist
statystyk
inizia ad imparare
statistcian
zaawansowana
inizia ad imparare
advanced
podstawowa
inizia ad imparare
basic
aktualna
inizia ad imparare
current
nowatorska
inizia ad imparare
cutting-edge
cyfrowa
inizia ad imparare
digital
innowacyjna
inizia ad imparare
innovative
wątpliwej jakości
inizia ad imparare
low
nowoczesna
inizia ad imparare
modern
przestarzała
inizia ad imparare
outdated
współczesna
inizia ad imparare
present-day
najnowsza
inizia ad imparare
the latest
aktualna
inizia ad imparare
up-to-date
analizować dowody
inizia ad imparare
analyse the evidence
prowadzić badania naukowe
inizia ad imparare
carry out, conduct, do scientific research
przeprowadzać eksperyment
inizia ad imparare
carry out, do, perform an experiment
zbierać dowody
inizia ad imparare
collect the evidence
projektować
inizia ad imparare
design
sformułować hipotezę badawczą
inizia ad imparare
develop, formulate a hypothesis
urządzenie
inizia ad imparare
device
odkrywać
inizia ad imparare
discover
odkrycie
inizia ad imparare
discovery
gadżet
inizia ad imparare
gadget
mieć pozytywny wpływ na coś
inizia ad imparare
have a positve effect, influence on sth
wynaleźć
inizia ad imparare
invent
wynalazek
inizia ad imparare
invention
wynalazca
inizia ad imparare
inventor
szukać dowodów
inizia ad imparare
look for the evidence
robić różnicę
inizia ad imparare
make a difference
potwierdzać hipotezę badawczą
inizia ad imparare
prove a hypothesis
przeprowadzać testy
inizia ad imparare
carry out, perform, run scientific tests
pracować w jakimś zawodzie
inizia ad imparare
work as sb
postęp
inizia ad imparare
advancement
urządzenie
inizia ad imparare
appliance
aplikacja
inizia ad imparare
application
stosować technologię
inizia ad imparare
apply, employ technology
dojść do wniosku
inizia ad imparare
arrive at, draw, reach a conclusion
opierać się na badaniach naukowych
inizia ad imparare
be based on research
wymyślić rozwiązanie
inizia ad imparare
come up with a solution
zbierać wyniki badań
inizia ad imparare
compile findings
prowadzić badania naukowe
inizia ad imparare
conduct, undertake scientfic research
potwierdzać wyniki badań
inizia ad imparare
confirm findings
opracowywać lekarstwo
inizia ad imparare
develop a cure
rozwój
inizia ad imparare
development
odkryć lekarstwo
inizia ad imparare
discover a cure
eksploracja, odkrywanie
inizia ad imparare
exploration
przewidywania
inizia ad imparare
predictions
proponować rozwiązanie
inizia ad imparare
put forward a solution
ogłosić odkrycie
inizia ad imparare
report findings
szukać lekarstwa
inizia ad imparare
seek a cure
wykorzystywać technologię
inizia ad imparare
take advantage of technology
opracowywać rozwiązanie
inizia ad imparare
work out a soluton

Devi essere accedere per pubblicare un commento.