nazwy z definicji

 0    31 schede    karolinaiwanowska
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dochód/przychód
inizia ad imparare
income
wydatki
inizia ad imparare
expenditure
budżet
inizia ad imparare
budget
kapitał/akrywo
inizia ad imparare
asset
pasywa/zobowiązania
inizia ad imparare
liabilities
obciążyć konto
inizia ad imparare
debit
zasilić konto
inizia ad imparare
credit
niematerialny
inizia ad imparare
intangible
nagromadzony/naliczony
inizia ad imparare
accrued
odroczony
inizia ad imparare
deffered
obliczenie kosztów
inizia ad imparare
cost accounting
obliczenie podatku/rachunkowość podatkowa
inizia ad imparare
tax accounting
audyt
inizia ad imparare
auditing
rachunkowość
inizia ad imparare
accounting
rachunkowość zarządcza
inizia ad imparare
managerial or management accounting
kreatywna księgowość
inizia ad imparare
creative accounting
księgowość
inizia ad imparare
bookkeeping
bilans (2)
inizia ad imparare
balance sheet / statement of financial position
sprawozdanie z przepływów pieniężnych
inizia ad imparare
cash flow statement
rachunek zysków i strat (4)
inizia ad imparare
income statement / statement of income / profit and loss statement / profit and loss account
kapitał własny
inizia ad imparare
shareholders’ equity
wartości niematerialne
inizia ad imparare
intangibles
dodatkowy kapitał wpłacony przez udziałowców
inizia ad imparare
additional paid-in capital
wydatki przyszłych okresów
inizia ad imparare
accrued expenses
rachunki dłużne
inizia ad imparare
total receivables
rachunki zobowiązań / zobowiązania do zapłaty
inizia ad imparare
accounts payable
zapłacone z góry
inizia ad imparare
prepaid expanses
zyski niepodzielone / zatrzymane
inizia ad imparare
retained earnings
nieruchomość / fabryka / wyposażenie
inizia ad imparare
property / plant / equipment
wartość firmy
inizia ad imparare
goodwill
zobowiązania ogółem / łącznie
inizia ad imparare
total liabilities

Devi essere accedere per pubblicare un commento.