Next Move 4 Unit 5

 0    21 schede    dominikalindnerbogdaniuk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
People in South Korea often play drums
inizia ad imparare
Ludzie w Korei Południowej często grają na bębnach
South Korea is a country in Asia
inizia ad imparare
Korea Południowa jest krajem w Azji
The capital city of South Korea is Seoul
inizia ad imparare
Stolicą Korei Południowej jest Seul
South Korea is close to North Korea, China, Japan and Russia
inizia ad imparare
Korea Południowa jest blisko Korei Północnej, Chin, Japonii i Rosji
Van Gogh painted the Sunflowers
inizia ad imparare
Van Gogh namalował Słoneczniki
Grandma washed clothes by hand
inizia ad imparare
Babcia prała ubrania ręcznie
Kids studied for the test
inizia ad imparare
Dzieci uczyły się do testu
The family lived in the country
inizia ad imparare
Rodzina mieszkała na wsi
They listened to a song
inizia ad imparare
Słuchali piosenki
Barbarians invaded the Roman Empire
inizia ad imparare
Barbarzyńcy najechali Imperium Rzymskie
Columbus discovered America in 1492.
inizia ad imparare
Kolumb odkrył Amerykę w 1492 roku.
Mieszko the First was the duke of Poland
inizia ad imparare
Mieszko I był księciem Polski
The Greeks believed in Zeus and other gods.
inizia ad imparare
Grecy wierzyli w Zeusa i innych bogów.
The Emperor Otto the Third visited Poland in the year 1000
inizia ad imparare
Cesarz Otton III odwiedził Polskę w roku 1000
Jadwiga married Władysław on 15 February 1386
inizia ad imparare
Jadwiga wyszła za mąż za Władysława 15 lutego 1386
Muhammad travelled from Mecca to Medina
inizia ad imparare
Mahomet podróżował z Mekki do Medyny
Octavian was the first Roman Emperor
inizia ad imparare
Oktawian był pierwszym rzymskim cesarzem
Six years ago we were in a kindergarden
inizia ad imparare
Sześć lat temu byliśmy w przedszkolu
I was happy then and I am happy now
inizia ad imparare
Byłem wtedy szczęśliwy i jestem teraz szczęśliwy
We slided down the hill
inizia ad imparare
Zjechaliśmy z górki
I slipped on the snow
inizia ad imparare
Poślizgnąłem się na śniegu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.