Niemiecki podstawowe czasowniki

 0    58 schede    Sol777
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
haben
Ich habe kein Geld.
inizia ad imparare
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
bekommen
Wann bekomme ich meine Speise?
inizia ad imparare
otrzymywać
Kiedy dostanę swoje danie?
bringen
Bring mir ein paar Äpfel aus dem Garten.
inizia ad imparare
przynosić
Przynieś mi kilka jabłek z ogrodu.
brauchen
Meine Kinder brauchen mich nicht mehr.
inizia ad imparare
potrzebować
Moje dzieci już mnie nie potrzebują.
essen
Möchtest du etwas essen?
inizia ad imparare
jeść
Czy chcesz coś zjeść?
denken
Denkt ihr an neue Lösung.
inizia ad imparare
myśleć
Pomyślcie o nowym rozwiązaniu.
fahren
Kannst du Auto fahren?
inizia ad imparare
jechać
Potrafisz prowadzić samochód?
fragen
inizia ad imparare
pytać
sein
Ich bin ungeduldig.
inizia ad imparare
być
Jestem zniecierpliwiony.
meinen
Katie meint, dass wir den Namen unseres Unternehmens ändern sollen, aber ich damit nicht einverstanden bin.
inizia ad imparare
uważać
Katie sądzi, że powinniśmy zmienić nazwę naszego przedsiębiorstwa, ale ja się nie zgadzam.
müssen
Ich muss eine Fahrkarte kaufen.
inizia ad imparare
musieć
Muszę kupić bilet.
mögen
Ich mag mich setzen und mir das Wasser ansehen.
inizia ad imparare
lubić
Lubię usiąść i przyglądać się wodzie.
kennen
inizia ad imparare
znać
lachen
Lacht ihr oft?
inizia ad imparare
śmiać się
Śmiejecie się często?
laufen
Lauf und schau nicht zurück.
inizia ad imparare
biegać
Biegnij i nie oglądaj się za siebie.
lesen
Ich mag Boulevardzeitungen lesen.
inizia ad imparare
czytać
Lubię czytać brukowce.
leben
Die Europäer leben durchschnittlich 80 Jahre.
inizia ad imparare
żyć
Europejczycy żyją średnio 80 lat.
liegen
inizia ad imparare
leżeć
lernen
Ich lerne neue Wörter.
inizia ad imparare
uczyć się
Uczę się nowych słów.
kommen
Wann kommt deine Schwester?
inizia ad imparare
przyjść
Kiedy twoja siostra przyjdzie?
nehmen
Nimm den Regenschirm mit.
inizia ad imparare
brać
Weź parasol ze sobą.
gehen
Ich will zu Fuß gehen.
inizia ad imparare
iść
Chcę iść na piechotę.
geben
Kannst du mir 5 Euro geben?
inizia ad imparare
dawać
Możesz mi dać 5 euro?
glauben
Glaubt ihr an Wunder?
inizia ad imparare
sądzić, wierzyć
Wierzycie w cuda?
aufstehen
Ich hasse frühmorgens aufzustehen.
inizia ad imparare
wstawać z łóżka
Nienawidzę wstawać wcześnie rano.
anfangen
Ich fange an, Deutsch zu mögen.
inizia ad imparare
zaczynać
Zaczynam lubić niemiecki.
waschen
Ich wasche mein Kabrio jeden Sonntag.
inizia ad imparare
myć, prać
Myję mój kabriolet co niedzielę.
kennen
inizia ad imparare
znać
kämmen
inizia ad imparare
czesać
können
Können Sie mir helfen?
inizia ad imparare
móc
Może mi Pan pomóc?
putzen
Du sollst sofort die Küche putzen.
inizia ad imparare
sprzątać
Powinieneś natychmiast wyczyścić kuchnię.
einkaufen
inizia ad imparare
kupować
finden
Ich habe auf dem Gehsteig ein paar Münzen gefunden.
inizia ad imparare
znaleźć
Znalazłem na chodniku kilka monet.
machen
Was machst du?
inizia ad imparare
robić
Co robisz?
müssen
Ich muss eine Fahrkarte kaufen.
inizia ad imparare
musieć
Muszę kupić bilet.
warten
Ich muss auf Steffen warten.
inizia ad imparare
czekać
Muszę poczekać na Steffena.
telefonieren
inizia ad imparare
telefonować
arbeiten
Ich arbeite häufig von zu Hause aus.
inizia ad imparare
pracować
Często pracuję z domu.
kochen
Wasser kocht bei 100 Grad Celsius.
inizia ad imparare
gotować
Woda gotuje się w 100 stopniach Celsjusza.
kommen
Wann kommt deine Schwester?
inizia ad imparare
przychodzić
Kiedy twoja siostra przyjdzie?
bleiben
Ich bleibe bei Oma über Nacht.
inizia ad imparare
pozostać
Zostanę na noc u babci.
anziehen
Zieh deine Jacke an!
inizia ad imparare
ubierać
Załóż kurtkę!
ausziehen
Zieh deine Jacke aus. Drinnen ist es heiß.
inizia ad imparare
rozbierać
Zdejmij kurtkę, w środku jest gorąco.
zumachen
Mach die Tür zu.
inizia ad imparare
zamykać
Zamknij drzwi.
aufmachen
Mach die Tür auf!
inizia ad imparare
otwierać
Otwórz drzwi!
sagen
inizia ad imparare
mówić
sehen
Ich habe diesen Film gestern gesehen.
inizia ad imparare
widzieć
Widziałem ten film wczoraj.
schneiden
inizia ad imparare
ciąć
sprechen
Könntest du läuter sprechen?
inizia ad imparare
mówić
Czy mógłbyś mówić głośniej?
spielen
Die Aktion dieses Buches spielt in mittelalterliches England.
inizia ad imparare
grać
Ta książka jest osadzona w średniowiecznej Anglii.
stehen
Du stehst zu nahe der Straße.
inizia ad imparare
stać
Stoisz zbyt blisko ulicy.
verdienen
Wie viel möchtest du verdienen?
inizia ad imparare
zarabiać
Jak dużo chciałabyś zarabiać?
verkaufen
Wie viele Donuts hast du heute verkauft?
inizia ad imparare
sprzedawać
Ile pączków dziś sprzedałeś?
verstehen
Ich verstehe nicht, was du sagst.
inizia ad imparare
rozumieć
Nie rozumiem, co mówisz.
wissen
Ich weiß nicht.
inizia ad imparare
wiedzieć
Nie wiem.
wollen
Was willst du?
inizia ad imparare
chcieć
Czego chcesz?
wohnen
Ich wohne in der Hauptstadt.
inizia ad imparare
żyć/mieszkać
Mieszkam w stolicy.
zeigen
Zeigt ihr mir eure Fotos?
inizia ad imparare
pokazywać
Pokażecie mi wasze zdjęcia?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.