niemiecki podstawy

 0    38 schede    marcelabulat
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Kim jesteś?
inizia ad imparare
Wer bist du?
Gdzie mieszkasz?
inizia ad imparare
Wo wohnst du?
Skąd jesteś?
inizia ad imparare
Woher kommst du?
Lubię grać na gitarze
inizia ad imparare
Ich spiele gern Gitarre
Oto prezent dla ciebie
inizia ad imparare
Hier ist ein Geschenk für dich
Idę do pracy
inizia ad imparare
Ich gehe zur Arbeit
On szuka dziewczyny
inizia ad imparare
Er sucht ein Mädchen
Tu leży zeszyt
inizia ad imparare
Hier liegt ein Heft
Szuka pokoju na jedną noc
inizia ad imparare
Er sucht ein Zimmer für eine Nacht
Tam jest uczeń
inizia ad imparare
Dort ist ein Schüler
Skąd pochodzicie?
inizia ad imparare
Woher kommt ihr?
Tak, o co chodzi?
inizia ad imparare
Ja, was ist los?
Dobrze, zrobię to.
inizia ad imparare
Gut, mache ich.
Jak się masz?
inizia ad imparare
Wie geht's?
Co ty tu robisz?
inizia ad imparare
Was machst du hier?
Zarraz mam lekcje języka niemieckiego.
inizia ad imparare
Ich habe gleich Deutschunterricht.
Jeszcze raz proszę, ale bardzo powoli.
inizia ad imparare
Noch einmal bitte, aber ganz langsam.
Robię to
inizia ad imparare
Ich mache das.
Gdzie pracuje Frau Fischer?
inizia ad imparare
Wo arbeitet Frau Fischer?
Kto jest Polakiem?
inizia ad imparare
Wer ist Pole?
Czego on się uczy? studiuje
inizia ad imparare
Was studiert er?
Gdzie mieszka Maria?
inizia ad imparare
Wo wohnt Maria?
Czy jest tam moja dziewczyna?
inizia ad imparare
Ist meine Freundin da?
Nie, jej tam nie ma.
inizia ad imparare
Nein, sie ist nicht da.
Ostrożnie, zupa jest gorąca
inizia ad imparare
Vorsicht, die Suppe ist heiß
Lubię chodzić na zakupy
inizia ad imparare
Ich mag es, shoppen zu gehen
Lubisz herbatę?
inizia ad imparare
Magst du Tee
co widzisz?
inizia ad imparare
was siehst du?
To nie możliwe! Nie może być!
inizia ad imparare
Das kann nicht sein!
Trzeba się wiele uczyć
inizia ad imparare
Man muss viel lernen
Czy lubisz pływać?
inizia ad imparare
Schwimmst du gern?
Przynieś!
inizia ad imparare
Bring!
Pracuj pilnie
inizia ad imparare
Arbeite fleißig
Jedź ostrożnie!
inizia ad imparare
Fahr vorsichtig!
Spij!
inizia ad imparare
Schlaf!
Jedz
inizia ad imparare
Iss
Daj!
inizia ad imparare
Gib!
Usiądź!
inizia ad imparare
Setz dich!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.