Opioidy - same leki opioidowe

 0    118 schede    mona09
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
morfiny, nie stosować jako
inizia ad imparare
środka przeciwbólowego!
Morfina - Mechanizm działania
inizia ad imparare
agonista receptorów mi, kappa, sigma i delta - powoduje spadek cAMP czyli kanałów wapniowych i otwarcie kanałów potasowych.
Marfina Farmakodynamika
inizia ad imparare
Działa ośrodkowo - pobudzająco i hamująco - oraz obwodowo.
Morfina i jej Ośrodkowe działania hamujące
inizia ad imparare
hamowanie powstawania reakcji bólowej i uświadamiania zjawisk nieprzyjemnych - inaczej euforia,
Morfina u psa ma działanie
inizia ad imparare
uspokajająco-nasenne, w wysokich dawkach stan podobny do narkozy
Morfina u kota, bydła i konia powoduje
inizia ad imparare
pobudzenie
Morfina działanie na ośrodek oddechowy
inizia ad imparare
Morfina HAMUJE ośrodek oddechowy przez obniżenie aktywności neuronów odbierających informację o stężeniu dwutlenku węgla we krwi,
Morfina działa na ośrodek kaszlu
inizia ad imparare
hamująco
Morfina a temperatura ciała
inizia ad imparare
morfina hamuje ośrodek termoregulacji prowadząc do hypertermii u konia, bydła, kozy i kota lub hypotermii u psa,
Morfina prowadzi do hipertermii u
inizia ad imparare
bydła i kota
Morfina prowadzi do hipotermii u
inizia ad imparare
psa
Morfina u bydła i kota wpływając na ośrodek termoregulacji prowadzi do
inizia ad imparare
hipotermii
Morfina u psa wpływając na ośrodek termoregulacji prowadzi do
inizia ad imparare
hipotermii
Morfina i ośrodek wymiotny
inizia ad imparare
Morfina hamuje ośrodek wymioty w rdzeniu przedłużonym (ale zwrotnie stymuluje go),
Morfina wpływa na centra układu współczulnego
inizia ad imparare
hamująco
Morfina działa hamująco na
inizia ad imparare
powstawanie reakcji bólowej i uświadamiania zjawisk nieprzyjemnych – euforia – ośrodek oddechowy – ośrodek kaszlu – ośrodek termoregulacji – ośrodek wymiotny
Morfina działa na strefę chemorecepcyjną
inizia ad imparare
pobudzająco, a w konsekwencji wywołuje wymioty - - działanie dopaminergiczne)
Morfina wywołuje wymioty...
inizia ad imparare
przez popudzanie strefy chemorecepcyjnej – działanie dopaminergiczne
Morfina działanie wymiotne na psa i kota
inizia ad imparare
pies bardziej wrażliwy niż kot
Morfina działanie wymiotne u konia i świni
inizia ad imparare
nie dochodzi do wymiotów),
Morfina u konia i kota powoduje
inizia ad imparare
pobudzenie ruchowe i euforia, następnie katalepsja,
Morfina wywołuje pobudzenie ruchowe i euforię, następnie katalepsję u
inizia ad imparare
kota i konia
Morfina w wysokich dawkach wywołuje pobudzenie psychomotoryczne, a nawet skurcze toniczo-kloniczne u
inizia ad imparare
konia, bydła, świni i kota
Morfina w wysokich dawkach u konia, bydła, świni i kota wywołuje
inizia ad imparare
pobudzenie psychomotoryczne, a nawet skurcze toniczo-kloniczne,
Morfina powoduje pobudzenie odruchów rdzeniowych
inizia ad imparare
skurcze kloniczne (nie stosować przy zatruciu strychniną),
Morfiny nie stosować przy zatruciu strychniną ze względu na
inizia ad imparare
pobudzanie odruchów rdzeniowych – skurczy klonicznych
Morfina u konia, bydła, świni i kota wywołuje
inizia ad imparare
bezsenność,
Morfina wywołuje bezsenność u
inizia ad imparare
konia, bydła, świni i kota
Morfina u konia, bydła, świni i kota powoduje rozszerzenie źrenicy bo
inizia ad imparare
ogólne pobudzenie OUN),
Morfina u psa wywołuje zwężenie bo
inizia ad imparare
pobudza przywspółczulne z nerwu trzeciego – okoruchowego
Morfina - Działania obwodowe
inizia ad imparare
bradykardia, skurcz oskrzeli, ślinotok, defekacja jako wynik stymulacji nerwu błędnego oraz zahamowania ośrodków współczulnych (wyjątek koń),
Morfina a przewód pokarmowy
inizia ad imparare
przeważa zahamowanie perystaltyki przewodu pokarmowego, zahamowanie wydzielania żółci, soku żołądkowego,
Morfina – działanie obwodowe – perystaltyka
inizia ad imparare
zahamowanie jako wynik bezpośredniej stymulacji receptorów opioidowych w mięśniówce gładkiej (niektóre pochodne opium jak papaweryna powodują rozkurcz m. gładkiej),
Morfina – działanie obwodowe – pęcherz moczowy
inizia ad imparare
skurcz pęcherza moczowego, jako wynik bezpośredniej stymulacji receptorów opioidowych w mięśniówce gładkiej (niektóre pochodne opium - papaweryna powodują rozkurcz m. gładkiej),
Morfina – działanie obwodowe – łożysko naczyniowe
inizia ad imparare
rozszerzenie naczyń, spadek ciśnienia krwi
Morfina – działanie obwodowe - rozszerzenie naczyń, spadek ciśnienia krwi
inizia ad imparare
- jako wynik zahamowania ośrodków współczulnych (ale skurcz naczyń wieńcowych),
Morfina – działanie obwodowe - uwalnianie histaminy
inizia ad imparare
pobudzenie wydzielania histaminy szczególnie u psa - u konia niepewne,
Morfina – działanie obwodowe – nerki
inizia ad imparare
spadek ukrwienia nerek - do 90% - jako wynik antagonistycznego działania w stosunku do prostaglandyn.
Morfina działa antagonistycznie w stosunku do prostaglandyn, w wyniku czego powoduje
inizia ad imparare
spadek ukrwienia nerek - do 90%
Morfina jest lekiem z wyboru przy zwalczaniu
inizia ad imparare
bólu w urazach powypadkowych (wypadki samochodowe),
Morfiny nie można podawać w
inizia ad imparare
szoku
Morfiny nie można podawać w szoku, ponieważ
inizia ad imparare
prowadzi do hypotensji.
Nie powinno się morfiny stosować do zwalczania bólów
inizia ad imparare
kolkowych.
Morfina – bóle kolkowe
inizia ad imparare
nie powinno się stosować
Morfina jest używana głównie
inizia ad imparare
u psów
Morfina – psy - szczyt działania po podaniu podskórnym
inizia ad imparare
30-45 minut,
Morfina – psy - czas działania przeciwbólowego
inizia ad imparare
1-2 godz...
Morfina - Koty - objawy pobudzenia spowodowane są z reguły
inizia ad imparare
przedawkowaniem morfiny Morfina – Koty – metabolizm na drodze glukuronidacji (u kota przedłużone działanie).
Morfina - Konie - można ją polecić tylko do
inizia ad imparare
premedykacji.
Morfina – konie - Chociaż objawy pobudzenia u koni spowodowane są z reguły
inizia ad imparare
przedawkowaniem morfiny zawsze, nawet przy niskim dawkowaniu, poleca się łączne stosowanie z neuroleptykiem (ale wtedy działanie p. bólowe jest mniejsze).
Morfina u koni zawsze, nawet przy niskim dawkowaniu, poleca się łączne stosowanie z
inizia ad imparare
neuroleptykiem ale wtedy działanie przeciw bólowe jest mniejsze
Morfina – konie –
inizia ad imparare
stosowanie z neuroleptykiem – zmniejsza się działanie przeciw bólowe
Morfina ma zastosowanie tylko u gatunków jak
inizia ad imparare
pies, kot, koń
Morfina - Efekty uboczne
inizia ad imparare
depresja oddychania, rozkurcz naczyń obwodowych, bradykardia a następnie tachykardia, hypotensja (może być przejściowa z powodu
wzrostu częstości pracy serca wzrost wrażliwości odruchów rdzeniowych (hyperrefleksja), zatrzymanie moczu, utrudnia oddawanie moczu
Morfina u zwierząt starszych
inizia ad imparare
efekty działania osłabione, gdyż w mniejszym stopniu morfina przechodzi przez barierę krew/mózg
Morfina – podawanie – Koty
inizia ad imparare
bezpieczniej podawać z neuroleptykami i podawać z atropiną
Morfina – podawanie – Koty bezpieczniej podawać z neuroleptykami
inizia ad imparare
nie dochodzi wówczas do pobudzenia, ale jest zwiększone prawdopodobieństwo zaburzeń oddechowych), Morfina – podawanie – Koty podawać razem z atropiną
zmniejszenie ślinienia i sekrecji oskrzelowej, ale większe
Morfina – podawanie – Konie
inizia ad imparare
przy podaniu powyżej 0,1 miligrama na kilogram masy ciała zaleca się podać acepromazynę lub ksylazynę
KODEINA – działanie
inizia ad imparare
podobne jak morfina
KODEINA W praktyce stosowana u psa jako
inizia ad imparare
analgetyk w sytuacji gdy SALICYLANY nie pomagają i nie można podać opioidów inną drogą niż Per Os
KODEINA farmakokinetyka
inizia ad imparare
biodostępność 75%, Tmax 30 min po podaniu per os, czas działania 4-6 godz
Kodeina farmakokinetyka biodostępność
inizia ad imparare
75%,
Kodeina farmakokinetyka Tmax
inizia ad imparare
30 min po podaniu per os
Kodeina farmakokinetyka, czas działania
inizia ad imparare
4-6 godz
acetaminofen
inizia ad imparare
paracetamol
KODEINA u kota nie stosować z
inizia ad imparare
acetaminofenem – inaczej paracetamol
KODEINA u psa można stosować razem zl
inizia ad imparare
acetaminofenem inaczej paracetamo
KODEINA – pies – zastosowanie
inizia ad imparare
przeciwbólowo, - przeciwkaszlowo, - przeciwbiegunkowo - - nie stosować w przypadku biegunek, których istotą jest usunięcie ksenobiotyków podczas zatrucia
KODEINA – pies – przeciwbiegunkowo nie stosować w
inizia ad imparare
przypadku biegunek, których istotą jest usunięcie ksenobiotyków podczas zatrucia
PETYDYNA inaczej
inizia ad imparare
Meperydyna
PETYDYNA - efekty farmakodynamiczne
inizia ad imparare
jak przy morfinie lecz MNIEJ TOKSYCZNA
PEPTYDYNA mniej toksyczna od Morfiny, ponieważ
inizia ad imparare
nie wywołuje depresji oddechowej i wymiotów czyli może być stosowana u zwierząt w ciąży
PEPTYDYNA od Morfiny jest
inizia ad imparare
10-krotnie słabsza,
Peptydyna - czas działania
inizia ad imparare
krótko działa szczególnie u kota - Tmax (średnio u psa, kota i konia) po podaniu Per Os wynosi 45 minut, po podaniu sub kju wynosi 20 minut.
Peptydyna najdłużej działa
inizia ad imparare
u konia działa 1-6 godzin
PEPTYDYNA wykazuje działanie antyspastyczne
inizia ad imparare
- nadaje się do zwalczania
PEPTYDYNA U konia nie podawać
inizia ad imparare
doustnie, po podaniu IM zaczyna działać po 30 min.
FENTANYL siła działanie
inizia ad imparare
morfina x 100
w weterynarii wykorzystywany w postaci plastrów (transdermalnych) do zwalczania bólów pooperacyjnych oraz do neuroleptanalgezji z fluanizonem lub droperidolem
FENTANYL innego zastosowania nie ma niż
inizia ad imparare
przeciwbólowe transdermalnie
i nie poleca się ze względu na zbyt silne działanie.
BUPRENORFINA i jej działanie receptorowe ogólnie
inizia ad imparare
butorfanol jest - agonistą o właściwościach antagonistycznych
BUPRENORFINA jako agonisto-antagonista
inizia ad imparare
częściowy agonista receptorów mi opioidowych, - antagonista receptorów kappa)
BUPRENORFINA - siła działania
inizia ad imparare
40 x morfina + długotrwałe działanie
BUPRENORFINA - efekty uboczne
inizia ad imparare
występują, ale są mniej wyrażona niż w przypadku morfiny
BUPRENORFINA efekt przeciw bólowy
inizia ad imparare
rozwija się bardzo wolno nawet po podaniu dożylnym (około 15minut!) i trwa długo (uwaga na toksyczność przy podawaniu następnych dawek)
BUPRENORFINA - odrwacalnośćć efektu działania
inizia ad imparare
tylko częściowo odwracany przez NALOKSON
BUPRENORFINA - w przypadku przedawkowania można zastosować
inizia ad imparare
DOKSAPRAM
BUPRENORFINA jest metabolizowana
inizia ad imparare
w wątrobie
stosować ostrożnie u zwierząt z zaburzeniami funkcji wątroby głównie choroby dróg żółciowych (podnosi ciśnienie w drogach żółciowych)
BUPRENORFINA stosowana u
inizia ad imparare
kotów, psów i koni
BUPRENORFINA - Koń - tylko przy
inizia ad imparare
neuroleptoanalgezji z acepromazyną lub ksylazyną
PENTAZOCYNA
inizia ad imparare
- agonista o właściwościach antagonistycznych
PENTAZOCYNA jako agonisto antagonista
inizia ad imparare
(agonista kappa-, antagonista receptorów mi opioidowych)
PENTAZOCYNA – popudzenie
inizia ad imparare
- nie powoduje pobudzenia,
PENTAZOCYNA – przewód pokarmowy
inizia ad imparare
nie wpływa na ruchliwość przewodu. pokarmowego
PENTAZOCYNA – ośrodek wymiotny
inizia ad imparare
nie doprowadza do wymiotów,
PENTAZOCYNA – układ oddechowy
inizia ad imparare
- depresja układu oddechowego jest mniejsza niż w przypadku morfiny
PENTAZOCYNA Pies
inizia ad imparare
- stosowana do zwalczania silnych bólów mięśniowych i trzewnych,
PENTAZOCYNA kolka
inizia ad imparare
można stosować przy kolce (ale nie u koni)
PENTAZOCYNA - premedykacja
inizia ad imparare
nie stosować w premedykacji
PENTAZOCYNA często polecana w bólach pooperacyjnych na oku
inizia ad imparare
bólach pooperacyjnych na oku
PENTAZOCYNA Kot -
inizia ad imparare
nie powinna być używana u kotów
PENTAZOCYNA – Kot – nie powinna być stosowana bo
inizia ad imparare
metabolizm polega na glukuronidacji, - może prowadzić do apatii
PENTAZOCYNA Koń
inizia ad imparare
- stosowana do zwalczania silnych bólów mięśniowych, raczej nie stosować do zwalczania kolki (w przeciwieństwie do psów).
PENTAZOCYNA - Koń. przy wysokich dawkach efekty uboczne
inizia ad imparare
drżenia mięśniowe, zaburzenia koordynacji, konwulsje, nadwrażliwość na dźwięk.
BUTORFANOL działanie receptorowe
inizia ad imparare
– agonista o właściwościach antagonistycznych BUTORFANOL agonisto antagonista
BUTORFANOL siła działania
inizia ad imparare
4-7 x silniejszy niż morfina + 1/40 siły naloksonu
BUTORFANOL efekty uboczne
inizia ad imparare
niewielkie - nie powoduje depresji oddychania, ale podnosi próg wrażliwości OUN na CO2
BUTORFANOL histamina
inizia ad imparare
nie uwalnia histaminy u psa
BUTORFANOL - działanie na serce
inizia ad imparare
minimalny efekt działania na serce (może wywoływać bradykardię poprzez działanie parasympatykotoniczne oraz niewielki spadek ciśnienia krwi
BUTORFANOL w wysokich dawkach może prowadzić do
inizia ad imparare
ekscytacji,
BUTORFANOL stosowany
inizia ad imparare
przeciw kaszlowo, przeciw bólowo w przygotowaniu do narkozy
BUTORFANOL nie powinien być stosowany
inizia ad imparare
u psów z uszkodzeniami wątroby,
BUTORFANOL problematyczne stosowanie u
inizia ad imparare
psów zarobaczonych
ETORFINA siła działania
inizia ad imparare
10 tys. razy silniejsza od morfiny
ETORFINA stosowana do
inizia ad imparare
immobilizacji zwierząt
ETORFINA - nie wolno stosować jeśli
inizia ad imparare
jeśli nie dysponuje się odtrutką czyli diprenorfiną
ETORFINA czas działania
inizia ad imparare
około 30-60 min
ETORFINA działa
inizia ad imparare
immobilizująco, uspokajająco i przeciwbólowo
ETORFINA można stosować u zwierząt
inizia ad imparare
zmiennocieplnych - wyższe dawki

Opoidy

Mechanizm działania opoidów został wyjaśniony w fiszkach, z rozróżnieniem na poszczególne lekarstwa. Jest to wiedza konieczna dla studentów medycyny, weterynarii czy farmakologii, ale przydatna również dla osób zażywających leki opoidowe lub podających je swoim czworonożnym pupilom.

Mechanizm działania opoidów

Najważniejsze informacje na temat leków opioidowych znajdziemy w poniższym zestawie. Dzięki fiszkom studenci medycyny czy weterynarii w prosty i skuteczny sposób będą mogli przyswoić sobie wiedzę na temat opoidów.

Dawkowanie i działania

W zestawie, oprócz definicji leków opoidowych znajdziemy także wskazania dotyczące ich użycia: działanie morfiny, czas działania kodeiny, a także bardzo przydatne sposoby odtrutki na opoidy. Z pewnością nie zastąpi to nam wizyty u lekarza, ale zapewni podstawową wiedzę na temat opoidów.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.