orchidelirium how a modern-day 4

 0    23 schede    grzegorzswierczynski
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
zewnętrzna krawędź zamkniętego obszaru
inizia ad imparare
the outer edge of an enclosed area
obwód
inizia ad imparare
perimeter
złamanie prawa lub zasady
inizia ad imparare
the breaking of a law or rule
żółtawo-biała kość
inizia ad imparare
the yellowish-white bone
z którego zrobione są kiełki słonia
inizia ad imparare
an elephant's tusk are made of
kość słoniowa
inizia ad imparare
ivory
niedozwolone przez prawo lub zasady
inizia ad imparare
not allowed by the law or rules
nielegalny
inizia ad imparare
illicit
bardzo różne od siebie
inizia ad imparare
very different form each other
uważane za bardzo ważne lub cenne
inizia ad imparare
considered to be very important or valuable
uczucie bycia czymś bardzo zainteresowanym
inizia ad imparare
the feeling of being very interested in something
przysmak
inizia ad imparare
delicacy
wymarły
inizia ad imparare
extinct
szerzący się
inizia ad imparare
rampant
ponownie wprowadzone
inizia ad imparare
reintroduced
plotki
inizia ad imparare
rumours
handel
inizia ad imparare
trade
nielegalny handel
inizia ad imparare
trafficking
nieoficjalne informacje
inizia ad imparare
unofficial information
czynności polegające na kupowaniu lub sprzedawaniu czegoś
inizia ad imparare
the activities of buying or selling something
istniejące, wydarzające się lub rozprzestrzeniające się w niekontrolowany sposób
inizia ad imparare
existing, happening or spreading in an uncontrolled way
już nie istnieje
inizia ad imparare
no longer exist
rzadki lub drogi rodzaj jedzenia
inizia ad imparare
a rare or expensive type of food

Devi essere accedere per pubblicare un commento.