Pani Agata - Senses

 0    35 schede    braveagatabator
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
jellyfish
inizia ad imparare
meduza
to see
I can't see her.
inizia ad imparare
widzieć
Nie widzę jej.
to hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.
inizia ad imparare
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
to smell
This rose smells amazing.
inizia ad imparare
wąchać
Ta róża pachnie niesamowicie.
to taste
This meat tastes delicious.
inizia ad imparare
smakować
To mięso jest pyszne.
to touch
Do not touch the exhibits!
inizia ad imparare
dotykać
Nie dotykać eksponatów!
diver
inizia ad imparare
nurek
to dive
I like diving in cold water.
inizia ad imparare
nurkować
Lubię nurkować w zimnej wodzie.
smooth
Silk is a very smooth fabric.
inizia ad imparare
gładki
Jedwab to bardzo gładka tkanina.
rough
Why are you being so rough?
inizia ad imparare
szorstki
Dlaczego zachowujesz się tak szorstko?
beautiful
You're such a beautiful girl.
inizia ad imparare
piękny
Jesteś taką piękną dziewczyną.
ugly
He's so ugly.
inizia ad imparare
brzydki
On jest taki brzydki.
sticky
I was sticky with sweat after the marathon.
inizia ad imparare
lepki
Po maratonie byłam lepka od potu.
hard
It's hard to say goodbye.
inizia ad imparare
twardy
Trudno jest się pożegnać.
soft
My new blanket is so soft!
inizia ad imparare
miękki
Mój nowy kocyk jest taki miękki!
terrible
It was a terrible accident.
inizia ad imparare
okropny
To był straszny wypadek.
delicious
This pizza is delicious.
inizia ad imparare
pyszny
Ta pizza jest pyszna.
quiet
Can't you be quiet even for a second?
inizia ad imparare
cichy
Nie możesz być cicho nawet przez sekundę?
loud
Turn off that loud music, I'm trying to study!
inizia ad imparare
głośny
Wyłącz tę głośną muzykę, próbuję się uczyć!
sight
I have very good sight.
inizia ad imparare
wzrok
Mam bardzo dobry wzrok.
hearing
inizia ad imparare
słuch
peacock
inizia ad imparare
paw
turkey
inizia ad imparare
indyk
sour
I like sour candy.
inizia ad imparare
kwaśny
Lubię kwaśne cukierki.
spicy
Mexican food is very spicy.
inizia ad imparare
ostry
Kuchnia meksykańska jest bardzo pikantna.
bitter
inizia ad imparare
gorzki
salty
inizia ad imparare
słony
bland
This dish is bland.
inizia ad imparare
mdły
To danie jest mdłe.
awful
That food smells awful.
inizia ad imparare
okropny
To jedzenie pachnie wstrętnie.
ill
inizia ad imparare
chory
tired
Mark is so tired. He keeps on falling asleep.
inizia ad imparare
zmęczony
Marek jest zmęczony. Co chwilę zasypia.
wet
The ground is still wet after the rain.
inizia ad imparare
mokry
Ziemia ciągle jeszcze jest mokra po deszczu.
modern
Poland's most well-known modern composer is Henryk Gorecki.
inizia ad imparare
nowoczesny
Najbardziej znanym współczesnym kompozytorem polskim jest Henryk Górecki.
yesterday
Yesterday I quit my job.
inizia ad imparare
wczoraj
Wczoraj rzuciłem swoją prace.
whiskers
Whiskers are an attribute of cats.
inizia ad imparare
wąsy
Wąsy są atrybutem kotów.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.