panstwo i spoleczenstwo

 0    49 schede    magdakirejczyk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Mieć prawo do głosowania
inizia ad imparare
be eligible
Gabinet rząd
inizia ad imparare
Cabinet
Prowadzić kampanię Wyborczą
inizia ad imparare
campaign
Gospodarka kapitalistyczna
inizia ad imparare
capitalistic economy
Oddać głos
inizia ad imparare
cast a vote
Izba parlamentu
inizia ad imparare
chamber
Wprowadzić nową politykę
inizia ad imparare
come up with a policy
Reżim komunistyczny
inizia ad imparare
Communist regime
Prawa konstytucyjne
inizia ad imparare
Constitutional rights
Debatować
inizia ad imparare
Debate
Demokratyczne państwo
inizia ad imparare
Democratic country
Federacja
inizia ad imparare
Federation
Stworzyć koalicję
inizia ad imparare
form a coalition
Wybory powszechne
inizia ad imparare
general election
Dojść do władzy
inizia ad imparare
Get into power
Zorganizować konferencję prasową
inizia ad imparare
give a press conference
Rządzić krajem
inizia ad imparare
Govern the country
Głowa państwa
inizia ad imparare
Head of State
Izba Gmin
inizia ad imparare
House of Commons
Izba Lordów
inizia ad imparare
House of Lords
Izby kongresu
inizia ad imparare
houses of Congress
Poseł posłanka
inizia ad imparare
Member of parliament
Hymn narodowy
inizia ad imparare
National anthem
Parlament
inizia ad imparare
Parliament
Demokracja Parlamentarna
inizia ad imparare
Parliamentary democracy
Ustanowić prawo
inizia ad imparare
pass a law
Partia polityczna
inizia ad imparare
political party
Skandal polityczny
inizia ad imparare
Political scandal
Polityk
inizia ad imparare
Politician
Lokal wyborczy
inizia ad imparare
Polling station
Prezydent
inizia ad imparare
President
Wybory prezydenckie
inizia ad imparare
Presidential election
Premier
inizia ad imparare
Prime minister
Ponownie kogoś wybrać
inizia ad imparare
re-elect sb
Senat
inizia ad imparare
Senate
Pełnić cztero letnią kadencję
inizia ad imparare
To serve a four-year term
Poglądy socjalistyczna
inizia ad imparare
Socialist views
Kandydować w wyborach
inizia ad imparare
stand for an election
Demokraci
inizia ad imparare
Democrats
Republikanie
inizia ad imparare
the Republicans
Głosować na kogoś
inizia ad imparare
Vote for sb
Wygrać wybory
inizia ad imparare
Win an election
Urzędnik
inizia ad imparare
civil servant
Okręg wybroczy
inizia ad imparare
constituency
Elektorat
inizia ad imparare
Electorate
Burmistrz
inizia ad imparare
Mayor
Ubiegać się o urząd
inizia ad imparare
run for office
Rzecznik prasowy partii
inizia ad imparare
spin doctor
Ubiegać się o urząd Pozycje w wyborach
inizia ad imparare
stand for an election

Devi essere accedere per pubblicare un commento.