password 2 wordlist 8

 0    134 schede    Manca
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
arystokracja
inizia ad imparare
aristocracy
gabinet
inizia ad imparare
cabinet
lord kanclerz
inizia ad imparare
Chancellor
obywatel
inizia ad imparare
a citizen
urzędnik służby cywilnej
inizia ad imparare
civil servant
koalicja
inizia ad imparare
coalition
Partia Konserwatywna
inizia ad imparare
Conservatives
okręg wyborczy
inizia ad imparare
a constituency
konstytucja
inizia ad imparare
a constitution
elektorat
inizia ad imparare
electorate
izby parlamentu
inizia ad imparare
house of parliament
Partia Pracy
inizia ad imparare
Labour Party
Partia Liberalnych Demokratów
inizia ad imparare
Liberal Democrats
manifest
inizia ad imparare
manifesto
poseł
inizia ad imparare
Member of Parliament
minister
inizia ad imparare
minister, secretary
mniejszość
inizia ad imparare
a minority
monarchia
inizia ad imparare
a monarchy
opozycja
inizia ad imparare
opposition
partia
inizia ad imparare
a party
polityka
inizia ad imparare
policy
polityk
inizia ad imparare
a politician
polityka
inizia ad imparare
politics
prezydent
inizia ad imparare
president
premier
inizia ad imparare
prime minister
referendum
inizia ad imparare
a referendum
republika
inizia ad imparare
a republic
republikański
inizia ad imparare
Republican
kadencja
inizia ad imparare
term of office
brać udział w wyborach, głosować
inizia ad imparare
vote in an elections
organizować wybory powszechne
inizia ad imparare
organize a general election
ubiegać się o drugą kadencję
inizia ad imparare
stand for re-election
formować rząd
inizia ad imparare
form a government
sprawować urząd
inizia ad imparare
serve a term of office
uchwalać ustawę
inizia ad imparare
pass a law
obradować w jakiejś sprawie
inizia ad imparare
debate an issue
aprobować coś
inizia ad imparare
approve of sth
winić kogoś za coś
inizia ad imparare
blame sb for sth
liczyć na kogoś
inizia ad imparare
to count on somebody
powstrzymywać kogoś przed zrobieniem czegoś
inizia ad imparare
prevent sb from doing something
protestować przeciwko czemuś
inizia ad imparare
protest against something
karać kogoś
inizia ad imparare
punish sb for sth
prowadzić do czegoś
inizia ad imparare
result in sth
martwić się czymś
inizia ad imparare
worry about something
zostać obciążonym
inizia ad imparare
be charged for
informować
inizia ad imparare
to inform
wchodzić
inizia ad imparare
enter
przeznaczyć coś na coś
inizia ad imparare
allow something for something
proponowana ustawa
inizia ad imparare
proposed legislation
być w stanie wojny
inizia ad imparare
be at war
zdradzać
inizia ad imparare
betray
bomba
inizia ad imparare
bomb
wybuchać
inizia ad imparare
break out
cywil
inizia ad imparare
civilian
wróg
inizia ad imparare
an enemy
eksplodować
inizia ad imparare
explode
ekstremista
inizia ad imparare
extremist
niewinny
inizia ad imparare
innocent
pogodzić się
inizia ad imparare
make peace
przezwyciężyć problem
inizia ad imparare
overcome a problem
spokojny
inizia ad imparare
peaceful
uchodźca
inizia ad imparare
a refugee
szanować prawa człowieka
inizia ad imparare
respect human rights
żołnierz
inizia ad imparare
a soldier
napięcie
inizia ad imparare
tension
pełen przemocy
inizia ad imparare
violent
atakować
inizia ad imparare
to attack
kosztować
inizia ad imparare
to cost
kosztować życie
inizia ad imparare
cost lives
walczyć
inizia ad imparare
to fight
najeżdżać jakieś miejsce /kraj
inizia ad imparare
invade a place / country
zajmować umysł / terytorium
inizia ad imparare
occupy the mind / territory
poddawać się
inizia ad imparare
surrender
doroczny
inizia ad imparare
annual
anonimowy
inizia ad imparare
anonymous
władze
inizia ad imparare
authorities
być wbrew prawu
inizia ad imparare
be against the law
odczuwać ulgę
inizia ad imparare
be relieved
odczuwać pokusę
inizia ad imparare
be tempted
odważny
inizia ad imparare
brave
łamać zasady
inizia ad imparare
break the rules
ściągać
inizia ad imparare
to cheat
obywatelstwo
inizia ad imparare
a citizenship
edukacja obywatelska
inizia ad imparare
Citizenship education
wchodzić w życie
inizia ad imparare
come into effect
pokrzepiony
inizia ad imparare
comforted
czyn społeczny
inizia ad imparare
community project
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
rada
inizia ad imparare
council
obrona
inizia ad imparare
defense
hala odlotów
inizia ad imparare
Departure lounge
dopalacze, środki dopingujące
inizia ad imparare
designer drugs
wybierać
inizia ad imparare
elect
polowanie na lisy
inizia ad imparare
fox hunting
dostawać mandat
inizia ad imparare
get a fine
robić wszystko, co w czyjejś mocy, żeby coś osiągnąć
inizia ad imparare
go out of your way to do sth
rozprzestrzeniać się szybko w internecie
inizia ad imparare
go viral
artysta street art
inizia ad imparare
graffiti artist
obraźliwe e-maile
inizia ad imparare
hate mail
rozdzierający serce
inizia ad imparare
heartbreaking
ojczyzna
inizia ad imparare
homeland
kradzież tożsamości
inizia ad imparare
identity fraud
ingerować
inizia ad imparare
interfere
nadążać za kimś
inizia ad imparare
keep up with sb
prowadzić do uzależnienia
inizia ad imparare
lead to addiction
legalne używki
inizia ad imparare
legal highs
licencja
inizia ad imparare
licence
obniżać dozwoloną prędkość
inizia ad imparare
lower speed limit
delegalizować
inizia ad imparare
make illegal
środki
inizia ad imparare
measures
nieszczęśliwy
inizia ad imparare
miserable
kierowca
inizia ad imparare
motorist
naiwny
inizia ad imparare
naive
przestępca
inizia ad imparare
offender
petycja
inizia ad imparare
petition
własność publiczna
inizia ad imparare
Public property
czysty
inizia ad imparare
pure
zniechęcać kogoś
inizia ad imparare
put sb off
narkotyki używane okazjonalnie
inizia ad imparare
recreational drugs
próba
inizia ad imparare
rehersal
donosić na kogoś
inizia ad imparare
report sb
reprezentować
inizia ad imparare
represent
absurdalny
inizia ad imparare
ridiculous
rodzina królewska
inizia ad imparare
royal family
zasady i nakazy
inizia ad imparare
rules and regulations
alarm bezpieczeństwa
inizia ad imparare
security alert
bezsensowny
inizia ad imparare
senseless
osiedlić się
inizia ad imparare
settle
fotoradar
inizia ad imparare
speed camera
zbyt szybki ruch uliczny
inizia ad imparare
speeding traffic
latarnia uliczna
inizia ad imparare
streetlight
odcinek drogi
inizia ad imparare
stretch of road
podatnik
inizia ad imparare
taxpayer
terroryzm
inizia ad imparare
terrorism

Devi essere accedere per pubblicare un commento.