PATOFIZJO zapalenia 2 patofizjologia krwi

 0    32 schede    finchisan
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
podaj skutki hipowolemii i wynikającego z niej zagęszczenia krwi
inizia ad imparare
->niższe BP->zapaść. ->wzrost lepkości->utrudnienie pracy serca, wzrost krzepliwości
podaj skutki hiperwolemii i wynikającego z niej rozcieńczenia krwi
inizia ad imparare
->wzrost BP->obciążenie serca, miażdżyca, obrzęki.->obn. Ht->mniejszy transport O2, hipoksja
podaj skutki hiperproteinemii
inizia ad imparare
1. wzrost lepk->wzr. obc. serca, nadkrzepliwość 2. wzrost buforowania 3. zmiana równow. między fr. wolną/zw
zab. Na i K (hipo lub hiper) wpływają na jakie 2 rzeczy?
inizia ad imparare
przewodnictwo nerwowe, kurczliwość mięśni
zaburzenia Ca wpływają na jakie rzeczy, funkcje organizmu?
inizia ad imparare
uwapnienie kości, aktywność kom, ektopowe uwapnienie->zwapnienie tk
anemie na tle genetycznym to?
inizia ad imparare
sierpowata, talasemia
jady węży, stawonogów pow jaką anemie?
inizia ad imparare
hemolityczna
zab. immunologiczne dają 2 rzeczy: jedna z erytro druga z wbc?
inizia ad imparare
hemoliza+nadczynność makrofagów śledzionowych
grupy schorzeń zmn.żywotność erytro
inizia ad imparare
gen. anemie, toksyny hemol, zab. immuno, infekcje np. malaria
zespół hemolityczno-mocznicowy to skutek jakiej patologii we krwi która uszk. nerki?
inizia ad imparare
hemolizy
przewl. niewyd. odd. pow. jaki problem z erytro?
inizia ad imparare
nadmierna prod. w szpiku
objawy wieńcowe i nadciśnienie to skutek wzr. czy zmn. rbc?
inizia ad imparare
wzrostu liczby
podaj grupy przyczyn neutrofilii
inizia ad imparare
zap, zab. metaboliczne, zab. dokrewne, ciąża, jatrogenne, nowotwór
podaj zab. metaboliczne wyw. neutrofilie
inizia ad imparare
kwasica, mocznica, dna
podaj zaburzenia dokrewne skutkujące neutrofilią
inizia ad imparare
nadczynność tarczycy, nadmiar gks
podaj grupy schorzeń które skutkują neutropenią
inizia ad imparare
obn, prod, zab. prod, nadmierna destrukcja, sekwestracja w śledź, nadmierna marginacja
podaj przykłady zaburzonej produkcji neutro ->neutropenia
inizia ad imparare
anemia megalo, zespoły mielodysplastyczne, zwłóknienie szpiku
podaj przykłady nadmiernej destrukcji neutro pow neutropenię
inizia ad imparare
autoimmunizacja: toczeń, RZS, zespół Felty'ego
podaj grupy zaburzeń czynności neutrofili
inizia ad imparare
dziedziczne zab. jakiejś fcji, chroniczna ch. ziarniniakowa, dziedziczny nied. mieloperox, Chediak-Higashi
jak chroniczna chor. ziarniniakowa pow zab fcji neutrofili?
inizia ad imparare
defekt wybuchu tlenowego
co to zespół Chediaka-Higashi'ego który wyw. zab. fcji neutrofili?
inizia ad imparare
defekt błon lizosomów->obn. zdolność jedzenia bakterii
co robią eozynofile gdy jest masywna i ciągła aktywacja?
inizia ad imparare
uszkadzają tk->zapalenie i uszk. narządów
przyczyny eozynofilii, poza alergią i pasożytami xd
inizia ad imparare
kolagenozy (guzkowe zap. tętnic, zap. skórno-mięśniowe), zespół Churg-Straussa
co to zespół Churg-Straussa który wywołuje eozynofilie?
inizia ad imparare
nekroza małych i średnich naczyń i zajęcie serca
wymień zespoły hipereozynofilowe=HES
inizia ad imparare
nowotwory mieloidalne/limfoidalne, przewl. białaczka, L-HES, idiopatyczny zespół hipereozy, hipereozy ogr do narządów
podaj przyczyny bazofilii inne niż alergia, autoimmuno, rzs, wrzodziejące, infekcje
inizia ad imparare
nowotwory, obrzęk śluzowaty, estrogeny
co to histiocytoza?
inizia ad imparare
nadmiar makrofagów tkankowych
Erdheim-Chester i Rosai-Dorfman to przykłady czego?
inizia ad imparare
histiocytoz
histiocytoza z kom. Langerhansa- podaj 3 manifestacje w zal. od lokalizacji
inizia ad imparare
ziarniniak kwasochłonny, choroba Hand-Schullera-Christiana, choroba Letterera-Siwe
co to histiocytoza z Langerhansa?
inizia ad imparare
rozrost dendrytycznych przez nadmierną stymulację od immuno
co to HLH?
inizia ad imparare
hemofagocytarna limfohistiocytoza
w HLH, nasilona fagocytoza erytro, neutro i płytek powoduje co?
inizia ad imparare
anemia, zaburzenia odporności, zaburzenia krzepnięcia

Devi essere accedere per pubblicare un commento.