Patomorfologia SEMESTR II ćw 1 (ukł oddechowy)

 0    99 schede    erka22
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
epistaxis
inizia ad imparare
krwotok z nosa
rhinitis
inizia ad imparare
zapalenie błony śluzowej nosa
fibroma juvenile
inizia ad imparare
włókniak młodzieńczy
sinusitis
inizia ad imparare
zapalenie zatok
oedema laryngis
inizia ad imparare
obrzęk krtani
laryngitis
inizia ad imparare
zapalenie krtani
laryngitis diphteritica
inizia ad imparare
błonicze zapalenie krtani
pachydermia laryngis
inizia ad imparare
skórzastość krtani
tuberculosis laryngis
inizia ad imparare
gruźlica krtani
polypus laryngis
inizia ad imparare
polip krtani
papilloma planoepitheliale laryngis
inizia ad imparare
brodawczak płaskonabłonkowy krtani
papillomatosis laryngis
inizia ad imparare
brodawczakowaść krtani
carcinoma laryngis
inizia ad imparare
rak krtani
carcinoma laryngis supraglotticum
inizia ad imparare
rak krtani nadgłośniowy
carcinoma laryngis infraglotticum
inizia ad imparare
rak krtani podgłosniowy
tracheobronchitis
inizia ad imparare
zapalenie tchawicy i oskrzeli
bronchitis
inizia ad imparare
zapalenie oskrzeli
bronchitis acuta
inizia ad imparare
ostre zapalenie oskrzeli
bronchitis asthmatica
inizia ad imparare
zapalenie oskrzeli w dychawicy oskrzelowej
asthma bronchiale
inizia ad imparare
dychawica oskrzeli
bronchiectases
inizia ad imparare
rozstrzenie oskrzeli
bronchiectases sacciformes
inizia ad imparare
rozstrzenie oskrzeli workowate.
bronchiectases cylindriformes
inizia ad imparare
rozstrzenie cylindryczne
emphysema pulmonum
inizia ad imparare
rozedma płuc
emphysema pulmonum primaria/essentiale
inizia ad imparare
rozedma płuc pierwotna /samoistna/
emphysema pulmonum senile
inizia ad imparare
starcza rozedma płuc
emphysema pulmonum vicariens
inizia ad imparare
zastępcza rozedma płuc
emphysema pulmonum interstitiale
inizia ad imparare
śródmiąższowa rozedma płuc
emphysema pulmonum bullosum
inizia ad imparare
rozedma pęcherzowa płuc
emphysema mediastinale
inizia ad imparare
rozedma śródpiersiowa płuc
atelectasis pulmonum
inizia ad imparare
niedodma płuc
atelectasis pulmonum ex obturatione
inizia ad imparare
niedodma płuc z zatkania
atelectasis pulmonum e compresione
inizia ad imparare
niedodma płuc z ucisku
atelectasis pulmonum e resorptione
inizia ad imparare
niedodma płuc resorpcyjna
atelectasis pulmonum neonatorum (foetalis)
inizia ad imparare
niedodma płuc noworodków (płodowa)
pneumoconiosis
inizia ad imparare
pylica płuc
pneumoconioses non organicae
inizia ad imparare
pylice nieorganiczne
anthracosis
inizia ad imparare
pylica węglowa
silicosis
inizia ad imparare
pylica krzemowa
asbestosis
inizia ad imparare
pylica azbestowa
berylliosis
inizia ad imparare
pylica berylowa
pneumoconioses organicae
inizia ad imparare
pylice organiczne
bysinosis
inizia ad imparare
pylica bawełniana
pulmo agricolae (ang.: farmer’s lung)
inizia ad imparare
płuco rolnika
tabacosis
inizia ad imparare
pylica tytoniowa
alveolitis allergica
inizia ad imparare
alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
embolia arteriae pulmonalis
inizia ad imparare
zator tętnicy płucnej,
infarctus haemorrhgicus (ruber) pulmonis
inizia ad imparare
zawał krwotoczny (czerwony) płuc
oedema pulmonum
inizia ad imparare
obrzęk płuc
oedema pulmonum venostaticum
inizia ad imparare
zastoinowy obrzęk płuc
oedema pulmonum inflammatorium
inizia ad imparare
zapalny obrzęk płuc
oedema pulmonum toxicum
inizia ad imparare
toksyczny obrzęk płuc
oedema pulmonum neurogenes
inizia ad imparare
obrzęk pochodzenia neurogennego
shock lung
inizia ad imparare
płuco wstrząsowe
blocus alveolo-capillaris
inizia ad imparare
blok pęcherzykowo-włośniczkowy
membranae hyalineae
inizia ad imparare
błony szkliste
Pneumonia
inizia ad imparare
zapalenie pluc
pneumonia lobaris seu crouposa seu pleuropneumonia
inizia ad imparare
płatowe lub krupowe zapalenie płuc
pneumonia lobularis seu bronchopneumonia
inizia ad imparare
zapalenie płacikowe płuc lub odoskrzelowe zapalenie płuc
bronchopneumonia hypostatica
inizia ad imparare
opadowe zapalenie płuc
bronchopneumonia aspiratoria
inizia ad imparare
zachłystowe zapalenie płuc
bronchopneumonia lipoidica
inizia ad imparare
lipidowe zapalenie płuc
abscessus pulmonis
inizia ad imparare
ropień płuca
gangraena pulmonis
inizia ad imparare
zgorzel płuc
pneumonia interstitialis seu pneumonitis
inizia ad imparare
zapalenie płuc śródmiąższowe
pneumonia virusalis
inizia ad imparare
wirusowe zapalenie płuc
pneumonia pneumocystica /plasmocellularis
inizia ad imparare
zapalenie pneumocystozowe płuc /plazmatycznokomórkowe/
fibrosis pulmonum
inizia ad imparare
zwłóknienie płuc
fibrosis pulmonum post pneumoniam seu camificatio pulmonum
inizia ad imparare
zwłóknienie pozapalne lub zmięsowacenie płuc
collagenoses pulmonales
inizia ad imparare
kolagenozy płucne
syndroma Hamman-Rich
inizia ad imparare
zespół Hammana-Richa
fibrosis pulmonum post chemiotherapiam
inizia ad imparare
włóknienie po chemioterapii
fibrosis pulmonum post irradiationem
inizia ad imparare
włóknienie popromienne
fibrosis pulmonum post tuberculosim
inizia ad imparare
włóknienie pogruźlicze
sarcoidosis pulmonum
inizia ad imparare
sarkoidoza płuc
fibrosis pulmonis cystica (faveoformis) (ang.: honeycomb lung)
inizia ad imparare
włoknienie płuca torbielowate (płuco typu plastra miodu)
tuberculosis pulmomum
inizia ad imparare
gruźlica płuc
pneumonia alba
inizia ad imparare
białe zapalenia płuc
gumma pulmonis
inizia ad imparare
kilak płuca
mycosis pulmonum
inizia ad imparare
grzybica płuc
mycoma
inizia ad imparare
grzybiczak
aspergillosis pulmonum
inizia ad imparare
grzybica kropidlakowa płuc
actinomycosis pulmonum
inizia ad imparare
promienica płuc
candidiasis pulmonum
inizia ad imparare
bielnica płuc
tumor Pancoast /infiltratio apicis pulmonis
inizia ad imparare
guz Pancoasta /guz szczytu płuca/
pneumothorax
inizia ad imparare
odma opłucnowa
pneumothorax spontaneus
inizia ad imparare
samoistna odma opłucnej
hydrothorax
inizia ad imparare
puchlina opłucnej
pleuritis
inizia ad imparare
zapalenie opłucnej
pleuritis primaria
inizia ad imparare
zapalenie opłucnej pierwotne
pleuritis secundaria
inizia ad imparare
zapalenie opłucnej wtórne
synechiae cavi pleurae
inizia ad imparare
zrosty jamy opłucnej
synechiae taeniaeformes
inizia ad imparare
zrosty taśmowate
synechiae planiformes
inizia ad imparare
zrosty płaszczyznowe
mesothelioma pleurae
inizia ad imparare
międzybłoniak opłucnej
mesothelioma pleuare diffusum
inizia ad imparare
międzybłoniak opłucnej rozlany
mesothelioma pleuare circumscriptum
inizia ad imparare
międzybłoniak opłucnej ograniczony
tumores mediastini
inizia ad imparare
guzy śródpiersia
thymoma
inizia ad imparare
grasiczak

Devi essere accedere per pubblicare un commento.