people at work, work and money, general, looking for a job, skills and qualities

 0    178 schede    kingaplewinska5
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dyrektor zarządzający
inizia ad imparare
Chief Executive Officer
współpracownik
inizia ad imparare
co-worker
kolega z pracy
inizia ad imparare
a colleague
dyrektor finansowy
inizia ad imparare
finance director
stażysta
inizia ad imparare
intern
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
inizia ad imparare
interviewer
bezpośredni przełożony
inizia ad imparare
line manager
zarząd
inizia ad imparare
management
dyrektor zarządzający
inizia ad imparare
managing director
asystent
inizia ad imparare
personal assistant
osoba rekrutująca pracowników
inizia ad imparare
recruiter
personel
inizia ad imparare
staff
podwładny
inizia ad imparare
a subordinate
zwierzchnik
inizia ad imparare
superior
osoba w trakcie szkolenia
inizia ad imparare
trainee
premia roczna
inizia ad imparare
annual bonus
roczny dochód
inizia ad imparare
annual income
zakegła wypłata
inizia ad imparare
back pay
zasiłek na dziecko
inizia ad imparare
Child Benefit
prowizja
inizia ad imparare
commission
odsetki
inizia ad imparare
interest
na zasiłku
inizia ad imparare
on the dole
płaca
inizia ad imparare
pay
podwyżka
inizia ad imparare
pay rise
emerytura
inizia ad imparare
a pension
plan emerytalny
inizia ad imparare
pension plan
zysk
inizia ad imparare
profit
pasek wynagrodzenia
inizia ad imparare
salary slip
udziały
inizia ad imparare
shares
pensja początkowa
inizia ad imparare
starting salary
napiwek
inizia ad imparare
a tip
zasiłek dla bezrobotnych
inizia ad imparare
unemployment benefit
płaca
inizia ad imparare
wages
zatrudniać
inizia ad imparare
to employ
pracownik
inizia ad imparare
employee
pracodawca
inizia ad imparare
an employer
zatrudnienie
inizia ad imparare
employment
kontynuować pracę
inizia ad imparare
get on with your work
pracować w
inizia ad imparare
work for
miejsce pracy
inizia ad imparare
a workplace
ubiegać się o pracę
inizia ad imparare
to apply for a job
kandydat
inizia ad imparare
a candidate
wybór zawodu
inizia ad imparare
career choice
kariera zawodowa
inizia ad imparare
career in
umowa
inizia ad imparare
contract
agencja pośrednictwa pracy
inizia ad imparare
employment agency
perspektywy zatrudnienia
inizia ad imparare
employment prospects
wejść na rynek pracy
inizia ad imparare
enter the job/ labor market
urząd pracy
inizia ad imparare
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
inizia ad imparare
a job interview
oferta pracy
inizia ad imparare
job offer
posada
inizia ad imparare
position
referencje
inizia ad imparare
reference
proces rekrutacji
inizia ad imparare
recruitment process
wymagania
inizia ad imparare
expectations, requirements
zatrudnić
inizia ad imparare
take on/ hire
praca polega na
inizia ad imparare
the job involves
wakat
inizia ad imparare
vacancy
osiągnięcie
inizia ad imparare
achievement
posługiwać się biegle
inizia ad imparare
be fluent in
zaangażowany
inizia ad imparare
committed
zdolności komunikacyjne
inizia ad imparare
communication skills
kompetentny
inizia ad imparare
competent
skrupulatny
inizia ad imparare
conscientious
wydajny
inizia ad imparare
efficient
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
inizia ad imparare
experience in a field
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
inizia ad imparare
flexibility
zorientowany na cele
inizia ad imparare
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach
inizia ad imparare
highly skilled/qualified/motivated
przedsiębiorczy
inizia ad imparare
industrious
zorientowany na cele
inizia ad imparare
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach
inizia ad imparare
highly skilled/qualified/motivated
przedsiębiorczy
inizia ad imparare
industrious
doświadczenie zawodowe
inizia ad imparare
professional job experience
pełen inicjatyw
inizia ad imparare
proactive
niezawodny
inizia ad imparare
reliable
zorganizowany
inizia ad imparare
organized
umieć pracować pod presją
inizia ad imparare
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
inizia ad imparare
working knowledge of sth
kierowanie, zarządzanie
inizia ad imparare
administrative work
nadzorować
inizia ad imparare
be in charge
zajmować się czymś
inizia ad imparare
deal with
rozdzielać obowiązki
inizia ad imparare
delegate
wyjeżdżać służbowo
inizia ad imparare
go away on business
prowadzić księgowość
inizia ad imparare
keep the books
stać na czele zespołu
inizia ad imparare
lead a team
zarządzanie
inizia ad imparare
management
dotrzymywać terminów
inizia ad imparare
meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
inizia ad imparare
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś
inizia ad imparare
review sb’s performance
nadzorować
inizia ad imparare
supervise
odbierać telefony
inizia ad imparare
take calls
pracować w zespole/ samodzielnie
inizia ad imparare
work in a team / on your own
pracując dotrzymując napiętych terminów
inizia ad imparare
work to tight deadlines
prawcować w nadgodzinach
inizia ad imparare
work/do overtime
uczyć się zawodu w praktyce
inizia ad imparare
learn on the job
rozwój zawodowy
inizia ad imparare
professional development
przekwalifikować się
inizia ad imparare
retrain
szkolenie
inizia ad imparare
training course
warsztaty
inizia ad imparare
workshops
jak najszybciej
inizia ad imparare
as soon as possible
do rąk własnych
inizia ad imparare
for your eyes only
do twojej wiadomości
inizia ad imparare
for your information
awansować
inizia ad imparare
be promoted
samochód służbowy
inizia ad imparare
company car
elastyczne godziny pracy
inizia ad imparare
flexible working hours
pójść na zwolnienie
inizia ad imparare
go on leave
wynagrodzenie za czas urlopu
inizia ad imparare
holiday pay
pewność stałego zatrudnienia
inizia ad imparare
job security
urlop macierzyński/ ojcowski
inizia ad imparare
maternity / paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
inizia ad imparare
perks/ fringe benefits
perspektywy awansu
inizia ad imparare
prospects of promotion
zwolnienie lekarskie
inizia ad imparare
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
inizia ad imparare
sick pay
brać wolne
inizia ad imparare
take time/ a day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
inizia ad imparare
work-life balance
pracować na własny rachunek
inizia ad imparare
be self-employed
stworzyć własną firmę
inizia ad imparare
build up your own business
pracować jako wolny strzelec
inizia ad imparare
do freelance work
pracować dorywczo, wykonywać drobne prace
inizia ad imparare
do odd jobs
prowadzic firme
inizia ad imparare
Run Your own Business
założyć firmę
inizia ad imparare
to set up a company
pracować zdalnie z domu
inizia ad imparare
work from home
emerytura
inizia ad imparare
a retirement
złożyć wymówienie
inizia ad imparare
hand in your resignation/notice
utrata pracy
inizia ad imparare
job loss
zwolnić z pracy
inizia ad imparare
lay off/dismiss
zwolnić, zredukować
inizia ad imparare
make redundant
zwolnić się
inizia ad imparare
quit/ resign
redukcja etatów
inizia ad imparare
redundancy
przejść na emeryturę
inizia ad imparare
to retire
wyrzucić z pracy
inizia ad imparare
sack/ give the sack/ fire
dobrowolne odejście z pracy
inizia ad imparare
voluntary redundancy
tania siła robocza
inizia ad imparare
cheap labor
wyzyskiwać
inizia ad imparare
exploit
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed/jobless
koszty pracy
inizia ad imparare
labour costs
przekazywać produkcję innym firmom
inizia ad imparare
outsource
przepracowany
inizia ad imparare
overworked
strajk okupacyjny
inizia ad imparare
sit-in
bezrobotni
inizia ad imparare
unemployed
związek zawdodowy
inizia ad imparare
trade union
gruba ryba
inizia ad imparare
big fish
zakończyć pracę
inizia ad imparare
call it a day
wspinać się po szczeblach kariery
inizia ad imparare
to climb the career ladder
nauczyć się fachu
inizia ad imparare
learn the ropes
wykorzystać nieformalne kontakty
inizia ad imparare
pull a few strings
przyłożyć się
inizia ad imparare
pull your weight
biurokracja
inizia ad imparare
red tape
podejmować szybkie decyzje
inizia ad imparare
think on your feet
niezadowolony
inizia ad imparare
dissatisfied/ discontented
tuzin
inizia ad imparare
dozen
zabity deskami
inizia ad imparare
boarded up
powszechnie
inizia ad imparare
widely
poobijany
inizia ad imparare
battered
powstrzymać
inizia ad imparare
stem
brudny
inizia ad imparare
grubby
trud
inizia ad imparare
toil
skupienie w porozumieniu
inizia ad imparare
nodding in agreement
zaledwie
inizia ad imparare
mere
ciężar
inizia ad imparare
burden
kibicować
inizia ad imparare
cheer
odnośnie do tych których
inizia ad imparare
as to those on whom
sprawa
inizia ad imparare
matter
głębiej
inizia ad imparare
deeper
obecnie
inizia ad imparare
nowadays
nawet
inizia ad imparare
even
pożądany
inizia ad imparare
desirable
poród
inizia ad imparare
labour
pozbawiać
inizia ad imparare
deprive
dogodny, stojący obok
inizia ad imparare
convenient
zakładać
inizia ad imparare
assume
niepełnosprawny
inizia ad imparare
disabled
spaliny
inizia ad imparare
fumes
wolna wola
inizia ad imparare
free will
odszkodowanie
inizia ad imparare
compensation
wysiłek
inizia ad imparare
effort
Kompensacja finansowa
inizia ad imparare
financial compension

Devi essere accedere per pubblicare un commento.