People - Lidé

 0    28 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
I
I am Adam.
inizia ad imparare
Já jsem Adam.
you
Who are you?
inizia ad imparare
ty
Kdo jsi ty?
he
He is my brother.
inizia ad imparare
on
On je můj bratr.
she
Who is she?
inizia ad imparare
ona
Ona je kdo?
this
This is very interesting.
inizia ad imparare
tohle
Tohle je velmi zajímavé.
we
We are hungry.
inizia ad imparare
my
My máme hlad.
you
Where are you from?
inizia ad imparare
vy
Odkud jste vy?
they
They are our friends.
inizia ad imparare
oni
Oni jsou naši přátelé.
person
He is the only person in the world for me.
inizia ad imparare
osoba
On je pro mě jediná osoba na světě.
people
There are too many people here.
inizia ad imparare
lidé
Je tam příliš mnoho lidí.
friend
My best friend lives next door.
inizia ad imparare
kamarád
Můj nejlepší kamarád bydlí hned vedle.
wife
This is my wife - Julia.
inizia ad imparare
manželka
Tohle je moje manželka - Julia.
husband
He is my husband.
inizia ad imparare
manžel
On je můj manžel.
brother
Do you have a brother?
inizia ad imparare
bratr
Máš bratra?
sister
Where is your sister?
inizia ad imparare
sestra
Kde je tvá sestra?
child
It's just a child.
inizia ad imparare
dítě
Je to jen dítě.
son
My son is 18 years old.
inizia ad imparare
syn
Mému synovi je 18 let.
daughter
I've got two daughters as well.
inizia ad imparare
dcera
Také mám dvě dcery.
mother
My mother is a teacher.
inizia ad imparare
matka
Also: máma
Moje matka je učitelka.
mum
My mum is going to visit me next week.
inizia ad imparare
mamka
Příští týden mě přijede navštívit mamka.
father
My father works as a taxi driver.
inizia ad imparare
otec
Můj otec pracuje jako taxikář.
dad
Where's your dad?
inizia ad imparare
táta
Also: taťka
Kde je tvůj táta?
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
inizia ad imparare
přítel
Also: partner
Promiň - mám přítele.
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
inizia ad imparare
přítelkyně
Also: partnerka
Jsem tady se svou přítelkyní.
man
Do you know that man?
inizia ad imparare
muž
Znáš toho muže?
woman
This woman is married.
inizia ad imparare
žena
Ta žena je vdaná.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Oxford street?
inizia ad imparare
pan
Promiťe pane. Kde je Oxford street?
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.
inizia ad imparare
slečna
Slečna Adamsová je velmi inteligentní.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.