People - Osobe

 0    28 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
I
I am Adam.
inizia ad imparare
ja
Ja sam Adam.
you
Who are you?
inizia ad imparare
ti
Tko si ti?
he
Who is he?
inizia ad imparare
on
Tko je on?
she
She is my sister.
inizia ad imparare
ona
Ona je moja sestra.
this
This is very interesting.
inizia ad imparare
ovo
Ovo je jako zanimljivo.
we
We are hungry.
inizia ad imparare
mi
Mi smo gladni.
you
Where are you from?
inizia ad imparare
vi
Od kuda ste vi?
they
They are our friends.
inizia ad imparare
oni
Oni su naši prijatelji.
person
I'd like a table for one person.
inizia ad imparare
osoba
Željela bih stol za jednu osobu.
people
There are too many people here.
inizia ad imparare
ljudi
Ovdje ima previše ljudi.
friend
My best friend lives next door.
inizia ad imparare
prijatelj
Moj najbolji prijatelj živi vrata do.
wife
This is my wife - Julia.
inizia ad imparare
supruga
Ovo je moja supruga - Julija.
husband
He is my husband.
inizia ad imparare
suprug
On je moj suprug.
brother
Do you have a brother?
inizia ad imparare
brat
Imaš li brata?
sister
Where is your sister?
inizia ad imparare
sestra
Gdje je tvoja sestra?
child
It's just a child.
inizia ad imparare
dijete
To je samo dijete.
son
My son is 18 years old.
inizia ad imparare
sin
Moj sin ima 18 godina.
daughter
I've got two daughters as well.
inizia ad imparare
kćer
Imam i dvije kćeri.
mother
My mother is a teacher.
inizia ad imparare
majka
Moja majka je učiteljica.
mum
My mum is going to visit me next week.
inizia ad imparare
mama
Moma mama će me posjetiti idući tjedan.
father
My father works as a taxi driver.
inizia ad imparare
otac
Moj otac radi kao taksist.
dad
Where's your dad?
inizia ad imparare
tata
Gdje je tvoj tata?
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
inizia ad imparare
dečko
Oprosti - imam dečka.
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
inizia ad imparare
djevojka
Ovdje sam sa svojom djevojkom.
man
Do you know that man?
inizia ad imparare
čovjek
Poznaješ li tog čovjeka?
woman
This woman is married.
inizia ad imparare
žena
Ova žena je udana.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Oxford street?
inizia ad imparare
gospodin
Oprostite, gospodine. Gdje se nalazi Oxfordska ulica?
miss, madame
Miss Adams is very intelligent.
inizia ad imparare
gospođa
Gospođa Adams je jako inteligentna.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.