P&G Praca part 5

 0    9 schede    habam
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
cytować, pozwać
Chciałbym zacytować słowa słynnego pisarza.
inizia ad imparare
cite
I would like to cite the words of a famous writer.
gruntownie, dokładnie, całkowice
Bardzo podobał mi się występ.
inizia ad imparare
thoroughly
I thoroughly enjoyed the performance.
zawstydzony, wstydzić się
Nie masz się czego wstydzić. Wstydził się przyznać, że popełnił błąd.
inizia ad imparare
ashamed
You've got nothing to be ashamed of. He was ashamed to admit his mistake.
gruntowny, dokładny
Rząd obiecał dokładne zbadanie sprawy.
inizia ad imparare
thorough, accurate
The government has promised a thorough investigation of the matter.
Nabywać, zdobywa, przyswajać
Mówi się, że dzieci z łatwością przyswajają języki obce.
inizia ad imparare
acquire
It is said that children acquire foreign languages easily.
Nabyty
Zdobył reputację jako trudny do współpracy.
inizia ad imparare
Acquired
He has acquired a reputation for being difficult to work with.
wystarczać, zadowalać
Jeden pokój nam wystarczy.
inizia ad imparare
suffice
One room will suffice for us.
wprost przeciwnie, wręcz przeciwnie
Jesteś wegetarianinem, nieprawdaż? W ręcz przeciwnie, kocham mięso.
inizia ad imparare
on the contrary
You're a vegetarian, aren't you?" "On the contrary, I love meat.
zawierający dużo czegoś, bogaty w coś
Warzywa zawierają dużo witamin.
inizia ad imparare
rich in sth, high in sth
Vegetables are high in vitamins.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.