Phrases for Invitations

 0    10 schede    xxxxxx35
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Are you free ... [Saturday night?]
inizia ad imparare
Czy jesteś wolny ... [sobotnia noc?]
Are you doing anything... [Saturday night?]
inizia ad imparare
Czy robisz cokolwiek ... [sobotnią noc?]
Let me check my calendar.
inizia ad imparare
Pozwól mi sprawdzić mój kalendarz.
(informal) Do you wanna... [see a movie?]
inizia ad imparare
(nieformalne) Czy chcesz ... [zobaczyć film?]
(formal) Would you like to... [join me for dinner?]
inizia ad imparare
(formalne) Czy chciałbyś ... [przyłączyć się do mnie na obiad?]
I’d love to!
inizia ad imparare
Z przyjemnością!
Sounds great!
inizia ad imparare
Brzmi świetnie!
I’d love to, but I have another commitment.
inizia ad imparare
Chciałbym, ale mam inne zobowiązanie.
I don’t think I can.
inizia ad imparare
Nie sądzę, że mogę.
Maybe another time.
inizia ad imparare
Może innym razem.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.