pierwsze 500

 0    470 schede    bartekmorun
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
que
Je suis plus intelligent que toi.
inizia ad imparare
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.
est
inizia ad imparare
jest
pour
C'est un cadeau pour toi.
inizia ad imparare
dla
To prezent dla Ciebie.
qui
inizia ad imparare
który
dans
Le chat est dans la boîte.
inizia ad imparare
w
Kot jest w pudełku.
par
par la fenêtre
inizia ad imparare
przez
przez okno
plus
L'année prochaine je veux voir plus.
inizia ad imparare
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
pas
inizia ad imparare
nie
au
Je suis au travail.
inizia ad imparare
à + le
Jestem w pracy.
sur
sur la table
inizia ad imparare
na
na stole
ne
inizia ad imparare
nie
se
Il se lave chaque matin.
inizia ad imparare
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed bezokolicznikiem i czasownikiem w 3 osobie.
On się myje każdego ranka.
ce
inizia ad imparare
to
il
Qui est-il?
inizia ad imparare
on
Kim on jest?
sont
inizia ad imparare
La
inizia ad imparare
Tam
ou
nous
inizia ad imparare
u
my
avec
avec moi
inizia ad imparare
z
ze mną
son
Son nom c'est David.
inizia ad imparare
jego / jej
Jego imię to Dawid.
Il
inizia ad imparare
To
aux
inizia ad imparare
o
En
inizia ad imparare
W
cette
inizia ad imparare
to
ont
inizia ad imparare
mieć
ses
J'aime ses chaussures.
inizia ad imparare
jego / jej
Podobają mi się jej buty.
mais
Je veux, mais je ne peux pas.
inizia ad imparare
ale
Chcę, ale nie mogę.
comme
inizia ad imparare
jak
on
la maison
inizia ad imparare
ą
dom
tout
inizia ad imparare
wszystko
nous
Nous avons faim.
inizia ad imparare
my
Jesteśmy głodni.
sa
C'est sa décision.
inizia ad imparare
jego / jej
To jest jej decyzja.
Mais
inizia ad imparare
Ale
fait
inizia ad imparare
fakt
été
inizia ad imparare
lato
aussi
Tu dois visiter la cathédrale aussi.
inizia ad imparare
też
Powinieneś też zwiedzić katedrę.
leur
inizia ad imparare
ich
bien
inizia ad imparare
dobrze
peut
inizia ad imparare
może
ces
Voyez-vous ces gens à côté de nous?
inizia ad imparare
te / ci
Widzicie tych ludzi obok nas?
deux
deux vœux
inizia ad imparare
2 dwa
dwa życzenia
ans
inizia ad imparare
roku życia
encore
Nous devons nous rencontrer encore.
inizia ad imparare
znowu
Musimy znowu się spotkać.
n'est
inizia ad imparare
jest
marché
inizia ad imparare
rynek
Pour
inizia ad imparare
Dla
donc
inizia ad imparare
dlatego
cours
inizia ad imparare
Oczywiście
qu'il
inizia ad imparare
że
moins
L'exposition était moins intéressant que le concert.
inizia ad imparare
mniej
Galeria była mniej interesująca niż koncert.
sans
inizia ad imparare
bez
C'est
inizia ad imparare
Jest
Et
inizia ad imparare
I
si
S'il pleut, on ira au cinéma.
inizia ad imparare
jeśli
Jeśli będzie padać, pójdziemy do kina.
entre
entre toi et moi
inizia ad imparare
między (odnosi się do dwóch przedmiotów lub osób)
między mną a tobą
Un
inizia ad imparare
Jeden
Ce
inizia ad imparare
To
faire
Qu'est-ce que tu fais les soirs?
inizia ad imparare
robić
Co robisz wieczorami?
elle
Elle est ma sœur.
inizia ad imparare
ona
Ona jest moją siostrą.
c'est
inizia ad imparare
to
peu
Ils nous ont donné peu de temps.
inizia ad imparare
mało
Dali nam mało czasu.
vous
Vous vous intéressez à quoi?
inizia ad imparare
wy
Czym się interesujecie?
prix
inizia ad imparare
cena
On
inizia ad imparare
My
dont
inizia ad imparare
którego
lui
inizia ad imparare
to
également
inizia ad imparare
również
Dans
inizia ad imparare
W
effet
inizia ad imparare
efekt
pays
inizia ad imparare
kraj
cas
inizia ad imparare
sprawa
De
inizia ad imparare
Z
millions
inizia ad imparare
mln
Belgique
inizia ad imparare
Belgia
BEF
inizia ad imparare
BEF
mois
inizia ad imparare
miesiąc
leurs
inizia ad imparare
ich
taux
inizia ad imparare
stawka
années
inizia ad imparare
lat
temps
inizia ad imparare
czas
groupe
inizia ad imparare
grupa
ainsi
inizia ad imparare
tak więc
toujours
inizia ad imparare
zawsze
société
inizia ad imparare
spółka
depuis
inizia ad imparare
od
tous
inizia ad imparare
wszystko
soit
inizia ad imparare
czy
faut
inizia ad imparare
musi
Bruxelles
inizia ad imparare
Bruksela
fois
inizia ad imparare
czas
quelques
J'ai rencontré quelques amis.
inizia ad imparare
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
sera
inizia ad imparare
będzie
entreprises
inizia ad imparare
firmy
contre
inizia ad imparare
przed
francs
inizia ad imparare
franków
Nous
inizia ad imparare
My
Cette
inizia ad imparare
To
dernier
inizia ad imparare
ostatni
était
inizia ad imparare
było
Si
inizia ad imparare
Jeśli
s'est
inizia ad imparare
jest
chez
inizia ad imparare
w
monde
inizia ad imparare
świat
alors
J'avais faim alors je suis allé manger quelque chose.
inizia ad imparare
więc
Byłem głodny, więc poszedłem coś zjeść.
sous
sous le lit
inizia ad imparare
pod
pod łóżkiem
actions
inizia ad imparare
Zdjęcie
autres
inizia ad imparare
inny
ils
Ils sont nos amis.
inizia ad imparare
oni
Oni są naszymi przyjaciółmi.
reste
inizia ad imparare
reszta
trois
trois fois
inizia ad imparare
3 trzy
trzy razy
non
Oh, non!
inizia ad imparare
nie
O, nie!
notre
inizia ad imparare
nasz
doit
inizia ad imparare
musi
nouveau
Regarde - j'ai acheté un nouveau souvenir!
inizia ad imparare
nowy
Spójrz - kupiłem nową pamiątkę!
milliards
inizia ad imparare
miliard
avant
Je cours toujours avant le petit déjeuner.
inizia ad imparare
przed
Zawsze biegam przed śniadaniem.
exemple
inizia ad imparare
przykład
compte
inizia ad imparare
konto
belge
inizia ad imparare
Belgijski
premier
inizia ad imparare
pierwszy
nouvelle
inizia ad imparare
aktualności
Elle
inizia ad imparare
To
l'on
inizia ad imparare
jest
terme
inizia ad imparare
termin
avait
inizia ad imparare
miał
produits
inizia ad imparare
Produkty
cela
inizia ad imparare
to
d'autres
inizia ad imparare
inny
fin
inizia ad imparare
koniec
niveau
inizia ad imparare
poziom
bénéfice
inizia ad imparare
zysk
toute
inizia ad imparare
wszystko
travail
inizia ad imparare
praca
partie
inizia ad imparare
część
trop
inizia ad imparare
zbyt
hausse
inizia ad imparare
wzrost
secteur
inizia ad imparare
sektor
part
inizia ad imparare
akcji
beaucoup
Les parents ont fait beaucoup de photos.
inizia ad imparare
dużo
Rodzice zrobili dużo zdjęć.
valeur
inizia ad imparare
wartość
croissance
inizia ad imparare
wzrost
rapport
inizia ad imparare
raport
aujourd'hui
Quels sont tes projets pour aujourd'hui?
inizia ad imparare
dziś
Jakie masz plany na dziś?
année
inizia ad imparare
rok
base
inizia ad imparare
podstawa
Bourse
inizia ad imparare
Stypendium
lors
inizia ad imparare
następnie
vers
inizia ad imparare
do
souvent
inizia ad imparare
często
vie
inizia ad imparare
życie
l'entreprise
inizia ad imparare
firma
autre
inizia ad imparare
inny
peuvent
inizia ad imparare
może
bon
La nourriture est bonne.
inizia ad imparare
dobry
Jedzenie jest dobre.
surtout
inizia ad imparare
głównie
toutes
inizia ad imparare
wszystko
nombre
inizia ad imparare
liczba
fonds
inizia ad imparare
fundusze
point
inizia ad imparare
punkt
grande
inizia ad imparare
wysoki
jour
inizia ad imparare
dzień
va
inizia ad imparare
dzieje
avoir
Je n'ai pas d'argent.
inizia ad imparare
mieć
Nie mam pieniędzy.
nos
inizia ad imparare
nasz
quelque
inizia ad imparare
niektóre
place
inizia ad imparare
miejsce
grand
Cette ville est tellement grande!
inizia ad imparare
wysoki
To miasto jest takie duże.
personnes
inizia ad imparare
ludzie
plusieurs
inizia ad imparare
kilka
certains
inizia ad imparare
część
d'affaires
inizia ad imparare
Biznes
permet
inizia ad imparare
pozwala
politique
inizia ad imparare
polityka
cet
inizia ad imparare
to
chaque
inizia ad imparare
każdy
chiffre
inizia ad imparare
cyfra
pourrait
inizia ad imparare
może
devrait
inizia ad imparare
spodziewany
produit
inizia ad imparare
produkt
l'année
Bonne Année!
inizia ad imparare
rok
Szczęśliwego Nowego Roku!
Par
inizia ad imparare
Przez
rien
Dans cette ville il n'y a rien d'intéressant.
inizia ad imparare
nic
W tym mieście nie ma nic ciekawego.
mieux
inizia ad imparare
lepiej
celui
inizia ad imparare
że
qualité
inizia ad imparare
jakość
France
inizia ad imparare
Francja
Ils
inizia ad imparare
Oni
Ces
inizia ad imparare
Te
s'agit
inizia ad imparare
jest
vente
inizia ad imparare
sprzedaż
jamais
inizia ad imparare
nigdy
production
inizia ad imparare
produkcja
action
inizia ad imparare
akcja
baisse
inizia ad imparare
spadek
Avec
inizia ad imparare
Z
résultats
inizia ad imparare
Wyniki
Des
inizia ad imparare
Z
votre
J'aime bien votre famille.
inizia ad imparare
wasz / wasza
Lubię waszą rodzinę.
risque
inizia ad imparare
ryzyko
début
inizia ad imparare
początek
banque
inizia ad imparare
bank
an
inizia ad imparare
rok
voir
J'ai été au bar hier et je ne t'ai pas vu.
inizia ad imparare
widzieć
Byłem wczoraj w barze i Cię nie widziałem.
avons
inizia ad imparare
mają
qu
inizia ad imparare
że
elles
Elles sont nos cousines.
inizia ad imparare
one
One są naszymi kuzynkami.
moment
inizia ad imparare
czas
qu'on
inizia ad imparare
że
question
inizia ad imparare
problem
pouvoir
Est-ce que tu peux m'aider?
inizia ad imparare
móc
Możesz mi pomóc?
titre
inizia ad imparare
tytuł
doute
inizia ad imparare
wątpliwość
long
inizia ad imparare
długi
petit
inizia ad imparare
niski
d'ailleurs
inizia ad imparare
w każdym razie
notamment
inizia ad imparare
szczególnie
droit
inizia ad imparare
prawo
qu'elle
inizia ad imparare
ona
heures
inizia ad imparare
godzin
cependant
inizia ad imparare
jednak
service
inizia ad imparare
serwis
Etats
inizia ad imparare
Unis
qu'ils
inizia ad imparare
oni
l'action
inizia ad imparare
akcja
jours
inizia ad imparare
dni
celle
inizia ad imparare
że
demande
inizia ad imparare
Żądanie
belges
inizia ad imparare
Belgijski
ceux
inizia ad imparare
osób
services
inizia ad imparare
usługi
bonne
inizia ad imparare
dobry
seront
inizia ad imparare
będzie
économique
inizia ad imparare
oszczędny
raison
inizia ad imparare
powód
situation
inizia ad imparare
sytuacja
Depuis
inizia ad imparare
Od
entreprise
inizia ad imparare
biznes
nouvelles
inizia ad imparare
nowy
possible
inizia ad imparare
możliwy
toutefois
inizia ad imparare
Jednak
tant
inizia ad imparare
jak
nouveaux
inizia ad imparare
nowy
selon
inizia ad imparare
według
parce
inizia ad imparare
ponieważ
dit
inizia ad imparare
powiedział
seul
inizia ad imparare
tylko
sociétés
inizia ad imparare
firmy
vient
inizia ad imparare
komes
jusqu
inizia ad imparare
w górę
quatre
quatre pattes
inizia ad imparare
4 cztery
cztery łapy
marchés
inizia ad imparare
Rynki
mise
inizia ad imparare
Ustawienie
seulement
J'ai seulement 5 minutes.
inizia ad imparare
tylko
Mam tylko 5 minut.
Van
inizia ad imparare
Awangarda
semble
inizia ad imparare
wydaje
clients
inizia ad imparare
klientela
Tout
inizia ad imparare
Wszystko
Cela
inizia ad imparare
To
serait
inizia ad imparare
by
fort
inizia ad imparare
silny
frais
inizia ad imparare
świeży
lieu
inizia ad imparare
miejsce
gestion
inizia ad imparare
zarządzanie
font
inizia ad imparare
quand
inizia ad imparare
gdy
capital
inizia ad imparare
kapitał
gouvernement
inizia ad imparare
rząd
projet
inizia ad imparare
projekt
grands
inizia ad imparare
świetny
réseau
inizia ad imparare
sieć
l'autre
inizia ad imparare
inny
données
inizia ad imparare
dane
prendre
inizia ad imparare
brać
plan
inizia ad imparare
plan
points
inizia ad imparare
punktów
outre
inizia ad imparare
oprócz
pourtant
inizia ad imparare
jeszcze
Ainsi
inizia ad imparare
Więc
type
inizia ad imparare
typ
Europe
inizia ad imparare
Europa
pendant
inizia ad imparare
dla
Comme
inizia ad imparare
Takich jak
mesure
inizia ad imparare
pomiaru
actuellement
inizia ad imparare
obecnie
public
inizia ad imparare
publiczny
dire
Je veux te dire quelque chose seul à seul.
inizia ad imparare
powiedzieć coś komuś
Chcę Ci coś powiedzieć na osobności.
important
inizia ad imparare
ważny
mis
inizia ad imparare
umieszczone
partir
inizia ad imparare
odjechać
parfois
inizia ad imparare
czasami
nom
inizia ad imparare
nazwa
n'ont
inizia ad imparare
mieć
veut
inizia ad imparare
chce
présent
inizia ad imparare
obecny
passé
inizia ad imparare
przeszłość
forme
inizia ad imparare
kształt
autant
inizia ad imparare
jak
développement
inizia ad imparare
rozwój
mettre
inizia ad imparare
położyć
grandes
inizia ad imparare
wielki
vue
inizia ad imparare
widok
investisseurs
inizia ad imparare
inwestorzy
trouve
inizia ad imparare
Znaleziono
maison
inizia ad imparare
dom
mal
inizia ad imparare
zło
l'an
inizia ad imparare
rok
moyen
inizia ad imparare
średnia
choix
inizia ad imparare
wybór
doivent
inizia ad imparare
musi
direction
inizia ad imparare
kierunek
Sur
inizia ad imparare
Na
simple
inizia ad imparare
prosty
période
inizia ad imparare
okres
enfants
inizia ad imparare
dzieci
dollars
inizia ad imparare
dolarów
personnel
inizia ad imparare
personel
assez
inizia ad imparare
dość
programme
inizia ad imparare
konspekt
général
inizia ad imparare
ogólny
banques
inizia ad imparare
banki
eux
inizia ad imparare
im
semaine
inizia ad imparare
tydzień
président
inizia ad imparare
prezydent
personne
Personne ne me parle.
inizia ad imparare
nikt
Nikt ze mną nie rozmawia.
européenne
inizia ad imparare
Europejski
moyenne
inizia ad imparare
średnia
tard
inizia ad imparare
późno
loi
inizia ad imparare
prawo
petite
inizia ad imparare
mały
certaines
inizia ad imparare
kilka
savoir
Je ne sais pas.
inizia ad imparare
wiedzieć
Nie wiem.
loin
inizia ad imparare
daleko
explique
inizia ad imparare
wyjaśnia
plupart
inizia ad imparare
Najbardziej
jeunes
inizia ad imparare
młodzież
cinq
cinq à sec
inizia ad imparare
5 pięć
pięć w sekundę
contrat
inizia ad imparare
umowa
Banque
inizia ad imparare
Bank
valeurs
inizia ad imparare
Wartości
seule
inizia ad imparare
tylko
rendement
inizia ad imparare
wydajność
nombreux
inizia ad imparare
wiele
fonction
inizia ad imparare
funkcja
offre
inizia ad imparare
oferta
client
inizia ad imparare
klient
activités
inizia ad imparare
Działalność
eu
je veux
inizia ad imparare
e z ułożeniem ust jak do u
ja chcę
environ
inizia ad imparare
o
ministre
inizia ad imparare
minister
cadre
inizia ad imparare
struktura
sens
inizia ad imparare
Znaczenie
étaient
inizia ad imparare
były
sécurité
inizia ad imparare
bezpieczeństwo
recherche
inizia ad imparare
Badania
Paris
inizia ad imparare
Paryż
sorte
inizia ad imparare
rodzaj
décembre
inizia ad imparare
grudzień
Son
inizia ad imparare
Jego
suite
inizia ad imparare
następujący
davantage
inizia ad imparare
więcej
ensuite
inizia ad imparare
następnie
janvier
inizia ad imparare
styczeń
donne
inizia ad imparare
daje
vrai
inizia ad imparare
prawdziwy
cause
inizia ad imparare
przyczyna
d'abord
inizia ad imparare
pierwszy
conditions
inizia ad imparare
warunki
suis
inizia ad imparare
am
juin
inizia ad imparare
czerwiec
peine
inizia ad imparare
kara
certain
inizia ad imparare
pewny
septembre
inizia ad imparare
wrzesień
sommes
inizia ad imparare
O
famille
inizia ad imparare
rodzina
l'indice
inizia ad imparare
Indeks
pris
inizia ad imparare
brane
laquelle
inizia ad imparare
jaki
directeur
inizia ad imparare
reżyser
qu'en
inizia ad imparare
że
propose
inizia ad imparare
oferty
gens
inizia ad imparare
ludzie
derniers
inizia ad imparare
Najnowszy
étant
inizia ad imparare
istota
fut
inizia ad imparare
było
chose
inizia ad imparare
rzecz
portefeuille
inizia ad imparare
portfolio
obligations
inizia ad imparare
Zobowiązania
afin
inizia ad imparare
w porządku
différents
inizia ad imparare
inny
technique
inizia ad imparare
technika
Aujourd'hui
inizia ad imparare
Dzisiaj
ailleurs
inizia ad imparare
gdzie indziej
l'ensemble
inizia ad imparare
wszystko
américain
inizia ad imparare
Amerykański
ventes
inizia ad imparare
sprzedaż
Selon
inizia ad imparare
Według
rue
inizia ad imparare
ulica
livre
inizia ad imparare
książka
octobre
inizia ad imparare
październik
vraiment
inizia ad imparare
naprawdę
sein
inizia ad imparare
piersi
Or
inizia ad imparare
Złoto
dollar
inizia ad imparare
dolar
Enfin
inizia ad imparare
W końcu
haut
inizia ad imparare
top
Plus
inizia ad imparare
Więcej
petits
inizia ad imparare
mały
porte
inizia ad imparare
Brama
tel
inizia ad imparare
takie
durée
inizia ad imparare
czas trwania
domaine
inizia ad imparare
pole
aurait
inizia ad imparare
miałaby
jeune
inizia ad imparare
młody
présente
inizia ad imparare
to
passe
inizia ad imparare
przechodzić
lorsque
inizia ad imparare
kiedy
choses
inizia ad imparare
rzeczy
puis
inizia ad imparare
następnie
Vous
inizia ad imparare
Ty
aucun
inizia ad imparare
nie
l'un
inizia ad imparare
jeden
n'en
inizia ad imparare
urodzony w
tandis
inizia ad imparare
podczas
coup
inizia ad imparare
cios
existe
inizia ad imparare
tam
propre
Les chambres sont assez propres.
inizia ad imparare
czysty
Pokoje są całkiem czyste.
carte
inizia ad imparare
mapa
crise
inizia ad imparare
kryzys
importante
inizia ad imparare
znaczący
atteint
inizia ad imparare
wpływ
revenus
inizia ad imparare
zyski
montant
inizia ad imparare
ilość
forte
inizia ad imparare
silny
ici
Il fait tellement chaud ici!
inizia ad imparare
tu
Tu jest tak gorąco!
s'il
inizia ad imparare
jeśli
Quant
inizia ad imparare
Jako
vu
inizia ad imparare
widziany
rapidement
inizia ad imparare
szybko
j'ai
inizia ad imparare
ja mam
ville
inizia ad imparare
miasto
mars
inizia ad imparare
marzec
s'en
inizia ad imparare
dostać
mon
C'est mon chien.
inizia ad imparare
mój
To jest mój pies.
premiers
inizia ad imparare
pierwszy
bas
inizia ad imparare
niski
marque
inizia ad imparare
marka
véritable
inizia ad imparare
prawdziwy
ligne
inizia ad imparare
linia
longtemps
inizia ad imparare
długo
propres
inizia ad imparare
własny
devant
devant la maison
inizia ad imparare
przed, z przodu
przed domem
passer
inizia ad imparare
iść
départ
inizia ad imparare
wyjazd
pu
inizia ad imparare
mieć
total
inizia ad imparare
Ogółem
série
inizia ad imparare
seria
quoi
inizia ad imparare
co
particulier
inizia ad imparare
szczególny
concurrence
inizia ad imparare
konkurencja
élevé
inizia ad imparare
wysoki
position
inizia ad imparare
pozycja
connu
inizia ad imparare
znany
principe
inizia ad imparare
zasada
tendance
inizia ad imparare
tendencja
court
inizia ad imparare
krótki
pages
inizia ad imparare
strony
évidemment
inizia ad imparare
oczywiście
résultat
inizia ad imparare
wynik
aura
inizia ad imparare
będzie miał
parmi
parmi les étudiants
inizia ad imparare
wśród
wśród uczniów
Sans
inizia ad imparare
Bez

Devi essere accedere per pubblicare un commento.