Piotrek 24th May (45 min)

 0    15 schede    pkempkiewicz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
smutne doświadczenie
inizia ad imparare
a sad experience
to było wspaniałe doświadczenie
inizia ad imparare
it was a wonderful experience
niebezpieczny
inizia ad imparare
dangerous
niebezpieczeństwo
inizia ad imparare
danger
Na twoim miejscu, nie zrobiłbym tego.
inizia ad imparare
If I were you, I wouldn't do it.
To jest mój najmniej ulubiony kolor.
inizia ad imparare
It's my least favourite colour.
Gdybym mówił płynnie po angielsku, mieszkałbym w anglii.
inizia ad imparare
If I spoke English fluently, I would live in England.
Gdybym nie musiał dzisiaj pracować, leżałbym na sofie.
inizia ad imparare
If I didn't have to work today, I would lie on the sofa.
Pomógłbym ci, ale nie mam czasu.
inizia ad imparare
I'd help you but I have no time.
Pojechalibyśmy na wakacje za granicę, ale jestem zbyt zajęty w pracy.
inizia ad imparare
We would go on holiday abroad but I'm too busy at work.
to jest ciekawa książka
inizia ad imparare
it's AN interesting book
zainteresowany / zaciekawiony
inizia ad imparare
interested IN sth
Czym się interesujesz?
inizia ad imparare
What are you interested in?
to było przejęzyczenie
.
inizia ad imparare
it was a slip of THE tongue
Did I say "Harlow"? Sorry, I meant "Harrow". It was just a slip of the tongue.
meduza
meduzy
inizia ad imparare
a jellyfish
jellyfish (no -S)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.